Výsledky grantů 2009 v oblasti zdravotnictví

VFP MČ Praha 2 pro rok 2009
Oblast: zdravotnictví

Číslo tématu / Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa Název VFP Celkové náklady Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1/1 1. "Alen" - neziskové sdružení žen postižených rakovinou Vratislavova 22/156, Praha 2, 12800 Rehabilitační a rekondiční pobyty s odborným programem 205 050 105 350 110 000  OH (soc.sl.
 30 000, zdravot.
 80 000)
50 000 OH (zdravot.) 50 000 Dotace
1/2 1. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Krajská organizace SPMP ČR hlavní město Praha Polská 4/1090, Praha 2 Kvalitní a smysluplný život a integrace lidí s mentálním postižením 340 000 55 000 40 000 OH (soc.sl.) 40 000 OH (soc.sl.) 40 000 Dotace
1/3 1. Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Praze 2 Na Slupi 6, Praha 2, 12000 Rehabilitační cvičení pro diabetiky v bazénu 17 927 10 000 10 000 OH (zdravot.) 10 000 OH (zdravot.) 10 000 Dotace
1/4 1. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., obvodní org. Praha 2 Balbínova 6, Praha 2 Cvičíme s Handicapem v každém věku 31 100 21 770 - - 10 000 Dotace
2/1 2. Gaudia proti rakovině, o.s.  Korunní 111, Praha 3, 13001 Komplexní psychoterapeutická, poradenská a podpůrná péče pro onkologické pacienty a jejich blízké  870 100 97 100 60 000  OH (zdravot.) 50 000  OH (zdravot.) 70 000 Dotace
2/2 2. MUDr. Martin Jarolímek,  Denní psychoterapeutické sanatorium - Krizové oddělení Nad Ondřejovem 36, Praha 4  Krizové centrum s výjezdovou službou a domácí péčí pro nemocné psychozou 3 193 000 50 000 60 000  OH (zdravot.) 80 000  OH (soc.sl. 
50 000, zdravot. 
30 000)
50 000 Dotace
2/3 2. Občanské sdružení LOGO Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 Terapeutická péče pro osoby stižené poruchami komunikace a hybnosti 897 300 365 050 0 150 000  OH (V.program 85 000, soc.sl.
25 000, zdravot. 
40 000)
0 Dotace
3/1 3. FIT ILCO ČR, o.s.  Vratislavova 9, Praha 2 Seminář pro onkologické pacienty po operaci střev nebo moč. měchýře, zejména pro ty, kteří mají stomii.  66 000 30 000 40 000 OH (zdravot.) 0 0 Dotace
4/1 4. Občanské sdružení TŘI Sokolská 584, 257 22  Praha 2 Hospic Dobrého Pastýře 24 937 500 650 000 - - 0 Dotace
4/2 4. Hospicové občanské sdružení Cesta domů  Bubenská 3, Praha 7, 1700 Domácí hospic Cesta domů 5 030 000 197 680 45 000 OH (zdravot.) 110 000 OH (soc. sl. 30 000, zdravot. 
80 000)
100 000 Dotace
4/3 4. Hospic Štrasburk Ústavní 91, Praha 8, 18100 Terminálně onkologický hospic 17 959 000 500 000 0 50 000 OH (zdravot.) 100 000 Dotace
4/4 4. Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení Rybářské nám. 662/4, Litoměřice, 41201 Hospic sv. Štěpána  22 435 000 70 000 40 000 OH (soc.sl.) 70 000
OH (soc. sl. 50 000, V. program 
20 000)
70 000 Dotace
Celkem 75 981 977 2 151 950 0 0 500 000

Legenda k číslu tématu
1. Rehabilitační programy
2. Terapeutická péče
3. Poradenství
4. Hospicová péče
Zveřejněno: 24.08.2009 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout