Výsledky grantů 2015 v oblasti prevence kriminality a v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality

Podklady pro RMČ granty - bezpečnost 1
Podklady pro RMČ granty - bezpečnost 2>Výsledky grantů 2015 v oblasti prevence kriminality<

>Výsledky grantů 2015 v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality<

Zveřejněno: 16.06.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout