Přečíslování telefonních sítí

V noci z 21. na 22. září 2002 (mezi 00:00 - 03:00) dojde na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu k plošnému přečíslování telefonních stanic v celé ČR. Bude se týkat všech operátorů poskytujících veřejnou telefonní službu, jak v pevné, tak v mobilní síti. V současné době existuje v České republice 159 uzlových telefonních obvodů (UTO). Každý z nich má své číselné označení (směrové číslo UTO), které při meziměstském volání vždy volíme před číslem účastníka. Tyto uzlové telefonní obvody budou nahrazeny novými 14 telefonními obvody (TO).
Po datu přečíslování dojde k těmto zásadním změnám v používání telefonních čísel:
- všichni účastníci budou mít devítimístné národní telefonní číslo
- toto číslo bude bez jakékoliv předvolby, takže žádné volání v ČR nebude začínat číslicí 0
- přestupný znak 00 pro volání do zahraničí zůstává
- číslicí 1 budou začínat tísňová volání, doplňkové telefonní služby a přístupové kódy pro volbu pevného operátora
- číslicemi 2, 3, 4, 5 budou začínat národní účastnická čísla v pevné síti
- číslicemi 6, 7, 8, 9 budou začínat hlavně čísla mobilních operátorů, přístup na internet a přídavné služby pevných operátorů
- nově se bude dělit volání v ČR na místní a dálková (místní volání v rámci jednoho telefonního obvodu /TO/ a dálková volání z jednoho TO do druhého TO)
Další informace na bezplatné lince: 0800/111 111 nebo na internetu: www.telecom.cz/precislovani.
ooo
Telefonní čísla Českého Telecomu, a. s. zůstávají v Praze 2 a na většině území hlavního města stejná, pouze k telefonnímu číslu přidáte číslici „2". Po přečíslování budou tedy telefony ÚMČ PRAHA 2 v následujícím tvaru:
ústředny
- ústředna budovy na nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 (hlavní budova): 224 25 70 35 - 8, 222 52 15 74, 222 51 15 78 (pro linky začínající na 2)
- ústředna v Jugoslávské 20 (detašovaná pracoviště odboru správních agend a odboru kultury a informací): 222 51 38 11 (pro linky začínající na 1)
- ústředna v Korunní 15: 224 25 10 66
- ústředna Novoměstské radnice: 224 94 71 31
informační kancelář ÚMČ Praha 2
(Jugoslávská 20): 224 25 37 74
Noviny Prahy 2: 222 51 71 10   

(van)

Zveřejněno: 04.09.2002 – support@publix.cz
Vytisknout