Trhy na Tylově náměstí zahájí provoz v dubnu

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Trhy na Tylově náměstí zahájí provoz v dubnu

 

Rada městské části Praha 2 schválila na svém zasedání 18. března 2019 vítěze veřejné soutěže na provozování farmářských trhů na Tylově náměstí. Konsorcium CITY FARM předložilo podle hodnotící komise nejlepší nabídku. Soutěžících bylo celkem sedm, pět z nich ale nesplnilo podmínky zadání.

 

Na základě hodnotících kritérií převážila o tři body v celkovém součtu nabídka konsorcia CITY FARM, Stanislav Koukolíček skončil druhý. Za nájem plochy o výměře 633 m2 zaplatí nájemce každý měsíc městské části 150 000 Kč bez DPH. Smlouva je obecně uzavřena každoročně na období 1. 3. až 15. 11. 2019–2023.

Trhy budou provozovány pět dní v týdnu od 8 do 20 hodin. Doplňkem trhů jsou tematické soboty, kdy budou trhy zaměřeny například na národní kuchyně, velikonoční trhy, dušičkové trhy, řemeslné trhy a podobně. Měly by to být minimálně tři soboty v provozovaném období.

„Jsem rád, že trhy na Tylově náměstí mají řádně vysoutěženého provozovatele a věřím, že na ně budou obyvatelé dvojky opět rádi chodit nakupovat. Chceme, aby se trhy otevřely co nejdříve, předpokládám začátkem dubna,“ uvedl Michael Grundler, místostarosta pro oblast správy majetku.

 

Trhy na Tylově náměstí obnovila městská část v roce 2012. V roce 2018 vyhrála ve veřejné soutěži firma Farma market, s. r. o., která ale nedodržovala podmínky smlouvy, a proto pronájem tohoto provozovatele skončil v září.

Ve zbývajících podzimních měsících byl provoz částečně obnoven prostřednictvím přímých smluv s jednotlivými farmáři.
Tylovo náměstí, kdysi zvané Tržní, je výjimečnou lokalitou s koncentrovaným pohybem chodců. Tvoří takřka přirozený střed prostoru mezi náměstím Jiřího z Poděbrad a náplavkou Rašínova nábřeží, kde se podobné trhy také pořádají.

 

 

 

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 19.03.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout