Praha 2 pokračuje v řešení havarijního stavu budovy bývalého nádraží Vyšehrad

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Praha 2 pokračuje v řešení havarijního stavu budovy bývalého nádraží Vyšehrad

 

Městská část Praha 2 pokračuje v boji o záchranu nemovité kulturní památky. V polovině října podala trestní oznámení pro obecné ohrožení a objekt na vlastní náklady zabezpečila umístěním technických zábran. Starostka Prahy 2 Jana Černochová zároveň znovu vyzvala primátora hl. m. Prahy, aby situaci neprodleně řešil.

Havarijní stav objektu zároveň řeší po linii státní správy i Stavební úřad Prahy 2, který s vlastníkem zahájil správní řízení, vyzval ho k zabezpečení objektu a zároveň určil termín místního šetření. Kontrolní prohlídka se uskutečnila ve čtvrtek 29. října 2020 za účasti pracovníků odboru památkové péče a také statika s cílem zjistit a zdokumentovat aktuální stav objektu. Nakonec však musela proběhnout pouze zvenčí, protože se zástupce vlastníka z účasti omluvil. Stavební úřad však omluvu neakceptoval a v nejbližších dnech vypíše nový termín místního šetření.

Opakuje se tak praxe, kterou pracovníci Odboru výstavby ÚMČ Praha 2 znají z předchozích let, kdy s vlastníkem vedli nespočet správních řízení, vyzývali ho k zabezpečení objektu proti vniknutí cizích osob a provedení účinných opatření proti devastaci budovy. Současný neutěšený stav nemovité kulturní památky je tak důkazem, že tyto úřední postupy k ukládání povinností i navazující sankce k ničemu nevedou.

„Je naprosto evidentní, že vlastník, který je přímo odpovědný za havarijní stav budovy, se léta svým povinnostem vyhýbá,“ uvedla k věci starostka Prahy 2 Jana Černochová, která se opakovaně obrátila na primátora hl. m. Prahy s žádostí, aby učinil neprodleně kroky potřebné k záchraně památky a to včetně případného podnětu k vyvlastnění.

 

 

Zprávu zpracoval Odbor komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, vedoucí odboru a tisková mluvčí, Odbor komunikace, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

Zveřejněno: 02.11.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout