Zaměření - Mateřská škola "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25, odlouč.pracoviště: Sázavská 5, odlouč.pracoviště: Šumavská 32

Mateřská škola "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25, odlouč.pracoviště: Sázavská 5, odlouč.pracoviště: Šumavská 32    ( > OTEVŘÍT V INFOMAPĚ P2 )

Tel./fax: 224 254 817, e-mail: ms_kladska@seznam.cz
Ředitelka školy: Pavlína Suchopárová

Škola slučuje tři mateřské školy na pracovištích:

Mateřská škola Kladská 25 – sídlo ředitelky,
Mateřská škola Sázavská 5, tel.: 222 510 990 – odloučené pracoviště,
Mateřská škola Šumavská 32, tel.: 222 516 976 – odloučené pracoviště.

Tři dvoutřídní mateřské školy – tři lístky TROJLÍSTKU se zaměřením na pohybovou a estetickou výchovu, na spolupráci s rodinou. Záleží nám na spokojenosti a pohodě dětí, volíme poutavý, inspirující program s integrovanými tematickými celky, opírajícími se o hru jako přirozenou aktivitu dítěte. Důraz klademe na individuální práci s dětmi s odklady školní docházky. Zařazujeme adaptační režim, kdy rodič může první krůčky v MŠ absolvovat spolu s dítětem.V souladu s představami rodičů vytváříme optimální prostředí pro rozvoj osobnosti dítěte, pro uspokojování jeho individuálních potřeb. Školky mají vlastní zahrady ve vnitrobloku, vybavené moderními herními prvky, vlastní kuchyň a jídelnu. Skladba jídelníčku odpovídá zdravé výživě. MŠ Kladská je po rekonstrukci bezbariérové zařízení.

Naše aktivity: předplavecký výcvik, seznamování s AJ, flétnička – pískání pro zdraví, logopedická prevence, kulturní akce, výjezdy do škol v přírodě na Vysočinu, pravidelně v zimě do Krkonoš. Kroužek keramiky, taneční kroužek, projekt “Zdravý způsob života" – prevence závislostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 26.09.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout