Výsledky grantů 2008 v oblasti zdravostnictví

Příloha usnesení ZMČ č. 81 ze dne 1.4.2008

VFP MČ Praha 2 pro rok 2008
Oblast: Zdravotnictví

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa IČ nebo číslo OP Název VFP Celkové náklady Požadované jiné zdroje financování Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 2006 Podpora MČ P2 2007 Částka navržená komisí Částka odsouhlasená RMČ Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1/1 1 "Alen" - neziskové sdružení žen postižených rakovinou Vratislavova 22/156, Praha 2, 12800 47610191 Rehabilitační a rekondiční pobyty s odborným programem pro ženy s onkologickým onemocněním 207 656 MHMP 153566 Kč 120 441 124 000 80 000 50 000 50 000 50 000 Dotace
1/2 1 TJ Sokol Vyšehrad Rašínovo nábřeží 24/65, Praha 2 45246491 Cvičení rodičů s dětmi, rehabilitační cvičení seniorů, rekondiční a rehabilitační cvičení mentálně postižených 120 000 členské příspěvky účastníků 30tis.Kč, oddílové přísp. účastníků 20tis.Kč 60 000 40 000 0 0 0 0  
1/3 1 Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Praze 2 Na Slupi 6, Praha 2, 12000 49276425 Rehabilitační cvičení pro diabetiky v bazénu 17 927 MZČR  8700 Kč 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Dotace
1/4 1 POMAD - D. Kopřivová, registrovaná porodní asistentka Hvězdonice 57, Chocerady, 25724 45769273 Rehabilitační a pohybové aktivity ve vodě 2 607 000 D.Kopřivová 1307tis.Kč; J.Tůmová 500tis.Kč 800 000     0 0 0  
1/5 1 Občanské sdružení LOGO Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 26607468 "Chceme být s Vámi" Ucelený program podpory pro osoby s poruchami komunikace - specifická rehabilitace 758 220 MHMP 400300Kč 166 000     40 000 40 000 40 000 Dotace
1/6 1 Občanské sdružení LOGO Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 26607468 "Už se mluvit nebojíme" Rekondiční a terapeutické pobyty pro děti s poruchami řeči 773 900 MHMP 198800Kč 142 200     0 0 0  
2/1 2 Gaudia proti rakovině, o.s.  Korunní 111, Praha 3, 13001 26641135 Komplexní psychoterapeutická, poradenská a podpůrná péče pro onkologické pacienty a jejich blízké  721 770 MHMP 116260Kč, MČP3: 45000Kč, MČP6: 73400Kč, MZČR 152940Kč - podané žádosti 99 920 23 000 - denní psychoterapeut.centrum 60 000 50 000 50 000 50 000 Dotace
2/2 2 "Sdružení celiaků ČR hájící zájmy lidí, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat bezlepkovou dietu, o.s." Ke Karlovu 2, Praha 2, 12000 68405430 Informační schůzky pro celiaky 45 000 0 45 000     0 0 0  
2/3   Hospicové občanské sdružení Cesta domů  Bubenská 3, Praha 7, 1700 26528843 Domácí hospic Cesta domů 3 280 000 MHMP 1200tis.Kč; DLA 400tis.Kč; MČP6 50tis.Kč; VIZE97: 300tis.Kč 262 400   45 000 80 000 80 000 80 000 Dotace
2/4 2 Hospic Štrasburk Ústavní 91, Praha 8, 18100 61383457 Terminálně onkologický hospic 17 000 000 MHMP 1mil.Kč; KÚ Středočes.kraje 1mil.Kč; MČ v Praze 1,5 mil.Kč 500 000     50 000 50 000 50 000 Dotace
2/5 2 DIAGNÓZA CML občanské sdružení U nemocnice 1, Praha 2 27021211 Poradna pro pacienty s chronickou myeloidní leukemií 643 600 NOVARTIS Oncology 200 tis.Kč, Bristol-Myers-Squibb s.r.o. 200tis.Kč - u obou přislíbeno 243 600   35 000 23 000 23 000 23 000 Dotace
2/6 2 MUDr. Martin Jarolímek,  Denní psychoterapeutické sanatorium - Krizové oddělení Nad Ondřejovem 36, Praha 4  48549751 Krizové centrum s výjezdovou službou a domácí péčí pro nemocné psychozou 3 074 240 MHMP 550 tis.Kč; MZČR 150 tis.Kč; Městské části 150 tis.Kč 116 000 67 000 60 000 30 000 30 000 30 000 Dotace
Celkem 29 249 313 2 565 561 241 000 290 000 333 000 333 000 333 000

Legenda k číslu tématu  
1 Rehabilitační a rekondiční činnosti 
2 Jiné aktivity 

Zveřejněno: 04.07.2008 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout