Změny v zónách placeného stání

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Změny v zónách placeného stání

 

Rada městské části Praha 2 na svém včerejším jednání odsouhlasila návrh změn v zónách placeného stání. Rozhodnutí tak zohlednilo četné žádosti a připomínky občanů Prahy 2.

 

Změny, týkající se více než dvou desítek úseků, vycházejí zejména z analýz statistik Technické správy komunikací. Na základě těchto analýz Městská část Praha 2 navrhla Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy provedení konkrétních dílčích změn v zónách placeného stání ve prospěch rezidentů. Ve valné většině se jedná o přeměnu návštěvnických zón na rezidentní a případně úpravu změny režimu.  

 

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, tisková mluvčí, odbor Kancelář tajemníka, tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail: andrea.zoulova@praha2.cz.

Zveřejněno: 17.12.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout