Výsledky grantů 2010 v oblasti prevence kriminality

Žadatel Adresa Název VFP Celkové náklady Požadovaná částka na MČ Praha 2 Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
Sdružení pro mimoškolní aktivity PALAESTRA V Tůních 11, Praha 2 Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže 452 700 85 000 85 000 Dotace
HESTIA, o.s. Na Poříčí 12, Praha 1 Program Pět P 2 555 528 71 250 32 000 Dotace
Diakonie ČCE - SKP v Praze Belgická 22, Praha 2, 120 00 Pomoc k novému začátku 309 000 139 000 47 000 Dotace
 Acorus Podvinný mlýn 669, Praha 9 Psychosociální centrum Acorus - pomoc obětem domácího násilí 4 664 042 50 000 45 000 Dotace
Středisko křesťanské pomoci - KC Maják Ječná 19, Praha 2 Nízkoprahové zařízení Maják 2 802 000 140 000 60 000 Dotace
Klub vojenské historie SOS družstvo Kallich o.s. Lom - Loučná, Libkovická 180, 435 12 Vlasti Zdar aneb DEN BRANNOSTI vzor 1938 193 000 143 000 131 000 Dotace
LATA - Programy pro ohroženou mládež Zvolenská 8, Praha 4, 141 00 Ve dvou se to lépe táhne 2 451 759 51 000 0 Dotace
13 428 029 679 250 400 000
Zveřejněno: 28.04.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout