Výsledky grantů 2011 v oblasti sociálních služeb (dotační řízení hl.m. Prahy)

Pořadové číslo Číslo tématu Žadatel Adresa Název VFP Požadovaná částka na MČ Praha 2 Podpora MČ P2 předloni Podpora MČ P2 loni Částka odsouhlasená ZMČ Forma udělení VFP
1/1 1 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze Belgická 22, 120 00 Praha 2 (2) Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice Diakonie ČCE-SKP v Praze 150 000 520 000 510 000 150 000 Dotace
1/2 1 Arcidiecézní charita Praha Londýnská 44/13, Praha 2, 12000 (2) Pečovatelská služba 298 000 80 000 130 000 89 700 Dotace

 

Legenda k číslu tématu
1 Pečovatelská služba
2 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Zveřejněno: 20.10.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout