Výsledky grantů 2010 v oblasti prevence závislostí na návykových látkách

Žadatel Adresa Název VFP Celkové náklady Požadovaná částka na MČ Praha 2 Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Karolíny Světlé 18, Praha 1 Centrum pro rodinu - Integrace rodiny  1 581 706 50 000 50 000 Dotace
Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Karolíny Světlé 18, Praha 1 Centrum metadonové substituce Praha 2 1 828 673 150 000 55 100 Dotace
SANANIM Ovčí Hájek, 2549/64A, Praha 13 Denní stacionář Sananim 6 586 584 197 600 50 000 Dotace
SANANIM Ovčí Hájek, 2549/64A, Praha 13 Kontaktní centrum Sananim 13 742 585 60 000 60 000 Dotace
SANANIM Ovčí Hájek, 2549/64A, Praha 13 Terénní programy Sananim 9 150 131 150 000 140 000 Dotace
Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Karolíny Světlé 18, Praha 1 TPSA (terénní programy sociálních asistentů) Streetwork 4 524 142 150 000 50 000 Dotace
Magdaléna, o.p.s. Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Doléčovací centrum Magdaléna 2 412 215 50 000 0 Dotace
Projekt Šance Ve Smečkách 28, Praha 1 Dejte šanci dětem ulice v terciární prevenci v roce 2010 na Praze 2 445 700 85 700 85 700 Dotace
Projekt Šance Ve Smečkách 28, Praha 1 Dejte šanci dětem ulice v roce 2010 na Praze 2 574 000 89 200 89 200 Dotace
AMICIA Vinohradská 40, 120 00 Praha 2 Děti a mládež v akci 237 000 162 000 0 Dotace
41 082 736 1 144 500 580 000
Zveřejněno: 28.04.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout