Výsledky grantů 2008 v oblasti sociálních služeb (vyhlášen v květnu 2008)

Příloha k usnesení ZMČ č. 103 ze dne 24.6.2008

VFP(2) MČ Praha 2 pro oblast sociálních služeb na rok 2008

Služba/Poř. číslo Žadatel Adresa Právní forma Název VFP Počet klientů celkem Počet klientů z MČ P 2 Celkové náklady na realizaci služby  Požadavek na MČ P2 Podpora MČ P2 2007 Podpora MČ P2 2008 Částka navržená komisí Částka odsouhlasená RMČ Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP Poznámka
1/1 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Belgická 22, P2 círk. org. Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice 53 24 3 919 808 820 000 100 000 130 000 180 000 180 000 180 000    
1/2 Občanské sdružení ŽIVOT 90 K. Světlé 18/286, P1 o.s. Pečovatelská služba pro seniory 83 8 2 547 884 208 000 - - 150 000 150 000 150 000    
2/1 Středisko křesť.pomoci - KC Maják Ječná 545/19, P2 círk. práv. osoba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 290 290 1 337 260 85 000 OŠMT: 50 000 OKSVV: 70 000 52 000 52 000 52 000    
3/1 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Krakovská 21, P1 o.p.s. Odborné sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením 345 13 765 000 100 000 - - 90 000 90 000 90 000    
3/2 Občanské sdružení LOGO Karlovo nám. 15, P2 o.s. Odborné sociální poradenství pro osoby trpící poruchami komunikace a hybnosti 254 158 993 850 260 000 - 25 000 (soc.sl.) 40 000 (zdr.) 85 000 85 000 85 000    
3/3 Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení Rybářské nám. 662/4, Litoměřice o.s. Odborné sociální poradenství 1 600 150 535 000 20 000 40 000 50 000 20 000 20 000 20 000    
3/4 Společnost "E" / Czech Epilepsy Association,o.s. Liškova 959/3, P4 o.s. Odborné sociální poradenství pro lidi s epilepsií a jejich blízké 160 55 1 079 000 215 500 - - 40 000 40 000 40 000    
3/5 o.s. ADRA Klikatá 1238/90c, P5 o.s.               - - -   nesplněna podmínka registrace sociální služby
3/6 Občanské sdružení Kaleidoskop Jičínská 39/1797, P3 o.s. Ambulance Kaleidoskop (Hostivítova 5, P2) 150 15% 1 351 985 92 000 - - 0 0 0    
3/7 Občanské sdružení ŽIVOT 90 K. Světlé 18/286, P1 o.s. Sociální a odborné poradenství pro seniory a jejich blízké 4 574 7% 1 744 540 87 800 - - 0 0 0    
3/8 Fokus Praha o.s. Dolákova 24, P8 - Bohnice o.s. Komunitní tým JIH 106 5 784 800 10 000 - - 0 0 0    
3/9 APPN, o.s. Vratislavova 12/28, P2 o.s. Sociální poradenství 734 26 7 729 900 3 492 700 - - 0 0 0    
3/10 Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, CZP pro Prahu 2,3 Wuchterlova 11, P6 o.s. Odborné sociální poradenství pro osoby se zdr. postižením a seniory   323 218 700 48 600 60 000 60 000 48 000 48 000 48 000    
4/1 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Krakovská 21, P1 o.p.s. Volnočasové, vzdělávací a socioterapeutické aktivity pro osoby se zrakovým postižením 60 13 979 000 100 000 - - 0 0 0    
4/2 Dílny tvořivosti V Pevnosti 4, P2 o.s. Sociálně aktivizační služby pro osoby se ZP - terénní služba a podpůrná skupina 10 0 730 990 27 760 40 000 - 26 000 26 000 26 000    
4/3 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, P17 o.s. Zajištění a poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny dětí s autismem 108 8 1 967 380 85 666 - - - - -   překročen limit de minimis
4/4 Společnost "E" / Czech Epilepsy Association,o.s. Liškova 959/3, P4 o.s. Sociálně aktivizační činnost pro osoby s epilepsií a jejich blízké 140 55 999 000 215 500 - - 0 0 0    
4/5 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Dlouhá třída 37, P1 o.s. Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením všech věkových kategorií 19 6% 1 462 413 69 000 20 000 25 000 50 000 50 000 50 000    
4/6 Fokus Praha o.s. Dolákova 24, P8 - Bohnice o.s. CDA Dům u Libuše 50 5 3 037 900 140 000 - - 100 000 100 000 100 000    
4/7 Občanské sdružení ŽIVOT 90 K. Světlé 18/286, P1 o.s. Centrum denních služeb 15 000 652 5 789 840 400 000 - - 0 0 0    
4/8 Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, P1 o.p.s. Aktivizace seniorů a lidí se zdravotním postižením 20 5 824 392 100 000 - 50 000 80 000 80 000 80 000    
                               
Celkem 36 250 758 6 577 526 260 000 315 000 921 000 921 000 921 000

Legenda    
- subjekt o podporu nežádal   
1 pečovatelská služba   
2 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež   
3 odborné soc. porad. pro osoby se zdr. postižením a seniory   
4 sociálně aktiviz. služby pro osoby se zdr. postižením a seniory   
   

 

Zveřejněno: 08.07.2008 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout