Zaměření MŠ s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16

Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 |  OTEVŘÍT V OFICIÁLNÍM MAPOVÉM PORTÁLU PRAHY 2

Telefon: 222 250 793, e-mail: msspanelska@tiscali.cz
Ředitelka: Jana Novotná

Speciální zaměření: Základní myšlenkou, ze které vychází koncepce naší školy, je prospěch každého jednotlivého dítěte. To znamená jeho fyzický i psychický rozvoj, pocit osobního bezpečí a jistoty. Děti se vzdělávají na základě prožitků a zkušeností, prostřednictvím činností, které jsou postaveny na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě. Učitelky respektují individuální zvláštnosti, možnosti a potřeby dětí tak, aby se cítily spokojené a svobodné. V podnětném a radostném prostředí, pod vedením učitelek s osobnostními a profesionálními kompetencemi a v těsné spolupráci s rodiči se maximálně rozvíjí osobnost každého dítěte, s respektem na jeho věkové i individuální zvláštnosti v momentální životní etapě, podle zásad zdravého životního stylu.

Mateřská škola je vybavena čtyřmi hernami, ložnicemi, dvěma jídelnami, dvěma keramickými dílnami. Tyto prostory využívá celkem 90 dětí smíšených věkových skupin. Program pro děti je různorodý a bohatý. Kromě pravidelných denních výchovně vzdělávacích činností a her umožňujeme rodičům po dobu adaptace dítěte na nové prostředí pobyt společně s ním v naší MŠ, oslavujeme narozeniny dětí s pohoštěním, navštěvujeme divadla a výstavy, zveme do MŠ divadla, jezdíme na výlety, pořádáme podzimní bramborové a letní karnevalové slavnosti na školní zahradě, která je vybavena třemi pískovišti a pěti různě náročnými průlezkami. Loučíme se s nastávajícími školáky zvláštními akcemi – překvapením. Děti všech věkových skupin pracují pod vedením proškolených učitelek v keramických dílnách a děti předškolní mohou navštěvovat jedenkrát týdně školní hudební kroužek NOTIČKA. Zapojujeme se do celostátní akce DĚTSKÝ ÚSMĚV (stomatologický program).

Inspirovat se k nám jezdí zahraniční studenti a učitelé, ale i autoři televizního pořadu KOSTIČKY.

Další informace na www.sweb.cz/msspanelska

MŠ s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16    MŠ s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16
Zveřejněno: 26.09.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout