Prohlídka Emauzského opatství a výstavy Šárky Brtnové

Odpoledne 15. května jsme se vydali do Emauz, opět na akci s dvojdílným programem. V první hodince jsme si s průvodním slovem paní Kláry Simandlové prohlédli prostory kláštera a kostela, připomněli si jeho založení Karlem IV. jako kláštera určeného pro benediktýny a slovanskou liturgii, ale i výročí 703 let od panovníkova narození o den dříve.
Vydali jsme se Křížovou chodbou s malbami ze 14. století opatřenými doprovodnými texty u příležitosti nedávného jubilea Karla IV. V Císařské kapli jsme se dověděli něco o beuronské malířské škole. Ve střídmě vybaveném kostele Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů jsme si připomněli nedávnou historii - poškození při zásahu bombou v únoru 1945, výstavbu nových železobetonových věží v 60. letech. Ale také 17. století a působení černých Španělů, benediktýnů z katalánského Montserratu, které upomíná socha madony. V kostele jsme měli šanci shlédnout i aktuální výstavu fotografí Jindřicha Štreita Křížová cesta.
Další zastávkou byl refektář a bývalá kuchyně, kde jsme kromě zajímavostí o způsobu života v klášteře vyslechli hezkou legendu o ďáblovi, který v podobě kuchaře škodil klášteru tím, že připravoval tak chutná jídla, že mniši hřešili obžerstvím.

Ve druhé části jsme si v malé výstavní síni kláštera prohlédli výstavu obrazů a art protis akademické malířky a členky našeho klubu Šárky Brtnové. Řekla nám pár slov o sobě i své tvorbě, zahrnující i grafiku, kresbu, ilustrátorskou a pedagogickou činnost. Poté podala komentář k vystaveným dílům z různých životních a tvůrčích etap, ke zdrojům inspirace a užití různých abstraktních tvarů a barev. Jsem rád, že náš klub má široký záběr a umožňuje vzájemné poznávání a propojování tvůrců od nadšených amatérů (vernisáž DDM v Knihovně A.Švehly o týden dříve) až po vystudované profesionály.

Text: jaš
Foto: kav

Zveřejněno: 11.04.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout