Výsledky grantů 2011 v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality

Oblast: Prevence závislostí na návykových látkách
Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Název VFP Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1 3 O.s. PROGRESSIVE STAGE 5 - kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze 60 000 20 000 0 0 Dotace
2 3 O.s. PROGRESSIVE NO BIOHAZARD - terénní program pro uživatele nealkoholových drog v Hl. m. Praze  60 000 55 100 0 60 000 Dotace
3 2 Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Centrum pro rodinu - Integrace rodiny, Ambulantní léčba 60 000 50 000 50 000 50 000 Dotace
4 2 InBáze BERKAT o.s. Práce v terénu a asistenční služby pro migranty v Praze 2 69 322 0 0 0 Dotace
5 2 Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Centrum metadonové substituce Praha 1 30 000 0 0 0 Dotace
6 2 Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Detoxifikační jednotka DROP IN, o.p.s. 150 000 0 0 0 Dotace
7 2 Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. Centrum metadonové substituce Praha 2 100 000 70.000,- (MHMP) 55 100 40 000 Dotace
8 3 SANANIM Terénní programy Sananim 140 000 50 000 140 000 60 000 Dotace
9 2 SANANIM Poradna pro rodiče SANANIM 160 000 0 0 20 000 Dotace
10 3 SANANIM Kontaktní centrum Sananim 60 000 40 000 60 000 0 Dotace
11 2 SANANIM Denní stacionář Sananim 198 500 50 000 50 000 50 000 Dotace
12 3 Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. TPSA (terénní programy sociálních asistentů) Streetwork 150 000 0 50 000 60 000 Dotace
13 1 META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Program primární prevence pro žáky - cizince staršího školního věku a žáky - cizince SŠ 125 810 0 0 0 Dotace
14 2 ANIMA  občanské sdružení pro péči o rodiny závislých Terapie osob závislých na návykových látkách a jejich rodin 166 420 100 000 0 50 000 Dotace
15 2 ANIMA  občanské sdružení pro péči o rodiny závislých Závislí na závislých (OKSVV) 159 867 40 000 50000 (MHMP) 50 000 Dotace
16 3 Magdaléna, o.p.s. Doléčovací centrum Magdaléna 50 000 0 0 0 Dotace
17 1 Milan Wichterle Finanční gramotnost - finanční nezávislost 139 800 0 0 VYŘAZENO - žádost došla po daném termínu Dotace
Celkem 1 879 719 405 100 405 100 440 000
Legenda k číslu tématu
1 Primární prevence
2 Sekundární prevence
3 Terciární prevence
Zveřejněno: 30.03.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout