Výsledky grantů 2009 v oblasti sociálních služeb – V. program HMP

VFP MČ Praha 2 pro rok 2009
Oblast: Sociální služby-V.program HMP

Číslo tématu / Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa Název VFP Celkové náklady Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
(2) 1/1 1. Diakonie ČCE - SKP v Praze Belgická 22, Praha 2, 120 00 (2) Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice 3 578 088 1 098 088 150 000  OH (soc.sl.) 470 000
z toho  OH (V.program 
180 000, soc.sl.
170 000), kultura 20 000 prevence krim. 100 000
250 000 Dotace
(2) 1/2 1. Arcidiecézní charita Praha Londýnská 44/13, Praha 2, 12000 (2) Středisko pečovatelská služba (SPS) 1 146 250 200 000 0 90 000 OH (soc.sl.) 80 000 Dotace
(2) 2/1 2. Středisko křesťanské pomoci - KC Maják Ječná 19, Praha 2 (2) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 373 500 140 000 50 000  OŠMT 122 000  z toho OH
 (V. program 
52 000), prevence krim. 70 000
60 000 Dotace
(2) 3/1 3. Společnost "E" / Czech Epilepsy Association, o.s. Liškova 959/3, Praha 4 (2) Sociálně aktivizační služby pro osby se zdravotním postižením a seniory - pro osoby s epilepsií a jejich blízké 1 130 978 250 000 0 40 000 OH (V.program) 40 000 Dotace
(2) 3/2 3. Fokus Praha, o.s. Dolákova 24, Praha 8 - Bohnice (2) CDA Dům u Libuše 3 123 950 220 000 0 100 000 OH (V.program) 190 000 Dotace
(2) 3/3 3. Dílny tvořivosti V Pevnosti 4, Praha 2 (2) Sociálně aktivizační služba - terénní práce a podpůrná skupina 753 409 47 000 74 000 z toho OH (soc.sl. 
40 000), 
34 000 OŠMT
26 000  OH (V.program) 23 400 Dotace
(2) 3/4 3. KONTAKT bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Strahov blok 1, Vaníčkova 7, 169 00  Praha 6 (2) Kontakt - socilně-aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením 2 700 000 81 000 0 0 30 000 Dotace
(2) 3/5 3. TyfloCentrum Praha, o.p.s. Krakovská 21, Praha 1 (2) Sociálně aktivizační služby pro soby se zrakovým postižením 877 400 118 000 0 90 000 OH (V.program) 100 000 Dotace
(2) 3/6 3. APPN, o.s. Vratislavova 12/28, Praha 2 (2) Sociální poradenství, sociální rehabilitace, tlumočnické služby 2 603 850 82 000 0 0 0 Dotace
Celkem 17 287 425 2 236 088 0 0 773 400

 

Legenda k číslu tématu
1 Pečovatelská služba
2 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
3 Sociálně aktivizační služby pro občany se zdravotním postižením a seniory
Zveřejněno: 24.08.2009 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout