Výsledky grantů 2010 v oblasti sociálních služeb - V. program HMP - 1. kolo

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa Název VFP Celkové náklady Požadovaná částka na MČ Praha 2 Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
(2) 3/1 3 Židovská obec v Praze Maiselova 18, 110 00 Praha 1 (2) Sociálně aktivizační služby pro seniory 5 337 000 50 000 40 000 Dotace
(2) 3/2 3 MUDr. Martin Jarolímek Nad Ondřejovem 36, Praha 4 (2) Sociální poradenství pro nemocné psychózou /dříve Sociální pracovník na krizovém oddělení pro nemocné psychózou/ 487 542 50 000 0 Dotace
(2) 3/3 3 KONTAKT bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Strahov blok 1, Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6 (2) Kontakt - sociálně-aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením 2 786 960 72 741 50 000 Dotace
(2) 3/4 3 Společnost "E" - Czech Epilepsy Association, o.s. Liškova 959/3, 142 00 Praha 12-Kamýk (2) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - pro osoby s epilepsií a jejich blízké 926 900 250 000 50 000 Dotace
(2) 3/5 3 TyfloCentrum Praha o.p.s. Krakovská 21, Praha 1 (2) Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením 549 076 100 000 100 000 Dotace
Celkem 10 087 478 522 741 240 000

Legenda k číslu tématu
1. pečovatelská služba
2. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
3. sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

 

 

Zveřejněno: 21.04.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout