Výsledky grantů 2009 v oblasti prevence kriminality

Příloha k usnesení ZMČ č. 147 ze dne 14. 4. 2009

VFP MČ Praha 2 pro rok 2009
Oblast: Prevence kriminality

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa IČ nebo číslo OP Název VFP Celkové náklady Požadované jiné zdroje financování Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 2006 Podpora MČ P2 2007 Částka navržená komisí Částka odsouhlasená RMČ Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1/1 1 Klub vojenské historie SOS družstvo Kallich o.s. Lom - Loučná, Libkovická 180, 435 12 22693718 Vlasti nazdar aneb Den brannosti vzor 1938 151 000 ano 131 000 0 0 131 000 131 000 131 000 Dotace
2/3 3  Acorus Podvinný mlýn 669, Praha 9 67365256 Psychosociální centrum Acorus - pomoc obětem domácího násilí 4 653 926 ano 50 000 46 000 50 000 44 000 44 000 44 000 Dotace
3/2 2 Dětské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle, 14100 60460202 Linka důvěry Dětského krizového centra, non-stop odborná pomoc pro děti týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané či jinak ohrožené. 1 711 890 ano 85 200 0 50 000 20 000 20 000 20 000 Dotace
4/1 1 Sdružení pro mimoškolní aktivity PALAESTRA V Tůních 11, Praha 2 69342636 Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže 423 100 ano 90 000 55 000 80 000 80 000 80 000 80 000 Dotace
5/1 1 Středisko křesťanské pomoci - KC Maják Ječná 19, Praha 2 73633780 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Komunitním centru Maják 1 373 500 ano 140 000 0 70 000 60 000 60 000 60 000 Dotace
6/2 2 Diakonie ČCE - SKP v Praze Belgická 22, Praha 2, 120 00 45248842 Pomoc k novému začátku 4 927 122 ano 150 000 0 100 000 45 000 45 000 45 000 Dotace
7/2 2 Člověk člověku, o.s. - Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů ve společnosti Legerova 20/1855, Praha 2 69346917 Spokojená rodina 226 500 ano 80 000 0 0 0 0 0  
8/2 2 LATA - Programy pro ohroženou mládež Zvolenská 8, Praha 4, 141 00 60447800 Ve dvou se to lépe táhne 3 328 911 ano 70 100 0 0 0 0 0  
9/2 2 o.s. Ježek a čížek Chvalova 12, Praha 3, 130 00 26619164 Terénní sociální práce s lidmi bez domova na území MČ Praha 2 857 080 ano 157 080 0 0 20 000 20 000 20 000 Dotace
Celkem 17 653 029 953 380 101 000 350 000 400 000 400 000 400 000

Legenda k číslu tématu  
1 Primární prevence 
2 Sekundární prevence 
3 Terciární prevence 

Zveřejněno: 24.04.2009 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout