Výsledky grantů 2008 v oblasti životního prostředí

Příloha k usnesení ZMČ č. 80 ze dne 1.4.2008

VFP MČ Praha 2 pro rok 2008
Oblast: Životní prostředí

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa IČ nebo číslo OP Název VFP Celkové náklady Požadované jiné zdroje financování Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 2006 Podpora MČ P2 2007 Částka navržená komisí Částka odsouhlasená RMČ Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1/4 4 01/71. ZO Českého svazu ochránců přírody Koniklec Chelčického 12, Praha 3 49629204 Ochrana životního prostředí v Praze 2 114 700 Ano 45 000     45 000 45 000 45 000 Dotace
2/3 3 Klub skalničkářů Praha Maříkova 183/5, Praha 6 201545 Příručka "Katalog skalniček" 48 790 Ne 33 000   10 000 20 000 20 000 20 000 Dotace
3/3 3 Občanské sdružení Ornita Podskalská 7, Praha 2 26678535 Ornitologická olympiáda pro II. stupeň ZŠ 797 340 Ano 26 578     26 758 26 758 26 758 Dotace
4/3 3 Občanské sdružení Ornita Podskalská 7, Praha 2 26678535 Soutěž "Sedmero krkavců" 715 200 Ano 38 800   30 000 0 0 0 Dotace
5/3 3 Zelený kruh Lublaňská 18, Praha 2 14888009 Festival životního prostředí 209 500 Ano 30 000   26 000 30 000 30 000 30 000 Dotace
6/3 3 HNUTÍ BRONTOSAURUS Orlí 5, 602 00 Brno 408328 Propagace ekologických aktivit 18 827 Ne 16 661     0 0 0 Dotace
7/2 2 Občanské sdružení Toulavé tlapky Formanská 40, 149 00 Praha 4 22667628 Útulek pro opuštěná zvířata Toulavé tlapky 68 500 Ne 58 500     0 0 0 Dotace
Celkem 1 972 857 248 539 0 66 000 121 758 121 758 121 758

Legenda k číslu tématu   
2 Péče o zatoulaná a opuštěná zvířata  
3 Ekologická výchova a osvěta  
4 Ostatní aktivity v oblasti životního prostředí  

Zveřejněno: 04.07.2008 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout