Výsledky grantů 2010 v oblasti zdravotnictví

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa Název VFP Celkové náklady Požadovaná částka na MČ Praha 2 Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1/1 1 Buena Vista Vinohrad Máchova 14, 120 00 Praha 2 Canisterapie pro klienty pobytových služeb Centra sociálních služeb Praha 2 36 000 33 000 30 000 Dotace
1/2 1 Buena Vista Vinohrad Máchova 14, 120 00 Praha 2 Zdravé cvičení pro seniory 77 900 40 350 0 Dotace
1/3 1 Územní organizace Svazu diabetiků ČR Praha 2 Na Slupi 6, 120 00 Praha 2 Rehabilitační cvičení pro diabetiky v bazénu 16 770 10 000 10 000 Dotace
1/4 1 "ALEN" - neziskové sdružení žen postižených rakovinou Vratislavova 156/22, 128 00 Praha 2 Rehabilitační a rekondiční pobyty s odborným programem 186 900 77 500 50 000 Dotace
2/1 2 Gaudia proti rakovině, o.s. Korunní 1901/111,  130 00 Praha 3 Komplexní psychoterapeutická péče pro onkologicky nemocné a jejich blízké 1 517 500 118 000 60 000 Dotace
3/1 3 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 3, Praha 17 Diagnostika a poradenství u osob s podezřením na poruchu autistického spektra 1 403 736 77 700 0 Dotace
4/1 4 Hospicové občanské sdružení Cesta domů Bubenská 3, 170 00 Praha 7 Domácí hospic Cesta domů 4 625 000 282 000 100 000 Dotace
4/2 4 Hospic Štrasburk Ústavní 91, Praha 8, 18100 Terminálně onkologický hospic 17 953 000 500 000 120 000 Dotace
4/3 4 Domov sv. Karla Boromejského K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17-Řepy Náročná ošetřovatelská následná péče pacienty v pokročilém věku 33 298 360 100 000 100 000 Dotace
4/4 4 Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení Rybářské nám. 662/4, Litoměřice, 41201 Hospic sv. Štěpána 22 790 000 70 000 30 000 Dotace
Celkem 81 905 166 1 308 550 500 000

Legenda k číslu tématu
1. Rehabilitační programy
2. Terapeutická péče
3. Poradenství
4. Hospicová péče

 

 

Zveřejněno: 21.04.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout