Výsledky grantů 2010 v oblasti sociální

Pořadové číslo

Číslo tématu Žadatel Adresa Název VFP Celkové náklady Požadovaná částka na MČ Praha 2 Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1.1/1 1 "Občanské sdružení LOGO" Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 CHCEME BÝT S VÁMI -  Sociální rehabilitace pro seniory s poruchami komunikace a hybnosti 373 375 174 300 0 Dotace
1.1/2 1 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Belgická 22, 120 00 Praha 2 "Důstojně prožívané stáří" - terénní pečovatelská služba 3 582 156 300 000 220 000 Dotace
1.1/3 1 Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 Osobní asistence 1 106 680 100 000 0 Dotace
1.1/4 1 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Belgická 22, 120 00 Praha 2 Odlehčovací služba Vršovice - Vinohrady 853 800 70 000 0 Dotace
1.1/5 1 Arcidiecézní charita Praha Londýnská 44/13, Praha 2, 12000 Pečovatelská služba 1 540 000 264 000 80 000 Dotace
1.2/1 1 "Občanské sdružení LOGO" Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 MLUVIT BEZ OBAV - Odborné sociální poradenství pro seniory s poruchami komunikace a hybnosti a jejich rodinné příslušníky 558 150 175 000 0 Dotace
1.2/2 1 REMEDIUM Praha občanské sdružení Křišťanova 15,   130 00 Praha 3 Občanská porada REMEDIUM 1 703 430 119 000 20 000 Dotace
1.2/3 1 Elpida plus, o.p.s. Bartolomějská 11,    110 00 Praha 1 Odborné poradenství pro seniory Prahy 2 2 040 030 55 160 20 000 Dotace
1.3/1 1 Židovská obec v Praze Maiselova 18, 110 00 Praha 1 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Praze 2 5 337 000 50 000 0 Dotace
1.3/2 1 Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 "Adopce seniorů" 339 900 180 000 60 000 Dotace
2.1/1 2 Fokus Praha, o.s. Dolákova 24, Praha 8 - Bohnice Komunitní tým Jih – terénní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním 5 136 500 134 000 0 Dotace
2.1/2 2 Hospicové občanské sdružení Cesta domů Bubenská 3, 170 00 Praha 7 Odlehčovací služby Hospicového občanského sdružení Cesta domů 1 190 000 110 000 0 Dotace
2.1/3 2 Dílny tvořivosti V Pevnosti 4, Praha 2 Terénní práce o.s. Dílny tvořivosti 704 780 40 000 0 Dotace
2.2/1 2 FORMIKA, o.s. Konstantinova 1476/14, Praha 4, 14900 "Podporované zaměstnávání v regionech Hl. m. Praha a Středočeský kraj" 3 380 158 70 500 40 000 Dotace
2.2/2 2 MÁME OTEVŘENO?, o.s. Hradešínská 2144/47, 101 00 Praha 10 Jiné odpoledne 817 000 80 000 0 Dotace
2.2/3 2 "Občanské sdružení LOGO" Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 Chceme být s vámi - sociální rehabilitace pro zdravotně postižené občany s poruchami komunikace a hybnosti 762 070 188 500 50 000 Dotace
2.2/4 2 Kaldi Café Pod Klikovkou 3/2677, 150 00 Praha 5 Tréninkový program pro lidi s mentálním a duševním postižením v Ethiopia Café 5 708 800 1 712 640 0 Dotace
2.2/5 2 APPN, o.s. Vratislavova 12/28, Praha 2 Agentura profesního poradenství pro Neslyšící 3 100 592 43 064 40 000 Dotace
2.2/6 2 KONTAKT bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Strahov blok 1, Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6 Kontakt - sociálně-aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením 2 786 960 72 741 0 Dotace
2.2/7 2 MÁME OTEVŘENO?, o.s. Hradešínská 2144/47, 101 00 Praha 10 Pracovně-tréninkový program - kavárna Vesmírna 4 268 000 160 000 50 000 Dotace
2.2/8 2 O.P.U.S, o.s. Počátecká 581/15, 140 00 Praha 4 Program: Práce na zkoušku 650 000 50 000 0 Dotace
2.2/9 2 Dílny tvořivosti V Pevnosti 4, Praha 2 Sociálně terapeutická dílny o.s. Dílny tvořivosti 1 461 150 42 000 0 Dotace
2.2/10 2 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s., KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2 Zkvalitnění života osob s mentálním postižením a jejich rodin prostřednictvím celoživotního vzdělávání 340 000 55 000 40 000 Dotace
2.4/1 2 Nadace BONA Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8, 18100 "Psychosociální síť" 5 710 000 300 000 0 Dotace
2.4/2 2 Škola SPMP - "Modrý klíč", občanské sdružení Smolkova 567/2, Praha 4, 14200 Škola SPMP Modrý klíč - denní stacionář, týdenní stacionář 25 051 000 300 000 150 000 Dotace
2.5/1 2 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 3, Praha 17 Odborné poradenství pro osoby s autismem, kteří žijí na území MČ Praha 2 a jejich rodiny 2 637 090 77 540 50 000 Dotace
2.5/2 2 Ing. Radek Kratochvíl Jana Masaryka 1994/20, 120 00 Praha 2 Videokonzultace (on-line audio-video konzultace přes webové rozhraní) 1 445 000 180 000 0 Dotace
2.5/3 2 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Krakovská 21, Praha 1 Centrum služeb pro těžce zrakově postižené 3 504 878 146 639 0 Dotace
2.5/4 2 ŮObčanské sdružení LOGO" Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 MLUVIT BEZ OBAV - Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené klienty s poruchami komunikace a hybnosti a jejich rodinné příslušníky 577 350 193 200 0 Dotace
2.5/5 2 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Belgická 22, 120 00 Praha 2 Dobroduš - pomoc lidem s duševním onemocněním 1 414 502 150 000 60 000 Dotace
2.5/6 2 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Kraje Praha Wuchterlova 11, 160 00 Praha 6 Informovaný občan 393 000 53 660 30 000 Dotace
2.5/7 2 Dílny tvořivosti V Pevnosti 4, Praha 2 Odborná konference (V. ročník) - ucelená podpora pro lidi po poranění mozku 75 238 19 000 0 Dotace
3/1 3 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Belgická 22, 120 00 Praha 2 SOS centrum - pomoc v krizi, nejistotě, nouzi, strachu 4 988 000 200 000 30 000 Dotace
3/2 3 KOLPINGOVA RODINA PRAHA Bohnická 32/3,    181 00 Praha 8 Kolpingův dům - prevence soc. vyloučení matek a jejich dětí 4 337 500 20 000 20 000 Dotace
3/3 3 Hospicové občanské sdružení Cesta domů Bubenská 3, 170 00 Praha 7 Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů 2 330 000 142 000 0 Dotace
3/4 3 ŽIVOT 90 Karolíny Světlé 286/18,    110 00 Praha 1 Podpora cílové skupiny - osoby ohrožené sociálním vyloučením na Praze 2 v sociální službě telefonické krizové pomoci Senior telefonu 4 167 222 91 800 0 Dotace
4/1 4 Buena Vista Vinohrad Máchova 14, 120 00 Praha 2 Zájmové, společenské a aktivizační programny pro seniory Buena Vista Vinohrad 211 600 170 000 170 000 Dotace
4/2 4 AMICIA Vinohradská 40,  120 00 Praha 2 AKTIVNÍ SENIOR 705 000 494 000 0 Dotace
4/3 4 Elpida plus, o.p.s. Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1 Volnočasové aktivity pro seniory z Prahy 2 2 040 030 70 560 0 Dotace
4/4 4 Mgr. Jiří Janů Makovského 19/1225, 163 00 Praha 6 "Senior bez bačkor" 125 000 120 000 0 Dotace
4/5 4 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Belgická 22, 120 00 Praha 2 "Klub seniorů Diakonie ČCE" 70 000 47 000 0 Dotace
4/6 4 Senior fitnes občanské sdružení Ostrovského 94/22, 150 00 Praha 5 Pohybové aktivity pro cílovou skupinu seniorů 209 100 71 800 60 000 Dotace
4/7 4 Veselý senior, nadační fond Vinohradská 365/10, Praha 2, 12000 "Burza vzájemné pomoci" 2 516 450 450 000 40 000 Dotace
4/8 4 MASTER - ART S.K., spol. s.r.o. Kollárová 2807/8,   415 01 Teplice "ČokoKLUB Seniorům" 498 000 240 000 0 Dotace
4/9 4 ŽIVOT 90 Karolíny Světlé 286/18,  110 00 Praha 1 Akademie seniorů (reminiscenční projekt, seniorské kulturní programy a aktivity, arteterapie seniorů a zdravotně postižených v Domě PORTUS) 492 900 115 000 0 Dotace
4/10 4 "AKORD" Záhřebská 36/626,  120 00 Praha 2 "Programy volnočasových aktivit pro seniory" 316 674 170 000 170 000 Dotace
Celkem 111 556 065 8 068 104 1 400 000

 

Legenda k číslu tématu
1. Služby pro seniory
1.1 Terénní sociální služby a související činnosti přímé péče
1.2 Poradenské a zprostředkovatelské služby
1.3 Programy zaměřené na vyhledávání a aktivizaci osamělých seniorů
1.4 Pobytové služby
2. Služby pro občany se zdravotním postižením
2.1 Terénní sociální služby a související činnosti přímé péče
2.2 Programy zaměřené na pracovní, rehabilitační a volnočasové aktivity
2.3 Programy podporující mobilitu
2.4 Pobytové služby 
2.5 Poradenské a zprostředkovatelské služby
3. Služby krizové intervence
4. Programy volnočasových aktivit pro seniory

 

Zveřejněno: 21.04.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout