Tipy

Muzeum policie ČR
ODPOLEDNE PATŘÍ DĚTEM: středy 4. 9. (Do nového školního roku s kouzelníkem), 11. 9. (Sportovní odpoledne), 18. 9. (Jezdíme podle pravidel a bezpečně?), 25. 9. (videopohádka Lotrando a Zubejda) - vždy od 14:00. VÝSTAVA: VZT 2002 (4. - 13. 9.). Expozice je otevřena denně mimo pondělí od 10:00 do 17:00. FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ: 12. 9. Perníková věž, 26. 9. Babí léto (čtvrtek od 17:00, předprodej den před představením od 14:00). UPOZORNĚNÍ: ve dnech 28. - 29. 9. je muzeum pro veřejnost uzavřeno. Internet: www.mvcr.cz /policie/muzeum.htm.

Novoměstská radnice
VÝSTAVY: FAMU již tradičně bude v prostorách Novoměstské radnice hodnotit absolventské práce studentů katedry fotografie (10. - 30. 9. ) a zároveň je představí veřejnosti. 23. 9. - 20. 10. Jiné Finsko: výstava výtvarného umění pořádaná MK ČR a Finským velvyslanectvím.


Muzeum hlavního města Prahy
EXPOZICE: HISTORICKÁ PRAHA (dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784), Langweilův model Prahy z let 1826 - 1834; SKLO V PRAZE: představuje sklo reprezentativní, domácenské nebo užité v architektuře jako součást životního stylu Pražanů (do 27. 10.); FOTOGRAFIE ARCHITEKTURY - soubor barevných a černobílých fotografii V. Škrabánka (do 27. 10.). Den evropského kulturního dědictví (8. 9.), Den kulturního dědictví ČR (15. 9.), Významný den Muzea hl. m. Prahy (27. 9.): snížené vstupné. Internet: www.muzeumprahy.cz.

Vyšehrad
VÝSTAVY: v Galerii Vyšehrad od 3. 9. do 22. 9. výstava G. Tůmové Krajka. Od 25. 9. do 20. 10. Volná tvorba V. Popova. STÁLÉ EXPOZICE: Informační centrum ŠPIČKA (ulice V Pevnosti) v torzu gotické brány Špičky; Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění; vstup do kasemat podzemního sálu Gorlice, kde je umístěno šest originálních soch z Karlova mostu; otevřeno denně: 9:30 - 18:00. PODZEMNÍ SÁL GORLICE: inscenace Divadla Komedie Tragická historie o doktoru Faustovi, 8. - 17. 9. denně a 20. 9. (začátek od 20:00). VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV se „Slavínem": otevřeno denně 8:00 - 18:00. NEDĚLNÍ PROMENÁDNÍ KONCERTY v parku u Myslbekových soch: Funny Sax Quintet, Krajanka, Prague symphony brass začátek ve 14:30 (1., 8., 15., 25. a 29. 9.). Internet: www.praha-vysehrad.cz.

Hudební rok
Na několik koncertů z cyklu Hudební rok se mohou v září těšit příznivci vážné hudby. První z nich se koná 8. 9. v Břevnovském klášteře (bazilika sv. Markéty) od 19:30; v podání orchestru Keble College Chapel Choir zazní skladby Sira Arthura Sullivana. V Kapli sv. Kříže v Apolinářské ul. (Všeobecná fakultní nemocnice) se 9. 9. od 18:00 koná koncert drobných skladeb velkých mistrů pro dvě violoncella. V rámci Svatováclavských slavností se o víkendu 28. a 29. 9. rozezní hned na dvou místech Prahy Svatováclavská mše Adama Michny z Otradovic: v sobotu od 19:00 v kostele sv. Václava v Praze 5 a v neděli od 15:00 v Břevnovském klášteře.    

Toulky po Vinohradech
Průvodkyně Irena Tyslová bude opakovat cyklus vycházek po Král. Vinohradech, který pod hlavičkou PIS realizovala v letech 1998 - 2001. První dvouhodinová procházka se uskuteční 17. září, sraz je v 16:00 hodin před sv. Ludmilou, vstupné 30 korun, pro seniory 20 korun.    red

Pátek 27. 9   
12:00 slavnostní zahájení v Gröbovce
12:30 průvod z Gröbovky na nám. Míru
Program na nám. Míru
12:00 - 13:00 Kladenská heligonka
12:45 příchod průvodu na nám. Míru; historický šerm
13:00 - 13:15 slavnostní zahájení na nám. Míru, projevy starostů, lisování vína
13:15 - 16:00 Kladenská heligonka
16:00 odchod průvodu na nám. Jiřího z Poděbrad
16:00 - 16:30 harmonikář D. J. Krakonoš (staropražské, lidové a zlidovělé písničky)
17:30 - 18:30 harmonikář D. J. Krakonoš
19:00 - 21:30 Račanka (dechovka z Bratislavy)
Program na nám. Jiřího z Poděbrad
16:00 - 17:00 Žižkovanka (dechovka)
17:00 - 17:20 úvodní proslovy starostů a sponzorů
17:20 - 17:40 Merlet šermířské představení (ukázka hry „Souboj o královnu")
18:00 - 18:40 divadlo Řešeto (staropražské písničky a scénky - muzikál z pražské periférie); v průběhu soutěž (kdo sní nejvíce hroznů vína)
19:00 - 20:15 Pancho (hudební vystoupení)
20:30 - 22:00 Pink Floyd Revival (hudební vystoupení)

Sobota 28. 9.
Program na nám. Míru
14:00 - 16:30 Vltavanka (dechovka)
17:30 - 19:30 Dekameron (směs melodií od folku přes pop k rocku)
20:00 - 21:30 Yo-Yo Band
Program na nám. Jiřího z Poděbrad
13:00 - 14:00 Žižkovanka
14:00 - 15:00 Valašský soubor písní a tanců
15:00 - 15:40 finále soutěže (kolik se sní hroznů vína)
15:40 zápis do knihy rekordů včetně vyhlášení výsledků
15:40 - 15:55 vystoupení s bičem
16:00 - 17:00 Bony-M Revival
17:00 - 17:15 Čarodějky (irské taneční vystoupení)
17:15 - 17:45 Rebelové rokenrolu (nejslavnější písně rokenrolové muzikálové klasiky)
17:45 - 18:00 Čarodějky (irské taneční vystoupení)
18:00 - 18:45 soubor Gaudeamus (divadelní představení)
18:45 - 19:00 Čarodějky (irské taneční vystoupení)
19:00 - 20:15 Prohrála v kartách
20:45 - 22:00 Jana Kirchner

Zveřejněno: 04.09.2002 – support@publix.cz
Vytisknout