Přednáška a prohlídka vitráží v kostele sv. Ludmily

V úterý 27. srpna jsme s klubem přijali pozvání do kostela sv. Ludmily, abychom se seznámili s vnitřní výzdobou a vitrážemi kostela. Odborný výklad podal historik Mgr. Michael Soukup, bývalý sekretář svatoludmilského kanovníka Jana Máry, který v kostele měl již více přednášek.
Nejprve formou přednášky připomněl vznik Vinohrad, farnosti a kostela, včetně architekta a designéra Josefa Mockera. Dále uvedl osobnosti, které stály v čele farnosti, včetně P. Ferdinanda Lehnera, který vytvořil koncepci výzdoby, i výtvarníky, kteří se podíleli na výzdobě kostela včetně vitráží – František Sequens, František Ženíšek, Adolf Liebscher, Jaroslav Vodrážka. Zmínil též dílny, které vitráže vyráběly podle návrhů a šablon vytvořených umělci. Ve druhé části podal formou komentované prohlídky v presbytáři a po celém kostele výklad k jednotlivým vitrážím – o autorovi, zobrazených motivech a světcích, o donátorech, kteří příslušnou vitráž financovali a jsou na ní i uvedeni. Zmínil též tragický nálet v únoru 1945, kdy na rozdíl od nedaleké synagogy kostel nedostal přímý zásah, ale tlaková vlna vitráže na severní straně poničila a byly do roku 1948 obnoveny.
Mgr. Soukup chrlil encyklopedické informace s obdivuhodnou znalostí a dvouhodinovou výdrží.  Poté, co se většina účastníků rozešla, vzal malou skupinku vytrvalců ještě na prohlídku varhanní kruchty. Zblízka jsme si prohlédli cenný nástroj po náročné rekonstrukci i interiér kostela z nezvyklé perspektivy. Velké díky, rádi se něčeho podobného opět zúčastníme.

Text: jaš
Foto. trc

Zveřejněno: 28.08.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout