Práce na obnově parků pokračují

Další etapu rekonstrukce Riegrových sadů, tentokrát v okolí sochy F. L. Riegra, zahájila koncem července firma Granit - Lipnice. V rámci úprav bude rekonstruováno schodiště a cesty, obnovena dešťová kanalizace (která je v havarijním stavu), budou upraveny a doplněny dřeviny a založen květinový záhon s podtržením dominanty Riegrovy sochy. Doplněn bude i stylový parkový mobiliář. Práce budou dokončeny v září s tím, že výsadba nových vzrostlých stromů bude provedena do 15. 11. 2002. Zpracovatelem projektu navržených úprav je Ing. arch. D. Tůmová, autorka již dříve realizovaných úprav Riegrových sadů.
V srpnu se začalo pracovat také na Tylově náměstí, kde má být pro zhospodárnění vodního systému současného bazénu vybudována recirkulace a systém zavlažování trávníků i dřevin. K tomu bude třeba zřídit i elektropřípojku napojenou z objektu občerstvení. Dodavatelem prací je firma L. P. I., Luděk Provazník (závlahový systém) a firma AQUA - THERMO, s. r. o. (recirkulace a elektropřípojka).
Od září do října se dočkají parkových úprav schody na Perucké stráni, jejichž výstavba bude doplněna i výsadbou nových dřevin. Práce bude provádět firma STARKON JIHLAVA CZ, a. s., autorem projektových návrhů je Ing. arch. Matouš Jebavý.

Ing. Eva Špačková, odd. památkové péče a správy ze

Zveřejněno: 04.09.2002 – support@publix.cz
Vytisknout