Radnice Prahy 2 poskytne vybavení policii a hasičům a odmění práci městských strážníků

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Radnice Prahy 2 poskytne vybavení policii a hasičům a odmění práci městských strážníků

 

Městská část Praha 2 daruje Polici České republiky deset defibrilátorů v hodnotě 100 tisíc korun. Stejnou částku vyčlení z rozpočtu na nákup technických prostředků pro zkvalitnění práce hasičů. A 350 tisíc korun věnuje na motivační odměny pro strážníky Městské policie. Na svém dnešním zasedání o tom rozhodli radní Prahy 2.

 

Práci bezpečnostních složek na území naší městské části dokážeme patřičně ocenit a systematicky ji podporujeme. A to především prostřednictvím věcných darů, přispívajících ke zlepšení technického vybavení, a motivačními odměnami. Důležitá je i morální podpora. Vždy na závěr roku pořádáme pro příslušníky bezpečnostních složek Prahy 2 slavnostní setkání na Novoměstské radnici, kde jsou oceňováni ti nejlepší z nich. A všem se dostává poděkování ze strany vedení městské části za jejich náročnou práci,“ říká radní pro oblast bezpečnosti Michal Zuna.

 

V letošním roce tak městská část z rozpočtu vyčlení 100 tisíc korun na nákup deseti defibrilátorů s příslušenstvím zn. BeneHeart D1 Public a deseti kusů elektrod, umožňujících policistům okamžitý zásah při záchraně života ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Typ defibrilátoru odpovídá přístrojům, jimiž jsou policisté částečně již vybaveni a jsou na ně proškoleni.

 

Stálou pozornost věnuje městská část bezpečnosti občanů, ochraně proti požárům a jiným živelným katastrofám. Proto se snaží nepřímo podporovat příslušníky hasičského sboru se sídlem v Sokolské ulici 62. Letos této stanici přispěje částkou 100 tisíc korun na nákup technických prostředků, které si hasiči sami vybrali. Jde především o zařízení pro vysoušení zásahových oděvů. Dále o prostředky pro zvyšování fyzické kondice při vyprošťování osob z míst zásahu a kávovar.

 

Jednou z největších priorit městské části je zvyšování bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku, a zde hraje nezastupitelnou úlohu Městská policie. Při plnění náročných úkolů se Obvodní ředitelství Městské policie Praha 2 potýká s mnoha problémy. Tím nejzávažnějším je personální nenaplněnost a nutnost stabilizace zkušených strážníků. Proto bude ve prospěch Městské policie z obecního rozpočtu v tomto roce vyčleněno 350 tisíc korun na motivační odměny pro strážníky.

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 13.05.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout