Zimní údržba komunikací v Praze

V letošní zimě Praha investuje do úklidu chodníků 250 miliónů korun. Loni to bylo pouhých 135 milónů korun, výdaje města na tuto službu se tedy zvýší téměř dvojnásobně a město udělá maximum pro to, aby v rámci reálných finančních možností vyhovělo novele zákona o pozemních komunikacích. Proto dnes městská rada projednala a schválila celkem tři dokumenty týkající se zimní údržby komunikací v Praze. Jedná se o nařízení, kterým se mění vyhláška hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací. Dále o nařízení, kterým se mění vyhláška hl. m. Prahy o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Třetím schváleným dokumentem je Plán zimní údržby komunikací hl. m. Prahy v období 2009 – 2010 zpracovaný Technickou správou komunikací hl. m. Prahy.

Novela zákona o pozemních komunikacíchzimni_udrzba.jpg

Důvodem novel obou vyhlášek je hlavně novela zákona o pozemních komunikacích, která nově přenesla na vlastníka pozemních komunikací odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice. Praha i ostatní obce tak musely reagovat na novou situaci, kdy výrazně vzrostla potřeba finančně i fakticky zabezpečit úklid chodníků především v zimním období.

Zdvojnásobení nákladů na údržbu komunikací

V letošní zimě se rozloha chodníků udržovaných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) zvětšuje o 150 hektarů oproti loňsku, celkem se tedy organizace musí postarat o 250 ze zhruba 800 hektarů chodníků svěřených jí do správy. „To znamená  téměř dvojnásobné zvýšení finančních nákladů na jejich zimní údržbu,“ řekl ředitel TSK Luděk Dostál.

Rozdělení komunikací do dvou kategorií

TSK zajistí úklid chodníků na nejfrekventovanějších místech, u významných komunikací a v lokalitách důležitých pro chod metropole. Chodníky jsou rozděleny podle dnes schválené novely vyhlášky do dvou kategorií. Do prvního pořadí jsou zařazeny například přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, pěší zóny, schody, lávky, zastávky veřejné linkové dopravy či cesty objektů státní správy a hlavního města. „Na těchto chodnících máme na úklid maximálně 12 hodin a práce zahájíme neprodleně po vzniku závady ve schůdnosti,“ uvedl Luděk Dostál. Chodníky zařazené do druhé kategorie přijdou na řadu, jakmile bude dokončen úklid „jedničkových“ chodníků.

Chodníky se nesmí solit, sypat škvárou či popelem, k posypu je používán inertní materiál, pro letošní zimu povoluje novela vyhlášky materiál s většími zrny než dosud (dříve maximálně 4 mm, nyní maximálně 8 mm).

Ve vyhlášce o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, se mění příloha, která obsahuje seznam těch komunikací – vozovek, chodníků, případně cyklostezek či cest pro pěší, v rámci jednotlivých Městských částí hl. m. Prahy, na nichž z důvodu malého dopravního významu nebude odstraňován sníh a náledí.

Přílohy:

1) Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů (35,5 kB; doc - otevírá se do nového okna)

2) Nařízení, kterým se mění vyhláška č.45/1997 Sb. hl.m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů (1 MB; doc - otevírá se do nového okna) - grafická verze je ke stažení na webových stránkách MHMP.

3) K plánu zimní údržby - TSK (396,5 kB; doc - otevírá se do nového okna)

 

 

 

 

Zveřejněno: 04.11.2009 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout