Výsledky grantů 2008 v oblasti prevence kriminality a prevence závislostí na návykových látkách

Příloha k usnesení ZMČ č. 78 ze dne 1.4.2008

VFP MČ Praha 2 pro rok 2008
Oblast: Prevence kriminality

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa IČ nebo číslo OP Název VFP Celkové náklady Požadované jiné zdroje financování Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 2006 Podpora MČ P2 2007 Částka navržená komisí Částka odsouhlasená RMČ Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
2/1 1 Sdružení pro mimoškolní aktivity PALAESTRA V Tůních 11, Praha 2 69342636 Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže 420 100 ano 80 000 60 000 55 000 80 000 80 000 80 000 Dotace
1/3 3  Acorus Podvinný mlýn 669, Praha 9 67365256 Psychosociální centrum Acorus - pomoc obětem domácího násilí 5 021 522 ano 50 000 25 000 46 000 50 000 50 000 50 000 Dotace
3/2 2 Dětské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle, 14100 60460202 Linka důvěry Dětského krizového centra, non-stop odborná pomoc pro děti týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané či jinak ohrožené. 1 736 780 ano 50 000 10 000 10 000 50 000 50 000 50 000 Dotace
4/1 1 Středisko křesťanské pomoci - KC Maják Ječná 19, Praha 2 73633780 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Komunitním centru Maják 1 337 260 ano 70 000 ne ne 70 000 70 000 70 000 Dotace
5/2 2 Diakonie ČCE - SKP v Praze Belgická 22, Praha 2, 120 00 45248842 Pomoc k novému začátku 4 890 183 ano 100 000 20 000 ne 100 000 100 000 100 000 Dotace
Celkem 13 405 845 350 000 115 000 111 000 350 000 350 000 350 000

Legenda k číslu tématu  
1 Primární prevence 
2 Sekundární prevence 
3 Terciární prevence 

VFP MČ Praha 2 pro rok 2008
Oblast: Prevence závislostí na návykových látkách

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa IČ nebo číslo OP Název VFP Celkové náklady Požadované jiné zdroje financování Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 2006 Podpora MČ P2 2007 Částka navržená komisí Částka odsouhlasená RMČ Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1/2 2 SANANIM Ovčí Hájek, 2549/64A, Praha 13 496090 Poradna pro rodiče Sananin 1 471 317 ano 135 000 ne ne 0 0 0 Dotace
2/2 2 SANANIM Ovčí Hájek, 2549/64A, Praha 13 496090 Denní stacionář Sananim 4 899 540 ano 202 500 ne ne 50 000 50 000 50 000 Dotace
3/3 3 SANANIM Ovčí Hájek, 2549/64A, Praha 13 496090 Kontaktní centrum Sananim 9 965 184   200 000 ne 20 000 50 000 50 000 50 000 Dotace
4/3 3 O.s. PROGRESSIVE Francouzská 112/400, Praha 10 26614936 NON STOP 24 220 000 ne 200 000 ne ne 0 0 0 Dotace
5/2 2 O.s. PROGRESSIVE Francouzská 112/400, Praha 10 26614936 STAGE 5 - nízkoprahové kontaktní centrum pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze 6 323 623 ano 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Dotace
6/3 3 O.s. PROGRESSIVE Francouzská 112/400, Praha 10 26614936 NO BIOHAZARD - terénní program pro uživatele nealkoholových drog v Hl. m. Praze  5 220 574 ano 100 000 70 000 125 400 + 70 000 MHMP 100 000 100 000 100 000 Dotace
7/2 2 ANIMA  občanské sdružení pro péči o rodiny závislých Apolinářská 4a, Praha 2 60457252 Terapie osob závislých na návykových látkách a jejich rodin 2 653 017 ano 129 000 80 000 99 000 129 000 129 000 129 000 Dotace
8/2 2 ANIMA  občanské sdružení pro péči o rodiny závislých Apolinářská 4a, Praha 2 60457252 Závislí na závislých (OKSVV) 1 018 730 ano 48 500 ne 21 500 48 500 48 500 48 500 Dotace
9/2 2 Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Karolíny Světlé 18, Praha 1 25721259 Integrace rodiny - Prevence specifických vývojových poruch u dětí uživatelek drog 1 682 443 ano 100 000 0 30 000 46 300 46 300 46 300 Dotace
10/2 2 Projekt Šance Ve Smečkách 28, Praha 1 65995767 Dejte šanci dětem ulice v roce 2008 na Praze 2 574 000 ano 89 200 85 000 + 78 500 89 200 + 85 700 89 200 89 200 89 200 Dotace
Celkem 34 028 428 1 224 200 333 500 490 800 533 000 533 000 533 000

Legenda k číslu tématu  
2 Sekundární prevence 
3 Terciární prevence 

Zveřejněno: 04.07.2008 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout