Trasa od tramvajové zastávky Náměstí Míru ve směru od zastávky I. P. Pavlova, tramvajové linky 4, 10, 16 a 22

Po vystoupení z tramvaje se otočte doleva a vyhledejte přechod pro chodce. Přechod se nachází 12 metrů od označníku zastávky a je osazen semaforem s akustickou signalizací. Chodník vede do mírného kopce, na sloupku semaforu je umístěno signální tlačítko.
Přejděte po přechodu přes tramvajovou trať k protějšímu sloupku semaforu.
Otočte se doleva a jděte 50 metrů po chodníku k tramvajové zastávce.
Upozornění – v těchto místech dbejte zvýšené opatrnosti. Chodník vede z mírného kopce, po jeho levé straně je obrubník k tramvajové trati, po jeho pravé straně se nachází trávník s odbočkami a také překážky v podobě laviček a odpadkových košů.
Za označníkem tramvajové zastávky je umístěn větší odpadkový koš.
Pokračujte dále 40 metrů po chodníku až k přechodu pro chodce osazenému semaforem s akustickou signalizací. I v těchto místech dbejte zvýšené opatrnosti, chodník vede stále z kopce podél tramvajové trati a stáčí se v mírných obloucích doleva, doprava, doleva a opět doprava. Po jeho pravé straně je stále trávník s odbočkami.
U přechodu pro chodce vyhledejte signální pás, v jehož směru přejděte přes přechod k protějšímu sloupku semaforu, který se nachází na dva metry širokém ostrůvku. Na sloupku semaforu je umístěno signální tlačítko.
Vyhledejte signální pás k druhému přechodu, tento pás se těsně před přechodem lomí v úhlu 45 stupňů doprava, v tomto úhlu je také vhodné přecházet.
Přejděte přes přechod k protějšímu sloupku semaforu.
4 metry před vámi šikmo vpravo se nachází vchod do budovy Úřadu městské části Prahy 2 z Náměstí Míru, nad vchodovými dveřmi je umístěn akustický orientační majáček s trylkem a doplňujícími informacemi.

Druhý vchod do budovy Úřadu městské části Praha 2 vede z Jugoslávské ulice, trasa k němu pokračuje od vchodu do budovy z Náměstí míru.

Postavte se zády k vchodu Z Náměstí Míru a po levé straně vyhledejte stěnu budovy. Tato stěna se po pěti metrech lomí doleva do Jugoslávské ulice.
Jděte 25 metrů podél budovy, chodník zde vede z mírného kopce.
Budova se zde opět lomí doleva, po třech metrech jsou před vámi levé prosklené dveře, které však jsou uzavřené. Pro vstup do budovy použijte prostřední vchodové dveře, které se nacházejí o čtyři metry dále vpravo, nad těmito dveřmi je také umístěn akustický orientační majáček s trylkem a doplňujícími informacemi.

Zvonek, výtahy a zábradlí v budově jsou označeny hmatovými značkami a popisky v Braillově písmu, Humanitní odbor v druhém patře budovy je vybaven akustickým informačním systémem společnosti DINASYS.

 

>POPIS TRASY VE FORMÁTU MP3 (996 kB)
Zveřejněno: 08.11.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout