Výsledky grantů 2010 v oblasti sociálních služeb - V. program HMP - 2. kolo

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa Název VFP Celkové náklady Požadovaná částka na MČ Praha 2 Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
(2) 1/1 1 Arcidiecézní charita Praha Londýnská 44/13, Praha 2, 12000 (2) Pečovatelská služba 1 540 000 264 000 50 000 Dotace
(2) 1/2 1 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Belgická 22, 120 00 Praha 2 (2) Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice Diakonie ČCE-SKP v Praze 3 582 156 530 000 200 000 Dotace
(2) 3/6 3 KONTAKT bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Strahov blok 1, Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6 (2) Kontakt - sociálně-aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením 2 733 192 21 336 0 Dotace
(2) 3/7 3 MÁME OTEVŘENO?, o.s. Hradešínská 2144/47, 101 00 Praha 10 (2) Jiné odpoledne 817 000 60 000 0 Dotace
(2) 3/8 3 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Kraje Praha Wuchterlova 11, 160 00 Praha 6 (2) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 206 300 71 100 30 000 Dotace
(2) 3/9 3 Elpida plus, o.p.s. Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1 (2) Seniorcentrum Limuzská 1 632 024 208 480 0 Dotace
(2) 3/10 3 Fokus Praha, o.s. Dolákova 24, Praha 8 - Bohnice (2) CDA Dům u Libuše 3 301 800 238 000 170 000 Dotace
(2) 3/11 3 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 3, Praha 17 (2) Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením (autismem) a seniory 1 190 360 49 800 30 000 Dotace
(2) 3/12 3 Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, Praha 1, 11800 (2) Sociální aktivizace seniorů - projekt "adopce seniorů" na Praze 2 350 000 108 000 33 400 Dotace
Celkem         15 352 832 1 550 716 513 400  
Legenda k číslu tématu
1. pečovatelská služba
2. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
3. sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a senory
Zveřejněno: 01.07.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout