Výsledky grantů 2008 v oblasti sociálních služeb

Příloha k usnesení RMČ č. 82 ze dne 1.4.2008

VFP MČ Praha 2 pro rok 2008
Oblast: Sociální služby

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa IČ nebo číslo OP Název VFP Celkové náklady Požadované jiné zdroje financování Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 2006 Podpora MČ P2 2007 Částka navržená komisí Částka odsouhlasená RMČ Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1/1 1 Diakonie ČCE - SKP v Praze Belgická 22, Praha 2, 120 00 45248842 "Důstojně prožívané stáří" - terénní pečovatelská služba 3 919 808 MPSV 3023tis.Kč, MČP10: 200 tis.Kč 200 000 110 000 100 000 130 000 130 000 130 000 Dotace
1/2 1 Občanské sdružení Adra Klikatá 1238/90c, Praha 5 61388122 Pomoc dobrovolníků seniorům v Praze 2 148 320 0 51 360 46 000   30 000 30 000 30 000 Dotace
1/3 1 Arcidiecézní charita Praha Londýnská 44/13, Praha 2, 12000 43873499 Pečovatelská a odlehčovací služby Arcidiecézní charity Praha 2 186 930 MPSV 816 tis.Kč; MHMP 450 tis.Kč; uživatelé: 602 tis.Kč, vlastní zdroje 21 tis.Kč 97 500 70 000   90 000 90 000 90 000 Dotace
1/4 1 Veselý senior, nadační fond Vinohradská 365/10, Praha 2, 12000 27591531 "Přestaňte být sami" - pomoc překonat seniorům jejich osamělost, zdravotní omezení 370 000 Walmark a.s. - sponzorský dar v jednání 190 000     20 000 20 000 20 000 Dotace
1/5 1 O.S. "Člověk zpět k člověku" Na Folimance 11, Praha 2, 12000 45770433 Klidný spánek ve stáří 195 000 0 64 100     0 0 0  
1/6 1 Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, Praha 1, 11800 26708451 Aktivizace seniorů a lidí se zdravotním postižením 455 120 MPSV 150 tis. Kč, dary práv.osob 30 tis. Kč 80 000     50 000 50 000 50 000 Dotace
2/1 2 Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, CZP  pro Prahu 2,3 Wuchterlova 11, Praha 6, 16000 26594226 Centrum pro zdravotně postižené pro Prahu 2,3 (poradna, klub) 567 000 MPSV 400 tis. Kč, Studio Element 50 tis. Kč, MHMP 15 tis. Kč, MČ P3 40 tis. Kč 60 000 50 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Dotace
2/2 2 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Krajská organizace SPMP ČR hlavní město Praha Polská 4/1090, Praha 2 63829240 Kvalitní a veselý život lidí s mentálním postižením 320 000 MZČR 80 tis. Kč; MKČR 20 tis. Kč 40 000 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Dotace
2/3 2 Nadace BONA Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8, 18100 45251177 "Psychosociální síť" chráněná bydlení (komunitní), podporovaná bydlení pro duševně nemocné 3 373 000 MČ P1,4,5,6,9,10,11,14:  1100000 Kč; ČEPS a.s., Pragotherm, Sauter, Metrostav  566400 Kč 350 000     0 0 0  
2/4 2 FORMIKA, o.s. Konstantinova 1476/14, Praha 4, 14900 26628945 "Podporované zaměstnávání v regionu Hl.m.Praha a Středočeský kraj" 2 861 182 MPSV 1439 tis. Kč; Humanitár.fond Střed.kraje 325 tis. Kč; MHMP 430 tis. Kč;městské části 280 tis. Kč, Asistence o.s.  45 tis. Kč, vlastní zdroje 80 tis.Kč, dary 20 tis. Kč 60 000 20 000 40 000 0 0 0  
2/5 2 Rytmus, o.s. Bruselská 16, Praha 2, 12000 61383783 Osobní asistence v základní škole 130 000 0 130 000     0 0 0  
2/6 2 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.  Klub Hornomlýnská Hornomlýnská 1255, Praha 4 - Kunratice, 14800 75036711 Dejte nám šanci - integrace dětí s postižením za pomoci asistence  5 531 155 MPSV 1900 tis. Kč, MHMP 750 tis. Kč, městské části 300 tis. Kč, nadace 50 tis. Kč, dárci 17 tis. Kč, 123 875 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 Dotace
2/7 2 Občanské sdružení KOLUMBUS Keplerova 712/32, Ústí nad Labem, 40007 26548127 Rehabilitační počítačová dílna pro duševně nemocné občany Prahy 2 139 500 MČ P10: 24 tis. Kč, Nadace Charty 77: 14 tis. Kč, MHMP 35 tis. Kč,  41 500   35 000 0 0 0  
2/8 2 Občanské sdružení KOLUMBUS Keplerova 712/32, Ústí nad Labem, 40007 26548127 Sociálně-právní poradna, informační středisko pro osoby se zdravotním postižením 393 500 MČ P1: 40 tis. Kč, MHMP 50 tis. Kč, ČAPZ 20 tis. Kč, Eli Lilly 22,5 tis. Kč 196 000     0 0 0  
2/9 2 MUDr. Martin Jarolímek,  Denní psychoterapeutické sanatorium - Krizové oddělení Nad Ondřejovem 36, Praha 4  48549751 Sociální pracovník na krizovém oddělení pro nemocné psychózou 422 400 MHMP 200 tis. Kč, MČ P11:  50 tis. Kč, vlastní zdroje 78 tis. Kč, MPSV 70 tis. Kč 50 000     50 000 50 000 50 000 Dotace
2/10 2 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Dlouhá 37, Praha 1, 11000 675547 Provoz Centra sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením všech věkových kategorií 1 462 413 MPSV 525 tis.Kč, MČ P1,3,6,10 celkem 388 tis. Kč, čl. příspěvky 30 tis. Kč, sponzoři 38 tis. Kč, jiné 400 tis. Kč 82 422 40 000 20 000 25 000 25 000 25 000 Dotace
2/11 2 Škola SPMP Modrý klíč Smolkova 567/2, Praha 4, 14200 41192109 Škola SPMP Modrý klíč - denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby 23 919 057 MPSV 9650 tis. Kč, MHMP 6000 tis. Kč, MČ P4: 500 tis. Kč 250 000 0 150 000 120 000 120 000 120 000 Dotace
2/12 2 Občanské sdružení LOGO Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 26607468 MLUVIT BEZ OBAV - Odborné sociální poradenství pro osoby trpící poruchami komunikace a hybnosti a jejich rodinné příslušníky 993 850 MPSV 646 tis. Kč 285 000     25 000 25 000 25 000  
3/1 3 Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení Rybářské nám. 662/4, Litoměřice, 41201 65081374 Hospic sv. Štěpána 21 030 000 MPSV, MZ, ÚP: 4 mil. Kč, kraje 400 tis. Kč, města a obce 1,5 mil. Kč, zdr. pojišť. 9,3 mil. Kč, dary 1,5 mil. Kč, příjemy od klientů a vlastní příjmy celkem 4,3 mil. Kč 60 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 Dotace
3/2 3 META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Rumunská 21/296, Praha 2, 12000 26982633 Poradenské a informační centrum pro mladé migranty (PIC) 2 434 175 EU 1 mil. Kč, MPSV 250 tis. Kč, MHMP 214 tis. Kč, MŠMT 204 tis. Kč, UNHCR 88 tis. Kč 34 250     0 0 0  
3/3 3 Dětské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle, 14100 60460202 "Krizová intervence a komplexní interdisciplinární péče o děti týrané, sexuálně zneužívané a zanedbávané a o dysfunkční rodiny" 4 122 500 MPSV 2,9 mil. Kč; MHMP, MČ 265 tis. Kč, Stř.kraj 200 tis. Kč, nadace 365 tis. Kč, dary 234 tis. Kč 70 000 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Dotace
3/4 3 Hospicové občanské sdružení Cesta domů  Bubenská 3, Praha 7, 1700 26528843 Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů 3 030 000 MHMP 1,2 mil. Kč, MKČR 20 tis. Kč, MPSV 1,3 mil. Kč 212 000     30 000 30 000 30 000 Dotace
3/5 3 Diakonie ČCE - SKP v Praze Belgická 22, Praha 2, 120 00 45248842 SOS centrum - pomoc v krizi, nejistotě, nouzi, strachu 4 890 183 MPSV 4 mil. Kč, MVČR 200 tis. Kč, MHMP 526 tis. Kč,  160 000 25 000 50 000 0 0 0  
3/6 3 Diakonie ČCE - SKP v Praze Belgická 22, Praha 2, 120 00 45248842 "Dobroduš" pomoc lidem s duševním onemocněním 1 048 772 MPSV 400 tis. Kč, MVČR 200 tis. Kč, kraj 249 tis. Kč 200 000     40 000 40 000 40 000 Dotace
3/7 3 POMAD - D. Kopřivová, registrovaná porodní asistentka Hvězdonice 57, Chocerady, 25724 45769273 Hlídání a výchova kojenců a batolat zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky a podporu psychického rozvoje 1 522 000 sponzorský dar HSBC Bank PLC 50 tis. Kč 550 000     0 0 0  
3/8 3 Člověk člověku, o.s. - Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů ve společnosti Legerova 20/1855, Praha 2 69346917 Centrum komunitní práce POKEC 790 500 MPSV 250 tis. Kč, MHMP 244 tis. Kč 296 160   0 0 0 0  
3/9 3 Česká asociace pro psychické zdraví Jelení 194/9, 11800 Praha 1 63835037 Sociální a právní poradna 516 090 MHMP 412 tis. Kč, MČ P1 104 tis. Kč 104 000     0 0 0  
Celkem 86 772 455 4 038 167 501 000 615 000 850 000 850 000 850 000

 

 

Legenda k číslu tématu  
1 Seniorům 
2 Dětem a dospělým se zdravotním postižením 
3 Jiným, výše nespecifikovaným skupinám 

Zveřejněno: 04.07.2008 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout