Úřad městské části Praha 2

1. Kdy mohu navštívit úřad městské části?

Podatelna
nám.  Míru 20 
(centrální podatelna)
Návštěvní hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30
elektronická podatelna: posta@praha2.cz
Jaromírova 23 (detašovaná podatelna)
Návštěvní hodiny:
po, st  8:00–12:00 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00 13:00–16:00
pá  7:30–13:30
Informační kancelář
nám. Míru 20 
Návštěvní hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30
e-mail: infocentrum@praha2.cz
Jaromírova 23
Návštěvní hodiny:
po, st  8:00–12:00 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00 13:00–16:00
pá  7:30–13:30
e-mail: info.jaromirova@praha2.cz
Matrika
nám. Míru 20 
Návštěvní hodiny:
po, st  8:00–12:00  13:00–17:30
Ověřování
nám. Míru 20
Návštěvní hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt: 7:30–16:00
pá 7:30–13:00
Jaromírova 23
Návštěvní hodiny:

po, st  8:00–12:00 13:00–17:30
út, čt  7:30–12:00 13:00–16:00
pá  7:30–13:30
Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel
nám. Míru 20
Návštěvní hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00
Vydávání registrací rybářských lístků
nám. Míru 20
Návštěvní hodiny:

po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:00
Pokladna ÚMČ Praha 2 pro výběr poplatků v hotovosti. Příjem a výdej finančních prostředků v hotovosti za oblast zdaňované činnosti. Pro zajištění hotovostních plateb ÚMČ. Prodej stíracích parkovacích karet.
přízemí, Jugoslávská 20
po, st 8:00–17:30
út, čt  7:30–16:00
pá  7:30–13:00
Pokladna ÚMČ Praha 2  pro příjem kaucí za byty
přízemí, Jugoslávská 20, tel.: 236 044 341
po, st 8:00–16:00
Pro příjem kaucí u veřejných dražeb bytů – viz Pokladna pro výběr poplatků, v den dražby poslední příjem kauce půl hodiny před koncem pracovní doby.

Rozmnožovna 
přízemí, Jugoslávská 20
Návštěvní hodiny:
po, st 8:00–12:00   13:00–17:30
út, čt  8:00–12:00   13:00–16:00 
pá   8:00–13:00

Výdej parkovacích oprávnění
nám. Míru 20
pondělí, středa: 8:00–12:00  13:00–17:30
úterý, čtvrtek:  7:30–12:00  13:00–16:00
pátek:   7:30–13:00 

Živnostenský odbor
Jugoslávská 20
návštěvní hodiny:
pondělí, středa: 8:00–17:30

2. Jsou vyhrazeny nějaké dny pro návštěvu starosty a jeho zástupců?

Paní starostku a její zástupce můžete navštívit každou středu  9:00–12:00 a 13:00–17:00

3. Jsou některé dokumenty zveřejňovány a kde?

Na úřední desce ÚMČ umístěné na hlavní budově úřadu a na internetové adrese: http://www.praha2.cz/. Jsou to např.:
- programy jednání rady a zastupitelstva
- informace týkající se jednotlivých odborů
- nabídky volných míst na ÚMČ
- nabídka volných bytů
- nabídka volných nebytových prostor

4. Vydává úřad městské části nějaké noviny?

Od září 1999 vycházejí měsíčně Noviny Prahy 2. Jsou distribuovány zdarma do všech domácností v Praze 2 a dále jsou k dispozici na volně přístupných místech: v budově ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, v Informační kanceláři Jaromírova 23, na Novoměstské radnici nebo např. v Knihovně na Vinohradech.
Pokud máte jakékoliv připomínky, náměty či informace, obraťte se přímo na redakci, a to na poštovní adrese: Redakce Noviny Prahy 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, tel./fax: 236 044 182, e-mail: noviny@praha2.cz; sídlo redakce: nám. Míru 20, 1. nadzemní podlaží, místnost č. 133.