Výsledky grantů 2009 v oblasti sociálních služeb

VFP MČ Praha 2 pro rok 2009
Oblast:  sociálních služeb

Číslo tématu / Pořadové číslo  Číslo tématu  Žadatel  Adresa  Název VFP Celkové náklady Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1.1/1 1.1. Diakonie ČCE - SKP v Praze Belgická 22, Praha 2, 120 00 "Důstojně prožívané stáří" - terénní peč. sl. 3 578 088 250 000 150 000 OH (soc.sl.) 470 000 z toho OH (soc. sl. 170 000,
V. program 
180 000), prevence krim. 100 000, kultura 20 000
190 000 Dotace
1.1/2 1.1. Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, Praha 1, 11800 Osobní asistence 1 545 090 200 000 0 130 000 OH (soc.sl. 50 000 V.program 
80 000)
0 Dotace
1.3/1 1.3. Člověk člověku, o.s. - Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů ve společnosti Legerova 20/1855, Praha 2 Nejsme sami 85 250 68 200 251 000 prevence krim. 0 0 Dotace
1.3/2 1.3. Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, Praha 1, 11800 Sociálně aktivzační služby pro seniory a osoby se ZP 386 050 150 000 0 130 000 OH (soc. sl. 50 000,
V. program 
80 000)
100 000 Dotace
1.3/3 1.3. Veselý senior, nadační fond Vinohradská 365/10, Praha 2, 12000 "Přestaňte být sami" - překonávat osamělost a soc. izolaci seniorů v Praze 2 250 000 100 000 0 20 000 OH (soc.sl.) 50 000 Dotace
2.1/1 2.1. Rytmus, o.s. Bruselská 16, Praha 2, 12000 Osobní asistence 4 723 136 74 523 0 0 40 000 Dotace
2.1/2 2.1. Fokus Praha, o.s. Dolákova 24, Praha 8 - Bohnice Sociální rehabilitace v komunitním týmu - základní prvek komunitní péče pro lidi s duševním onemocněním 4 051 700 200 000 0 100 000 OH (V.program) 0 Dotace
2.1/3 2.1. Občanské sdružení LOGO Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 Chceme být s vámi - sociální rehabilitace pro seniory s poruchami komunikace a hybnosti 394 575 178 000 0 150 000  OH (V. program 
85 000, soc.sl. 25 000, zdravot. 
40 000)
0 Dotace
2.2/1 2.2. Rytmus, o.s. Bruselská 16, Praha 2, 12000 Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání 3 622 412 139 763 0 0 0 Dotace
2.2/2 2.2. Dílny tvořivosti V Pevnosti 4, Praha 2 Sociální a pracovní rehabilitace o.s. Dílny tvořivosti - pracovní poradenství a sociálně terapeutická dílna 2 273 825 86 476 74 000  OH (soc.sl. 
40 000), OŠMT 
34 000
26 000 OH (V.program) 20 000 Dotace
2.2/3 2.2. FORMIKA, o.s. Konstantinova 1476/14, Praha 4, 14900 "Podporované zaměstnávání v reg. hl. m.Praha a Středoč. kraj 3 268 300 68 000 40 000 OH (soc.sl.) 0 40 000 Dotace
2.2/4 2.2. ATMA DO o.s. Vinohradská 40, Praha 2 Aktivizační programy na zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením a seniorů 302 087 117 400 - - 0 Dotace
2.2/5 2.2. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., obvodní org. Praha 2 Balbínova 6, Praha 2 Handicap na Výletě v každém Věku 336 110 164 171 0 0 20 000 Dotace
2.2/6 2.2. Občanské sdružení LOGO Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 Chceme být s vámi - sociální rehabilitace pro zdravotně postižené občany s poruchami komunikace a hybnosti 789 150 178 000 0 150 000  OH (V.program 
85 000, soc.sl. 
25 000)zdravot. 
40 000
40 000 Dotace
2.2/7 2.2. TyfloCentrum Praha, o.p.s. Krakovská 21, Praha 1 Centrum služeb pro těžce zrakově postižené 4 116 920 131 000 0 90 000 OH (V.program) 0 Dotace
2.3/1 2.3. Asistence, o.s. V Pevnosti 4, Praha 2 Jedem v tom s vámi 446 610 121 932 10 000 OH (soc.sl.) 0 50 000 Dotace
2.4/1 2.4. Domov sv.Karla Boromejského K Šancím 50, Praha 17 Sociálně ošetřovatelská péče o seniory v rámci odlehčovací služby 15 953 490 100 000 100 000  OH (soc.sl.) 0 100 000 Dotace
2.4/2 2.4. Škola SPMP Modrý klíč Smolkova 567/2, Praha 4, 14200 Škola SPMP Modrý klíč - denní stac., týdenní stac., odl. služby 26 687 000 300 000 150 000  OH (soc.sl.) 120 000  OH (soc.sl.) 120 000 Dotace
2.5/1 2.5. Rytmus, o.s. Bruselská 16, Praha 2, 12000 Poradenské a zprostředkovatelské služby 795 015 118 503 0 0 0 Dotace
2.5/2 2.5. Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, CZP  pro Prahu 2,3 Wuchterlova 11, Praha 6, 16000 CZP pro Prahu 2,3 (poradna, klub) 775 124 65 000 80 000  OH (soc. sl. 60 000), kultura 
20 000
128 000  OH (V. program 48 000, soc. sl. 60 000), kultura 20 000 0 Dotace
2.5/3 2.5. Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, CZP  pro Prahu 2,3 Wuchterlova 11, Praha 6, 16000 Nejsi sám, čtvrtletník pro osoby se zdravotním postižením - VÝROBA 142 800 22 644 80 000  OH (soc. sl. 60 000), kultura 
20 000
128 000  OH (V. program 48 000, soc. sl. 60 000), kultura 20 000 0 Dotace
2.5/4 2.5. Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 3, Praha 17 Odborné sociální poradenství pro lidi s autismem a jejich rodiny 2 044 228 75 650 0 0 40 000 Dotace
2.5/5 2.5. Diakonie ČCE - SKP v Praze Belgická 22, Praha 2, 120 00 Dobroduš - pomoc lidem s duš. onemoc. 1 150 000 200 000 150 000 OH (soc.sl.) 470 000 z toho  OH (V.program 
180 000, soc.sl.170 000), kultura 20 000, prevence krim. 100 000
50 000 Dotace
2.5/6 2.5. Asistence, o.s. V Pevnosti 4, Praha 2 Tranzitní program ze školy do života 1 895 985 313 560 10 000 OH (soc.sl.) 0 0 Dotace
2.5/7 2.5. Občanské sdružení LOGO Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 MLUVIT BEZ OBAV - odb.soc.poradenství pro seniory postižené poruchami komunikace a hybnosti a jejich rodinné příslušníky 558 150 155 000 0 150 000  OH (V. program 85 000, soc.sl. 25 000), zdravot. 40 000 0 Dotace
2.5/8 2.5. Občanské sdružení LOGO Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 MLUVIT BEZ OBAV - odb. soc. poradenství pro zdravotně postiž. klienty s poruchami komunikace a hybnosti a jejich rodinné příslušník 577 350 175 500 0 150 000  OH (V. program 85 000, soc.sl. 25 000), zdravot. 40 000 0 Dotace
3/1 3. Dětské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle, 14100 "Krizová intervence a komplex. interdisciplinární péče o děti týrané, sexuálně zneužívané a zanedbávané a o dysfunkční rodiny" 4 787 600 68 000 50 000  OH (soc.sl. 
40 000), prevence krim. 
10 000
90 000  OH (soc.sl. 40 000), prevence krim. 50 000 50 000 Dotace
3/2 3. MUDr. Martin Jarolímek,  Denní psychoterapeutické sanatorium - Krizové oddělení Nad Ondřejovem 36, Praha 4  Sociální pracovník na kriz. oddělení pro nemocné psychózou 447 400 50 000 60 000  OH (zdravot.) 80 000  OH (soc.sl. 50 000, zdravot. 30 000) 30 000 Dotace
3/3 3. Diakonie ČCE - SKP v Praze Belgická 22, Praha 2, 120 00 SOS centrum - pomoc v krizi 4 927 122 200 000 150 000  OH (soc.sl.) 470 000 z toho  OH (V.program 
180 000, soc.sl.170 000), kultura 20 000, prevence krim. 100 000
30 000 Dotace
3/4 3. Hospicové občanské sdružení Cesta domů  Bubenská 3, Praha 7, 1700 Pordna Hospicového obč. sdružení Cesta domů 4 000 000 162 400 45 000 OH (zdravot.) 110 000  OH (soc. sl. 30 000, zdravot.80 000) 30 000 Dotace
Celkem 94 910 567 4 233 722 0 0 1 000 000

 

 

Legenda k číslu tématu
1.1. Seniorům - Terénní sociální služby a související činnosti přímé péče
1.2. Seniorům - Poradenské a zprostředkovatelské služby
1.3. Seniorům - Programy zaměřené na vyhledávání a aktivizaci osamělých seniorů
2.1. ZP - Terénní sociální služby a související činnosti přímé péče
2.2. ZP - Programy zaměřené na pracovní, rehabilitační a volnočasové aktivity
2.3. ZP - Programy podporující mobilitu
2.4. ZP - Pobytové služby (vyjma zařízení ústavní péče)
2.5. ZP - Poradenské a zprostředkovatelské služby
3. Služby krizové intervence
Zveřejněno: 24.08.2009 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout