Sarajevská 23/901, veřejná soutěž 26. 3. 2018 od 16:00 hodin

MCP2/018371/2017/OMI-OB/Zav

NÁJEM BYTU – JEDNOKOLOVÁ SOUTĚŽ

Městská část Praha 2 oznamuje záměr pronajmout byt v souladu s „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ schválenými usnesením Rady městské části Praha 2 č. 213 ze dne 18. 4. 2017

Číslo veřejné soutěže I./2018. – 9. byt z 10

Termín konání veřejné soutěže: 26. 3. 2018 od 16.00 hod.

Místo konání soutěže: Úřad MČ Praha 2, zasedací sál ZMČ, místnost č. 614 (6. patro)

Pronajímatel bytu: MČ Praha 2

Adresa bytu: Sarajevská 23/901 

Výměra, podlaží, kvalita bytu:  celková plocha 78,56 m2 (kuchyň, 2 pokoje, předsíň, koupelna, WC)

    1. nadzemní podlaží (přízemí), dům bez výtahu

    číslo bytu 6, byt standardní

Způsob vytápění bytu:    3x WAW (energetická náročnost – třída E)

Nájemci je k dispozici:  dvorek

Další prostory v domě:  garáže, dílna

Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb): 7.700,-  Kč

Informativní rozpis záloh na služby pro 1 osobu v roce 2017

-  vodné      350,- Kč/osobu/měsíc

-  odpad    70,- Kč/osobu/měsíc

-  elektřina spol. prostor    20,- Kč/osobu/měsíc

 

PŮDORYS

__________________________________________________________________________________________

Městská část Praha 2 upozorňuje, že

1. byt se nachází v domě, který není určen k prodeji

2. nabídnuté nájemné, které v soutěži zvítězí, je závazné po celou dobu trvání nájemní smlouvy

3. nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 9 měsíců s notářským zápisem, viz „Pravidla veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ (text nájemní smlouvy je zveřejněn na e-desce)

4. pro účast v soutěži je nutno složit kauci ve výši 30.000,- Kč (nebo 1.000,- Kč ve smyslu čl. 5 Pravidel bytové sociální politiky) před konáním veřejné soutěže v pokladně Úřadu MČ Praha 2 nejpozději do 15.00 hod.

 

Termíny prohlídky bytu:    zajistí Správa nemovitostí Praha 2, a. s.,

se sídlem Praha 2, Sokolská 18

ve středu 14. 3. 2018 od 13.45 do 14.15 hodin,

v pondělí 19. 3. 2018 od 13.45 do 14.15 hodin

 

Veřejná soutěž a podmínky účasti na soutěži se řídí „Pravidly veřejné soutěže o nájem obecních bytů“

(informace i na www.praha2.cz)

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s vítězným zájemcem,
rozhodne-li tak Rada městské části Praha 2.

 

Datum zveřejnění: 9. 3. 2018   Ing. Michael G r u n d l e r, místostarosta pro oblast správy majetku

Zveřejněno: 07.03.2018 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 07.03.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout