Sběr olejů a tuků z domácností v Praze 2

Na území městské části Praha 2 byly v září 2015 umístěny nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností. Pilotní projekt programu Čistá dvojka, který radnice Prahy 2 úspěšně provozuje již několik let v zájmu zkvalitnění životního prostředí, má napomoci snížit zatížení kanalizace oleji a odevzdat je k dalšímu zpracování.

"Jsme vůbec první městskou částí v Praze, která likvidaci olejů a tuků tímto ekologicky šetrným způsobem umožňuje. Lze tak účinně zabránit ucpávání kanalizační sítě, odpadů a stoupaček a zároveň umožnit recyklaci olejů a tuků. První zkušenosti ukazují, že zájem obyvatel naší městské části o sběr těchto produktů do speciálních nádob je značný," říká místostarosta Václav Vondrášek.

Černé nádoby s hnědým víkem jsou zřetelně označeny polepem s návodem.
Jsou uzamčeny, aby se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem. Umístěny jsou na deseti stanovištích:

Sběr olejů a tuků z domácností•  Pod Slovany – Plavecká (Nové Město) 

•  Koubkova 1 (Nové Město)

•  Václavská 20 (Nové Město)

•  Sekaninova 30 (Nusle)

•  Sázavská 13 (Vinohrady)

•  Vinohradská 38 (Vinohrady)

•  Londýnská – Záhřebská (Vinohrady)

•  Polská 4 (Vinohrady)

•  U Kanálky 8 (Vinohrady)

•  Vratislavova 16 (Vyšehrad)

Jak správně postupovat? Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a tyto následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!

Jak se využívají použité oleje a tuky? Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina i přes svou již sníženou kvalitu v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie. Zdroj: www.vikinggroup.cz

Pilotní projekt programu Čistá dvojka je na území městské části Praha 2 prozatím naplánován do prosince roku 2016.
Pokud budou nádoby vytíženy a občané tuto službu budou využívat, potrvá i po tomto termínu.

Více informací a pokyny k akci obdržíte na bezplatné Infolince Ulice Prahy 2 – 800 879 222, infolinka@praha2.cz
Technické zajištění projektu: Komwag, podnik údržby a čistoty města, a. s., tel. 236 040 000, komwag@komwag.cz

Sběr olejů a tuků z domácností v Praze 2 - informační leták ve formátu PDF ke stažení

Rádi bychom vás informovali, že i hlavní město Praha už řeší tuto problematiku a uzavřelo dne 3. 11. 2016 smlouvu se společností Viking group, s. r. o., která bude zajišťovat na všech ostatních sběrných dvorech hl. m. Prahy sběr použitých potravinářských olejů a tuků. Na každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání olejů z domácností. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných obalech, například PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.