Trasa ze stanice metra Náměstí Míru

Po vystoupení z vlakové soupravy vyhledejte eskalátory opatřené akustickým majáčkem a vyjeďte po nich do vstupní haly.
Po vystoupení z eskalátoru pokračujte deset metrů v přímém směru k otevřeným proskleným dveřím, na cestě k nim se nacházejí překážky v podobě turniketových sloupků.
Čtyři metry za prosklenými dveřmi dohledejte vodicí linii v podlaze tvořenou třemi rovnoběžnými drážkami a vydejte se podél ní doleva.
Z této linie vybíhá po pěti metrech doleva odbočka vedoucí k vstupu do metra opatřeného akustickým orientačním majáčkem s trylkem typu „ÍÁ“, vy však pokračujte stále v původním směru podél vodící linie, která po osmnácti metrech končí u stěny haly.
Zde se otočte doprava a pokračujte podél stěny 8 metrů k pevnému schodišti vedoucímu vzhůru na Náměstí Míru. Schodiště je tvořeno dvacetiosmi schody bez přerušení, nad schodištěm je umístěn akustický orientační majáček s trylkem typu „BRLM“.
Nad schodištěm vyhledejte levou vodicí linii tvořenou obrubníkem trávníku, podél kterého dojděte po pěti metrech k přechodu pro chodce osazeného semaforem s akustickou signalizací. Upozornění – v těchto místech mohou přesahovat do chodníku větve keřů, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
Před přechodem se otočte doprava a jděte 50 metrů po chodníku k tramvajové zastávce.
Upozornění – i v těchto místech dbejte zvýšené opatrnosti. Chodník vede z mírného kopce, po jeho levé straně je obrubník k tramvajové trati, po jeho pravé straně se nachází trávník s odbočkami a také překážky v podobě laviček a odpadkových košů.
Za označníkem tramvajové zastávky je umístěn větší odpadkový koš.
Pokračujte dále 40 metrů po chodníku až k přechodu pro chodce osazenému semaforem s akustickou signalizací. I v těchto místech dbejte zvýšené opatrnosti, chodník vede stále z kopce podél tramvajové trati a stáčí se v mírných obloucích doleva, doprava, doleva a opět doprava. Po jeho pravé straně je stále trávník s odbočkami.
U přechodu pro chodce vyhledejte signální pás, v jehož směru přejděte přes přechod k protějšímu sloupku semaforu, který se nachází na dva metry širokém ostrůvku. Na sloupku semaforu je umístěno signální tlačítko.
Vyhledejte signální pás k druhému přechodu, tento pás se těsně před přechodem lomí v úhlu 45 stupňů doprava, v tomto úhlu je také vhodné přecházet.
Přejděte přes přechod k protějšímu sloupku semaforu.
4 metry před vámi šikmo vpravo se nachází vchod do budovy Úřadu městské části Prahy 2 z Náměstí Míru, nad vchodovými dveřmi je umístěn akustický orientační majáček s trylkem a doplňujícími informacemi.

Druhý vchod do budovy Úřadu městské části Praha 2 vede z Jugoslávské ulice, trasa k němu pokračuje od vchodu do budovy z Náměstí míru.

Postavte se zády k vchodu Z Náměstí Míru a po levé straně vyhledejte stěnu budovy. Tato stěna se po pěti metrech lomí doleva do Jugoslávské ulice.
Jděte 25 metrů podél budovy, chodník zde vede z mírného kopce.
Budova se zde opět lomí doleva, po třech metrech jsou před vámi levé prosklené dveře, které však jsou uzavřené. Pro vstup do budovy použijte prostřední vchodové dveře, které se nacházejí o čtyři metry dále vpravo, nad těmito dveřmi je také umístěn akustický orientační majáček s trylkem a doplňujícími informacemi.

Zvonek, výtahy a zábradlí v budově jsou označeny hmatovými značkami a popisky v Braillově písmu, Humanitní odbor v druhém patře budovy je vybaven akustickým informačním systémem společnosti DINASYS.

 

>POPIS TRASY VE FORMÁTU MP3 (1,24 MB)
Zveřejněno: 08.11.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout