Setkání s řediteli ZŠ a MŠ v Praze 2

Starostka Prahy 2 Jana Černochová se dnes v budově vinohradské radnice setkala s řediteli základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí, aby zjistila, jak vypadá krizové opatření Vlády ČR ve školské praxi.

Společně s řediteli tak probrali aktuální epidemiologickou situaci a podrobně se věnovali lokálním problémům. Zároveň se shodli na formulaci těch nejzásadnějších požadavků:

  • zachování provozu MŠ co možná nejdéle
  • zlepšení komunikace MŠMT – jasně specifikovaná pravidla pro MŠ
  • možnost realizace MŠ v přírodě
  • zařazení profese „učitel MŠ“ na seznam zaměstnanců „klíčových profesí“, aby mohli mít jako rodiče možnost umístit děti do vybraných školských zařízení k výkonu nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let
  • znovuzavedení klasické prezenční výuky 1. a 2. tříd ZŠ
  • možnost zavedení prezenčních výuky formou konzultací ve skupinách pro žáky 9. tříd ZŠ u klíčových předmětů tj. matematiky, českého jazyka, případně cizího jazyka

„Uvědomujeme si, jak je pro spoustu rodičů nesmírně náročné v těchto dnech skloubit zaměstnání a péči o rodinu. Proto také jako zřizovatelé chceme mateřské školy rozhodně ponechat v provozu co nejdéle a zajistit jim co možná nejlepší podmínky k fungování. Byli bychom také rádi, aby se co nejdříve do školních lavic vrátili prvňáci a druháci. Distanční výuka pro takto mále děti, které navíc strávily v lavicích pouze několik málo týdnů, je prakticky nemožná. Za klíčové považujeme i vzdělávání deváťáků, kteří by měli mít možnost řádné přípravy na přijímací zkoušky,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová, která má oblast školství ve své gesci.

„Rozhodně obdivuji, jak naši dvojkoví pedagogové tuto nelehkou dobu zvládají. Jsou to nepochybně profesionálové, kteří pracují v první linii s obrovským nasazením. To málo, co pro ně mohu udělat, je přenést jejich zkušenosti z praxe na místa k řešení povolaná tj. ministru školství mládeže a tělovýchovy v rámci interpelací poslanecké sněmovny,“ dodala Jana Černochová.


Vytisknout