Výsledky grantů 2011 v oblasti sociální

 

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa Název VFP Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1/1 1 Občanské sdružení LOGO Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 MLUVIT BEZ OBAV – Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené klienty s poruchami komunikace a hybnosti a jejich rodinné příslušníky 193 200 40 000 50 000 0 Dotace
1/2 1 Občanské sdružení LOGO Karlovo nám. 14, Praha 2, 12000 CHCEME BÝT S VÁMI – Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené občany s poruchami komunikace a hybnosti 188 500 40 000 50 000 0 Dotace
1/3 1 Asistence o.s V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2 Tranzitní program ze školy do života 117 585 50 000 0 30 000 Dotace
1/4 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2 Aktivní život osob s mentálním a kombinovaným postižením, celoživitní vzdělávání 57 000 40 000 40 000 40 000 Dotace
1/5 1 Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, Praha 1, 11800 Osobní asistence 2011 50 000 100 000 93 400 50 000 Dotace
1/6 1 Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.  Brunnerova 3, 163 00 Praha 17-Řepy Odborné sociální poradenství pro osoby s autismem žijící na území MČ Praha 2 a jejich rodiny 68 500 40 000 80 000 0 Dotace
1/7 1 MÁME OTEVŘENO?, o.s.  U Zvonařky 14, 120 00 Praha 2 Jiné odpoledne 40 000 0 50 000 0 Dotace
1/8 1 MUDr. Martin Jarolímek Nad Ondřejovem 36, Praha 4 Sociální pracovník na krizovém oddělení pro nemocné psychózou 80 000 80 000 0 40 000 Dotace
1/9 1 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Dlouhá 37, Praha 1, 11000 Provoz Centra sociálních služeb pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením 37 500 0 0 0 Dotace
1/10 1 Škola SPMP Modrý klíč Smolkova 567/2, Praha 4, 14200 Škola SPMP Modrý klíč - denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby 300 000 120 000 150 000 100 000 Dotace
1/11 1 ŽIVOT 90  Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1 Podpora cílové skupiny - osoby ohrožené sociálním vyloučením na Praze 2 v sociální službě telefonické krizové pomoci Senior telefon 99 100 0 0 0 Dotace
1/12 1 Židovská obec v Praze Maiselova 18, 110 00 Praha 1 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Praze 2 50 000 0 40 000 30 000 Dotace
1/13 1 TyfloCentrum Praha o.p.s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Centrum služeb pro těžce zrakově postižení 150 000 100 000 100 000 50 000 Dotace
1/14 1 Arcidiecézní charita Praha  Londýnská 13/44, 120 00 Praha 2 Pečovatelská služba (PS) 337 400 80 000 130 000 0 Dotace
1/15 1 Dílny tvořivosti V Pevnosti 4, Praha 2 Program podpory blízkých lidí se zdravotním postižením 20 000 43 400 0 20 000 Dotace
1/16 1 Dílny tvořivosti V Pevnosti 4, Praha 2 Sociálně terapeutická dílna 20 000 43 400 0 0 Dotace
1/17 1 Dílny tvořivosti V Pevnosti 4, Praha 2 Manuál ucelené péče na území hl. města Prahy 40 000 43 400 0 0 Dotace
1/18 1 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze  Belgická 374/22, 120 00 Praha 2 "Důstojně prožívané stáří" - terénní pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice 300 000 520 000 510 000 50 000 Dotace
1/19 1 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze  Belgická 374/22, 120 00 Praha 2 "Dobroduš" - následná péče pro lidi s duševním onemocněním 150 000 520 000 510 000 30 000 Dotace
1/20 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.  Karlínské náměstí 12/59, 186 03 Praha 8 Poskytování služby sociální rehabilitace v Centru KARLÍNUM 35 000 0 0 0 Dotace
1/21 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.  Karlínské náměstí 12/59, 186 03 Praha 8 Poskytování služby Odborného sociálního poradenství pro lidi s mentálním postižením, pro rodinné příslušníky a pro blízké osoby lidí s mentálním postižením 25 000 0 0 0 Dotace
1/22 1 Fosa, o.p.s Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 "Podporované zaměstnávání FORMIKA" 71 500 0 0 20 000 Dotace
1/23 1 APPN, o. s. Světova 1051/15, 180 00 Praha 8 Agentura pro neslyšící 42 000 0 40 000 30 000 Dotace
1/24 1 Hewer - občanské sdružení  Pod Strašnickou vinicé 13/191, 100 00 Praha 10 Zajištění služeb osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené občany Prahy 2 50 000 0 0 0 Dotace
1/25 1 Buena Vista Vinohrad  Máchova 14, 120 00 Praha 2 Canisterapie pro klienty pobytových služeb Centra sociálních služeb Praha 2 39 600 0 200 000 39 000 Dotace
1/26 1 REMEDIUM Praha občanské sdružení  Křisťanova 15, 130 00 Praha 3 Občanská poradna REMEDIUM 77 500 0 20 000 31 000 Dotace
1/27 1 Hospicové občanské sdružení Cesta domů  Bubenská 3, Praha 7, 1700 Odlehčovací služby Hospicového občanského sdružení Cesta domů 97 700 130 000 100 000 0 Dotace
1/28 1 Hospicové občanské sdružení Cesta domů  Bubenská 3, Praha 7, 1700 Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů 151 000 130 000 100 000 90 000 Dotace
1/29 1 "CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Kraje Praha"  Wuchterlova 11, 160 00 Praha 6 Informovaný občan 2011 65 400 0 60 000 0 Dotace
1/30 1 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,o.s. Klub " Hornomlýnská " Hornomlýnská 1255/6, 148 00 Praha 4 Centrum FILIPOVKA - osobní asistence pro dítě se zdravotním postižením z MČ Praha 2 45 000 0 0 0 Dotace
1/31 1 Fokus Praha, o.s. Dolákova 24, Praha 8 - Bohnice Komunitní tým Jih - terénní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním 256 000 190 000 170 000 100 000 Dotace
1/32 1 KONTAKT bB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér  Vaníčkova 7, blok 1, 169 00 Praha 6 "Kontakt - sociálně aktivizační služby pro osoby s tělesným postižením - občanům MČ Prahy 2" 58 655 30 000 50 000 0 Dotace
2/1 2 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, o.s.  V Zápolí 1250, 141 00 Praha 4 "Krizová intervence a komplexní interdisciplinární péče o děti týrané, sexuálně zneužívané a zanedbávané a o dysfunkční rodiny" 68 000 50 000 0 0 Dotace
2/2 2 Občanské sdružení Natama  Nad Rokoskou 30, 182 00 Praha 8 BUDOUCNOST PRO OPUŠTĚNÉ DĚTI 100 000 0 0 0 Dotace
2/3 2 Lata - Programy pro ohroženou mládež, občanské sdružení  Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 Ve dvou se to lépe táhne 34 800 0 0 30 000 Dotace
2/4 2 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze  Belgická 374/22, 120 00 Praha 2 Terénní práce v ohrožených rodinách - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 120 000 520 000 510 000 0 Dotace
2/5 2 InBáze Berkat, o.s Legerova 50, 120 00 Praha 2 Sociální práce s rodinami migrantů a jejich dětmi v komunitním centru pro migranty a českou veřejnost InBáze na Praze 2 129 273 0 0 40 000 Dotace
2/6 2 META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů  Rumunská 21/29, 120 00 Praha 2 Poradenské služby pro rodiny žáků - cizinců na Praze 2 95 810 0 0 0 Dotace
2/7 2 SPOLEČNOU CESTOU  Spytihněvova 162/4, 128 00 Praha 2 Azylové ubytování pro matky a rodiny s dětmi o.s. Společnou cestou 100 000 0 0 0 Dotace
2/8 2 SPOLEČNOU CESTOU  Spytihněvova 162/4, 128 00 Praha 2 Občanská poradna o.s. Společnou cestou 40 000 0 0 40 000 Dotace
2/9 2 HESTIA, o.s.  Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 Program Pět P - sociální služba 140 600 0 0 0 Dotace
3/1 3 Maltézská pomoc, o.p.s. Lázeňská 2, Praha 1, 11800 Adopce seniorů 2011 - sociální aktivizace seniorů 100 000 100 000 93 400 50 000 Dotace
3/2 3 Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. Raichlova 2644/3, 150 00 Praha 5 "Zapojení dobrovolníků z řad migrantů do sociálních a volnočasových aktivit v Praze 2" 64 780 0 0 60 000 Dotace
3/3 3 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze  Belgická 374/22, 120 00 Praha 2 Dobrovolníci v rodinách 71 000 520 000 510 000 0 Dotace
3/4 3 Fosa, o.p.s Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 "Dobrovolníci ve společnosti Fosa, o.p.s." 42 440 0 0 0 Dotace
3/5 3 META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů  Rumunská 21/29, 120 00 Praha 2 Dobrovolnický program pro cizince na Praze 2 73 164 0 0 30 000 Dotace
4/1 4 "AKORD"  Záhřebská 36/626, 120 00 Praha 2 " Programy volnočasových aktivit pro seniory " 170 000 650 000 770 000 120 000 Dotace
4/2 4 Senior fitnes občanské sdružení  Ostrovského 22/94, 150 00 Praha 5 Senioři v pohybu 99 300 0 60 000 40 000 Dotace
4/3 4 Elpida plus, o.p.s. Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1 Stáří nás zpomalí, ale nenechme se zastavit 78 476 0 20 000 0 Dotace
4/4 4 Veselý senior, nadační fond Vinohradská 365/10, Praha 2, 12000 Čtvrtky s Veselým seniorem 40 000 50 000 40 000 30 000 Dotace
4/5 4 ŽIVOT 90  Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1 Akademie seniorů 98 400 0 0 0 Dotace
4/6 4 Tělocvičná jednota Sokol Pražský Žitná 1438/42, 120 00 Praha 2 Příspěvek na dopravu na ozdravný pobyt seniorů 50 000 15 000 (odbor školství) 0 0 Dotace
4/7 4 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1  Hellichova 632/11b, 118 00 Praha 1 "Aktivní stáří aneb nezapomenout" 42 800 0 0 0 Dotace
4/8 4 Buena Vista Vinohrad  Máchova 14, 120 00 Praha 2 Zájmové, společenské a aktivizační programy pro seniory Buena Vista Vinohrad 150 000 0 200 000 110 000 Dotace
4/9 4 "Rozvoj cestovního ruchu, o.s." Jagellonská 2428/17, 130 00 Praha 3 PRAGUE CITY LINE - PRAHA PRO SENIORY 150 500 0 0 0 Dotace
4/10 4 AMICIA  Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha 2 AKTIVNÍ SENIOR 394 107 0 0 0 Dotace
Celkem 5 766 590 4 230 200 4 746 800 1 300 000

 

Legenda k číslu tématu
1 Sociální služby a související činnosti přímé péče pro seniory a občany se zdravotním postižením
2 Programy a služby pro rodiny s ohroženými dětmi
3 Dobrovolnické programy
4 Programy volnočasových aktivit pro seniory
Zveřejněno: 16.03.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout