Praha 2 získala titul „Vorařská obec“

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Praha 2 získala titul „Vorařská obec“

 

Městská část, jež je díky Výtoni a obecně Podskalí výrazně spjata s historií vorařství, bude od roku 2021 nositelkou čestného označení „Rafting Village“, neboli Vorařská obec. Na své valné hromadě v Dellachu o tom v srpnu rozhodla Mezinárodní vorařská asociace. Titul bude Praze 2 předán v roce 2021, u příležitosti oslav 150 let Spolku Vltavan.

„O toto čestné označení jsme Mezinárodní vorařskou asociaci požádali po dohodě s předsedou Spolku Vltavan, panem Václavem Hodrem, a samozřejmě mě udělení titulu těší. Oslavy sto padesáti let Vltavanu budou díky předání certifikátu a oficiální vlajky vorařské asociace ještě důstojnější,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová. 

Plavci a dřevaři v Podskalí založili v roce 1871 spolek vzájemně se podporujících plavců, pobřežných a rybářů; Spolek „Vltavan“  je dnes nejstarším nepřetržitě činným spolkem na území Prahy. Jeho původní činností byla podpora svých členů v nemoci, při ztrátě zaměstnání, pomoc vdovám a sirotkům plavců atd.

Činnost Vltavanu považuji za kulturní dědictví neodmyslitelně spjaté s Prahou 2.  Spolek udržuje povědomí o historii a tradicích, pořádá zajímavé akce. Městská část jeho kulturní a osvětovou činnost dlouhodobě podporuje. Členové Vltavanu se naopak pravidelně zúčastňují akcí Prahy 2. Spolupráce i udělení čestného titulu si moc vážím a Vltavanu přeji hodně energie do dalších let,“ uvedl iniciátor žádosti o titul, místostarosta pro oblast kultury Jaroslav Šolc.

V Podskalí končívala od pradávna svoji pouť po Vltavě a jejích přítocích většina vorů, které plavily dřevo z jižních Čech a Šumavy. Podle písemné zmínky již roku 1088, za vlády krále Vratislava, se zde vytínalo clo z každého voru, který do Prahy připlul. Tento poplatek náležel Vyšehradské kapitule. Později byla postavena budova celnice na Výtoni, ve které je dnes muzeum voroplavby.

Udělením titulu „Vorařská obec“ se městská část Praha 2 zařadí mezi dvaadvacet obcí a měst z  Německa, Francie, Španělska, Itálie, Slovinska, Litvy a České republiky, které již tento titul mají a kde působí jednotlivé vorařské spolky a asociace, jejichž snahou je zachovat tradici vorařského řemesla pro další generace.

 

udělení titulu

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 04.09.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout