Výsledky grantů 2011 v oblasti kultury

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Název VFP Požadovaná částka na MČ Praha 2

Podpora MČ P2 předloni

Podpora MČ P2 loni Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1 2 Ing. Jitka Pokorná  Přijďte se zeptat 120 000 0 0 0 Dotace
2 5 Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, o.p.s. Hudební univerzita třetího věku v Praze 2 50 000 25 000 25 000 20 000 Dotace
3 2 IUVENTA občanské sdružení  um. nadaných dětí Musica per tre - hudba pro tři dechové nástroje 120 000 0 0 0 Dotace
4 3 Společnost pro duchovní hudbu Další využití areálu zahrady psychiatrické kliniky VFN a kostela sv. Kateřiny 50 000 30 000 30 000 29 000 Dotace
5a 2 ChA & ME, s.r.o. Příběh Faustova domu  50 000 0 50 000 0 Dotace
5b 2 ChA & ME, s.r.o. V. Vinobraní na Grébovce 50 000 0 50 000 0 Dotace
6 4 FOIBOS BOOKS s.r.o. Slavné stavby Prahy 2  - výstava  200 000 0 0 0 Dotace
7 5 ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE MÁ ZLATÁ PRAHO 18 000 0 0 0 Dotace
8 3 Rudolf Janoud  - Taneční škola Metronom Vánoční cena 2011 ve společenském tanci  150 000 0 0 0 Dotace
9 2 Pražský smíšený sbor Adventní koncet pro posluchače z Prahy 2 17 500 0 0 15 000 Dotace
10 2 ART Prometheus o.s. FESTIVAL OUTDOOROVÉHO DIVADLA ZA DVEŘMI 90 000 0 0 29 000 Dotace
11 2 Ostrovy, s.r.o. UNITED ISLANDS 2011 150 000 0 55 000 0 Dotace
12a 3 Mgr. Miroslav Laštovka Koncert k památce zesnulých 25 000 30 000 20 000 0 Dotace
12b 2 Mgr. Miroslav Laštovka W. SHAKESPEARE versus A. SCARLATTI 20 000 30 000 20 000 0 Dotace
13 8 KVARTA s.r.o. Praha a čtyři roční období  50 000 0 0 0 Dotace
14 2 FENIX - spolek pro vokální a komorní hudbu FENIX 2011 59 000 0 0 29 000 Dotace
15 2 MgA. Marie Vítová Dušková Novoměstský letní festival 138 000 0 0 29 000 Dotace
16 2 DIVADELNÍ SDRUŽENÍ BSP DIVADLO DĚTEM  308 000 0 0 0 Dotace
17 5 Spolek VLTAVAN v PRAZE Kulturní a spolková činnost v r. 2011 160 000 40 000 50 000 20 000 Dotace
18 2 Česká Händelova společnost Barokní hudba a současné výtvarné umění  50 000 0 0 24 500 Dotace
19 3 Post Bellum  My jsme to nevzdali 138 600 0 0 0 Dotace
20 1 Rybanaruby Hudební objevy malých scén Rybanaruby 2011 80 000 0 0 29 000 Dotace
21 2 Národní dům - Kulturní dům železničářů, s.r.o. Dopolední koncerty pro mládež a seniory 20 000 0 15 000 0 Dotace
22 2 Občanské sdružení Malé Vinohradské R.U.R. v Malém Vinohradském divadle  55 000 50 000 30 000 11 000 Dotace
23 3 Leica Gallery Prague, o.p.s. citiLAB 90 000 0 0 0 Dotace
24a 7 Dvojka sobě Vltava 2011 80 000 60 000 55 000 49 000 Dotace
24b 3 Dvojka sobě Nic na odiv...? 2011 70 000 50 000 50 000 0  
25 3 A 2, o.s. Kulturní terasA2 193 000 0 0 0 Dotace
26 3 A 2, o.s. KNIHEX 61 500 0 0 20 000 Dotace
27 5 A 2, o.s. Podpora činnosti občanského sdružení A 2 80 000 0 0 0 Dotace
28 3 Diakonie ČCE - SKP v Praze Jarmark u Ludmily - 15. ročník 90 000 30 000 30 000 15 000 Dotace
29 3 Černá Hora- Media s.r.o. Free Organ World - Pražské varhany 2011 119 000 30 000 30 000 0 Dotace
30 4 Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce Svatojánská pouť  40 000 0 30 000 10 000 Dotace
31 5 Sdružení výtvarníků Výtoň  Příspěvek na zprovoznění a činnost klubovny a galerie  49 500 0 0 0 Dotace
32 5 Sdružení výtvarníků Výtoň  Malování a kreslení pro děti a rodiče na Výtoni 29 000 0 0 0 Dotace
33 2 Etnická asociace ETNICA Mezinárodní festival Praha srdce národů na Praze 2 50 000 0 0 24 500 Dotace
34 1 Slovenské združenie Limbora (SZ Limbora) 25. výročí souboru Limbora 80 000 0 0 24 500 Dotace
35 7 Sdružení výtvarníků Výtoň  Umělecké tržiště Výtoň 10 000 0 0 10 000 Dotace
36 5 Máme otevřeno?, o. s. Centrum denních aktivit - výtvarný kroužek  35 000 0 0 20 000 Dotace
37 4 PhDr. Tomáš Kůs  Erbenovský průvod 24 000 0 0 0 Dotace
38 2 Loutky v nemocnici, o.s. Loutky v nemocnici 59 300   20 000 20 000 Dotace
39 3 CIANT - Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie v Praze  - sdružení pro kulturu CIANT - pro Prahu 2: nové technologie v umění a kultuře 297 500 0 0 0 Dotace
40 3 Pražský komorní sbor, o.p.s.  Evropská souznění  58 000 0 0 20 000 Dotace
41 4 BcA. Tomáš Krejča Connection 25 000 0 0 20 000 Dotace
42 8 Rozvoj cestovního ruchu o.s. PRAGUE CITILINE PRAHA 2 - VYŠEHRAD 150 500 40 000 0 0 Dotace
43 7 Asistence o.s. V. ročník benefiční akce "Jako zázrakem" 61 400 0 0 29 000 Dotace
44 3 Mgr: Vladimír Věrčák  S DVOJKOU SE TO LÉPE TÁHNE ... po celý rok  76 000 0 0 0 Dotace
45 2 Studio Damúza o.s. VyšeHrátky 2011 100 000 30 000 0 29 000 Dotace
46 7 Bezhlaví o.s. Dance Traffic na náměstí Míru 43 500 0 0 24 500 Dotace
47 4 David Linek  Průvodece po významných památkách Prahy 2 pro nevidomé a slabozraké  308 750 0 0 0 Dotace
48 2 Vysokoškolský umělecký soubor o.p.s. Hudební toulky Prahou 2 69 000 0 0 0 Dotace
49 3 Display, o.s. OTEVŘENÁ STUDOVNA /ARCHIV/ 149 000 0 0 0 Dotace
50 2 Slovo 21 o.s. Světový romský festival Khamoro 2011 30 000 0 0 24 500 Dotace
51 5 Dům národnostních menšin, o.p.s.  Multikulturní magazín  190 000 0 0 0 Dotace
52 2 P&J Music s.r.o. Jazz meets World 2011 50 000 25 000 25 000 24 500 Dotace
53 5 AMICIA RADIOPALÁC OPĚT TANČÍ! 197 400 0 0 0 Dotace
54 4 Přátelé Prahy 3, o.s. Archifest 2011 Vinohrady: Adresát nezastižen 211 500 0 0 0 Dotace
Celkem 5 346 950 470 000 585 000 600 000
Legenda k číslu tématu
1 Celoroční činnost profesionálních i amatérských kulturních subjektů, a to zejména divadelních, hudebních a tanečních, jež působí na území městské části Praha 2
2 Divadelní, hudební, taneční, výtvarné, filmové a interdisciplinární projekty realizované na území městské části Praha 2
3 Ostatní umělecké a kulturní aktivity obohacující kulturní život na území městské části Praha 2
4 Projekty, které se váží k významným výročím, k významným osobnostem a k významným místům městské části Praha 2
5 Projekty a činnost organizací či spolků, které přispívají k oživení a rozvoji kultivované zájmové činnosti občanů na území městské části Praha 2
7 Oživení veřejných prostranství (pouliční vystoupení především v prostorách veřejných parků a na náplavce)
8 Projekty zaměřené na prezentaci městské části Praha 2
Zveřejněno: 11.03.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout