Vlastníci památkových objektů se mohou přihlásit o dotace

Hlavní město Praha vypsalo dva dotační programy pro rok 2021, a to konkrétně program pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2021 a program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace na rok 2021.

První jmenovaný je určen na stavební a restaurátorské práce s cílem zachování památkové hodnoty a podstaty památkově významných objektů na území Pražské památkové rezervace, památkové zóny v hlavním městě či na objekty, které jsou prohlášeny za kulturní památku, případně movité kulturní památky. Žadatelem může být vlastník, ale i spoluvlastníci objektu. Z dotačního programu jsou vyjmuty objekty ve vlastnictví hl. m. Prahy, městských částí, České republiky či jakéhokoliv jiného státu.

Druhý dotační Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2021 je cílen na redukci vizuálního smogu na území Pražské památkové rezervace. Podrobnější informace k oběma dotačním programům jsou k dispozici na úřední desce magistrátu, na  internetovém odkazu https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default a na internetové stránce odboru památkové péče magistrátu http://pamatky.praha.eu

Lhůta pro přihlášení do obou dotačních programů je do  30. 10. 2020.

Vytisknout