Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) za kalendářní rok 2008, kterou podává městská část Praha 2 jako povinný subjekt podle tohoto zákona.

 

Článek 1: Údaje o povinném subjektu

Název: městská část Praha 2
Adresa: náměstí Míru 20, Praha 2, 120 39
Spojení: tel.: 236 044 111, fax: 236 044 183, e-mail pro běžná podání: podatelna@p2.mepnet.cz, e-mail pro podání opatřená ověřeným elektronickým podpisem posta@p2.mepnet.cz  

 

Článek 2: Počet podaných písemných žádostí o informace

(podle § 13, odst. 3 zákona se odpovědi na ústní podání neevidují, všechny údaje uvedené v této zprávě se týkají pouze evidovaných žádostí).

Celkový počet žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona: 27

Z toho: odmítnutých žádostí:
2 odmítnutí odpovědi na část žádosti (žádost vyžadovala odpovědi na více otázek): 2

   

Článek 3: Počet podaných odvolání

V r. 2008 nebylo podáno žádné odvolání.

 

Článek 4: Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí

V r.2008 nebylo vedeno žádné soudní řízení ohledně přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

Článek 5: Poskytnuté výhradní licence

Povinný subjekt neposkytl v r. 2008 žádné výhradní licence.

 

Článek 6: Počet stížností

V r. 2008 nebyla na povinný subjekt podána podle § 16a zákona žádná stížnost.

 

Článek 7: Další informace

Výroční zpráva bude zveřejněné na úřední desce po dobu 30 kalendářních dnů, na internetových stránkách Prahy 2 po dobu 2 let.

 

Zpracovala:

PhDr. Jitka Slavíková
vedoucí odboru Kancelář starostky
a vnějších vztahů

 

Zveřejněno: 18.02.2009 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout