Výsledky grantů 2011 v oblasti pro oblast mimoškolní činnosti dětí a mládeže

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Název VFP Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1 1 BLESK Pojeďme na víkend z Prahy ven 55 000 45 000 40 000 0  
2 1 Markéta Danihelková - Sport Jerry klub Sport Jerry klub - tělovýchovně vzdělávací činnost 100 000 39 000 35 000 35 000 Dotace
3 1 Petr Stárek Montessori školka - nejen hlídání dětí 60 000 0 0 0  
4 1 TJ Sokol Vyšehrad Pravidelná tělocvičná a sportovní činnost předškolních dětí a a školní mládeže 280 000 70 000 70 000 20 000 Dotace
5 1 Sdružení pro mimoškolní aktivity PALAESTRA Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže 138 500 80 000 85 000 138 000 Dotace
6 1 Tělocvičná jednota Sokol Pražský Pronájem tělocvičen pro basketbalovou přípravku 30 000 15 000 0 0  
7 1 Středisko křesťanské pomoci - KC Maják Nízkoprahové zařízení Maják  160 000 120 000 111 740 110 000 Dotace
8 1 Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Praha 2 Skautská klubovna Prahy 2 40 000 20 000 20 000 20 000 Dotace
9 2 Art Prometheus Oslava Mezinárodního dne dětí - Dobytí severního pólu 131 500 15 000 20 000 0  
10 2 Art Prometheus United Time 95 000 15 000 20 000 0  
11 1 Barevný svět dětí "KÁMOŠ" 100 000 0 0 0  
120 2 Česká tábornická unie - T.K. VYŠEHRAD Praha Údržba a obnova tábornického a vodáckého vybavení, údržba klubovny a náklady na provoz klubovny (elektřina a otop) 21 000 19 000 20 000 0  
13 2 Umění a věda na podporu dyslektickým dětem - UVPDD Den dyslexie 40 000 0 0 0  
14 1 Tělocvičná jednota Sokol Pražský Pronájem gymnastické haly 20 000 15 000 0 0  
15 1 Centrum zdravého pohybu dětí a mládeže, občanské sdružení Zdravý pohyb dětí a mládeže v Praze 2 90 000 0 0 0  
16 2 PROTEBE Šach PROTEBE 20 000 40 000 35 000 15 000 Dotace
17 1 PROTEBE INTEGROVANÉ AKTIVITY 25 000 40 000 35 000 25 000 Dotace
18 2 PROTEBE TÁBORY PROTEBE 40 000 40 000 35 000 40 000 Dotace
19 1 Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Arcus Dobré spaní, hodně hraní 21 000 50 000 30 000 0  
20 1 Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Arcus Indiánské léto Rysů 15 000 50 000 30 000 0  
21 2 AZ HUJER Letní sportovní tábor pro děti - LEDEČ 2011 46 000 40 000 40 000 0  
22 1 Mgr. Marcela Zetková Rozšíření a udržení nabídky volnočasových skupinových aktivit pro děti a mládež z Prahy 2, jako prevence před sociálně negativními jevy, uspořádání dvou hudebních koncertů dětí, výstavy dětských výtvarných a keramických prací a uspořádání oslav dětského d 135 000 40 000 45 000 45 000 Dotace
23 2 B.D.S. Academy Mistrovství Čech tanečních formací hlavní věkové kategorie 50 000 0 0 0  
24 1 B.D.S. Academy Podzim ve školách se street dance  35 000 0 0 0  
25 1 doomgroup s.r.o. Výuka angličtiny předškolních dětí, dětí základních škol a rodičů s dtmi v kurzech jazykového centra SCHOOLKA 60 000 0 0 0  
260 1 Tělocvičná jednota Sokol Královské Vinohrady Obnova zobrazovacího zařízení - časomíry v hale 75 000 0 0 0  
27 2 Dílny tvořivosti Letní integrační dílny 20 250 43 400 0 0  
28 2 Společnost rodičů a přátel školy Na Smetance Poznej svou zem 80 000 0 0 70 000 Dotace
29 2 SC BOOTCAMPS o. s. Bezpečně na inline - škola bruslení 22 400 0 0 0  
30 1 Občanské sdružení Malé Vinohradské "Nedělní odpolední pohádky pro děti v Malém Vinohradském divadle" 30 000 50 000 0 0  
31 2 Dvojka sobě Dny dětí Prahy 2 - divadelní přehlídka 40 000 110 000 0 0  
32 1 Junák - svaz skautů a skautek Čr, 61. středisko Vítkov Nákup louky pro letní tábory a víkendové pobyty v přírodě 30 000 0 0 0  
33 2 Sportlines s.r.o. Školy v přírodě 250 000 0 0 0  
34 1 Sportlines s.r.o. Zdravé nedělní odpoledne 46 000 0 0 0  
35 2 SANG o.s. Příměstské tábory pro děti z mateřských školek 92 000 0 0 0  
36 2 SANG o.s. Příměstské tábory 134 000 0 0 35 000 Dotace
37 2 Entre, o.s. Prázninové poznávání 2011 40 000 0 0 20 000 Dotace
38 2 Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Informační centrum 31 920 0 7 500 0  
39 2 Studio Damúza o.s. VyšeHrátky - Interaktivní koncert pro děti hudební kapely Hm... pod taktovkou VyšeHrátek, Oslava nedožitých osmdesátin Radka Pilaře 50 000 50 000 40 000 0  
40 2 Oblastní spolek ČČK Praha 1 "Daruj krev jen jako" 20 600 0 0 0  
41 1 Oblastní spolek ČČK Praha 1 "Konec nudy aneb tvořivost s výtvarnicí BaF" 42 400 0 0 0  
42 1 Slovenské združenie Limbora (SZ Limbora) Limbora a Limborka v roce 2011 80 000 0 20 000 0  
43 2 Asociace ETNICA Dialog kultur 55 000 0 0 0  
44 1  Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Polaris Praha 2 Pronájem tělocvičny 5 760 26 400 25 760 5 000 Dotace
45 1  Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Polaris Praha 2 Pronájem klubovny 60 000 26 400 25 760 25 000 Dotace
46 1 AMICIA Děti a mládež v akci 93 023 0 0 0  
Celkem 3 106 353 1 059 200 790 760 603 000

 

Legenda k číslu tématu
1 Podpora pravidelné činnosti organizovaných a neorganizovaných dětí a mládeže v městské části Praha 2 
2 Podpora sportovních, společenských akcí, soutěží a jednorázových zájmových činností dětí a mládeže v městské části Praha 2 
Zveřejněno: 14.03.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout