OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: rekonstrukce Vinohradské (Jan Bača 04.03.2019 11:01) – Zóna placeného stání
  Kolik parkovacích míst bude postiženo rekonstrukcí Vinohradské a jak bude zajištěno parkování pro postižené řidiče. Na mapce je trasa pro autobus vedena z nám. Jiřího ulicemi Polská a Třebízského, ale v Mánesovce má být zákaz zastavení, i když tam autobus jezdit nemá. Jak to je tedy správně?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.3.2019 12:55)

   Dobrý den,

   v druhé etapě pojede náhradní autobusová doprava (NAD) Mánesovou od ul. Třebízského po ul. Blanická. Mánesovou povede objízdná trasa pro IAD za Vinohradskou, která bude průjezdná pouze k nám Jiřího z Poděbrad a dopravní značky zákaz zastavení jsou zde na 9. 3. 2019, aby se mohla otočit jednosměrnost v ul. Mánesova a druhý den, nebo tentýž den se bude v ul. Mánesova opět parkovat, alespoň tak nám to sdělil ODA MHMP, která je příslušným silničním správním úřadem na komunikaci I. třídy a tudíž i objízdné trasy spadají do jejich kompetence. Jinak vyparkovaná by měla být některá nároží a tam, kde bude mít NAD prozatímní zastávky jako jsou nám. Míru, Italská, Třebízského, Vinohradská tržnice, Blanická, I. P. Pavlova.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: fialové zóny (Maršík 14.02.2019 21:28) – Zóna placeného stání
  Dobrý den,

  Zajímalo by mě, jak je možné, že na fialových zónách jsou udělovány pokuty za „zákaz zastavení“. Zastavil jsem na tomto vyhrazeném parkovišti v Praze 2 na cca 2 minuty a dostal jsem po vyfocení autem Eltoda 500 Kč pokutu. Když jsem se byl na tento postup přeptat, byl mi sděleno, že musím nejdříve zaplatit a pak zaparkovat. Pokud zaparkuji, a o chvíli později zaplatím parkovné, je to také tolerováno. Když ovšem zastavím, vyfotí mě auto a já odjedu (zapomněl jsem peněženku, někoho vysazuji, atp), tak mě pokuta nemine.

  V zákoně o provozu na pozemních komunikacích jsem nikde nenašel, že by byl zákaz zastavení na parkovišti s parkovacím automatem. Mohl by se k tomuto problému někdo vyjádřit.

  Děkuji s pozdravem Radek Maršík
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.2.2019 12:18)

   Dobrý den, pane Maršíku,

   v tzv. fialové zóně je podstatné označení zóny dopravní značkou IP 13c (parkoviště s parkovacím automatem), která ukládá řidiči povinnost „řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách) a vodorovným značením – bílou přerušovanou čarou.“  Na rozdíl např. od dopravní značky IP 11b (parkoviště kolmé nebo šikmé stání) označující místo, kde je dovoleno zastavení a stání) nebo dopravní značky IP 13e (parkoviště K+R) označující parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, dopravní značka IP 13c ve svém významu a užití vůbec neřeší, jestli v úseku, na který dopadá, může vozidlo zastavit a stát nebo jen zastavit a stát již nikoliv, nýbrž řidiči ukládá jinou, výše uvedenou povinnost.

   Z tohoto důvodu se ve fialové zóně zásadně neuplatňuje ust. 27 odst. 1 písm. o) zákona o silničním provozu, týkající se výjimky ze zákazu zastavení a stání na vyhrazeném parkovišti a umožňující řidiči vozidla, pro které není parkoviště vyhrazeno na vyhrazeném parkovišti zastavit a stát, po dobu, která které nepřekročí dobu tří minut a přičemž zastavení a stání neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno („Řidič nesmí zastavit a stát na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno.“). Dopravní značka IP 13c neoznačuje vyhrazené parkoviště, neboť vyhrazené parkoviště označuje dopravní značka IP 12 (která také spolu s modrým vodorovným značením vyznačuje tzv. modré zóny).

   Pokud řidič, který nemá na vozidlo, resp. na jeho registrační značku, vystavené dlouhodobé rezidentní či abonentní (či jiné) parkovací oprávnění v běžných případech vjede s vozidlem do fialové zóny, vzniká mu povinnost řídit se údaji na značce IP 13c, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách), tj. uhradit částku za předpokládanou dobu parkování prostřednictvím parkovacího automatu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin. Systém je nastaven s dostatečnou časovou prodlevou umožňující provedení jednoho z uvedených způsobů úhrady parkovného, aniž by při monitoringu dodržování režimu parkování v zónách placeného stání monitorovacími vozidly bylo parkování vozidla hned vyhodnoceno jako neoprávněné.

   Odbor správních agend

 • Otázka: Placené parkování - Pod Slovany (Lucius Jánský 07.02.2019 21:40) – Zóna placeného stání
  Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat na parkovací zónu v ulici Pod Slovany, která je za budovou MPSV. Co jsem vyčetl, tak podél celé té zdi se nachází fialová zóna. Nicméně mě zajímá jeden "nejasný" úsek, kde údajně placená zóna neplatí, podle některých lidí. Jedná se o část, kde je vstup (branka) do Emauzského opatství(souřadnice: 50°04'21.6"N 14°24'59.7"E). Je to výsek, kde je jasně na silnici vyznačené nepřerušovanou čarou konec/začátek zóny, je to prostor pro 6 až 7 aut. Nicméně, za tou čarou, v placené zóně, je značení s placeným parkováním a pod ní dodatková tabulka "E8b - Průběh úseku". Ta říká, že význam značky platí jak před ní, tak i za ní. Ale celé to nabourává právě ta čára před značkou, která ukončuje zónu. Je to celé dosti nejasné a zajímalo by mě, jestli tedy skutečně placená zóna pro tento zmíněný úsek neplatí.

  Předem děkuji za odpověď.
  Jánský.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 8.2.2019 11:36)

   Dobrý den,

   je to tak, že fialová zóna platí po celé délce zdi, jak je na svislých dopravních značkách, a je přerušovaná pouze vstupy do objektů, kde se nesmí stát, a proto tam je na podélném značení ukončena, ale hned zatím ukončením pokračuje dál, je to takto cca od MPSV na třech místech až po vyhrazená místa pro hl. m. Prahu, kde fialová zóna končí.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: zóna placeného státní (jan Bača 04.02.2019 10:43) – Zóna placeného stání
  Vážený pane Gál, ZPS je na území Prahy 2. takže jakožto úředník, placený z našich daní byste neměl otázku ohledně monitoringu přehrávat na jiné organizace, ale v zájmu obyvatel Prahy 2 by mělo být vaší povinností mít evidenci o respektování ZPS, o tom, kolik bylo vedeno správních řízení a kolik bylo uloženo pokut. Nebo snad ZPS není na území Prahy 2???
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.2.2019 11:43)

   Dobrý den,

   jak jsem psal, ÚMČ Praha 2 není provozovatelem a ani zřizovatelem ZPS, a protože nedostáváme relevantní statistiku, jako tomu bylo v minulém systému, kdy jsme ji zveřejňovali na našich webových stránkách, musíte se opravdu obrátit na zřizovatele nebo provozovatele ZPS na městské části Praha 2. Kolik bylo vedeno správních řízení a kolik bylo uloženo pokut ví Odbor správních agend ÚMČ Praha 2, která přestupky v ZPS řeší.

   Věřte, že jakmile budeme na úřad dostávat relevantní statistiku obsazenosti, která se bude alespoň přibližovat realitě, bude opět vyvěšena na našich webových stránkách. Zatím nám je vždy sděleno provozovatelem, že se na tom pracuje.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

   Doplnění z Odboru správních věcí:

   K dnešnímu dni bylo od 1. 1. 2018 ve 23 397 případech uhrazeno na výzvu provozovateli vozidla k úhradě určené částky, což je při včasném zaplacení důvod pro odložení věci, dále bylo uloženo 59 příkazů na místě (obdoba dřívější blokové pokuty) a vydáno 247 příkazů.

 • Otázka: Statistika monitorovani v zonach (Jan Novak 28.01.2019 14:03) – Zóna placeného stání
  Dobry den,
  kde bych mohl najit verejne dostupnou statistiku o uspesnosti monitoringu v parkovacich zonach Prahy 2? Rad bych se dozvedel, jak casto monitorovaci auta projedou urcite ulice a jaka je uspenost odhaleni prestupku.

  Dekuji
  Novak
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 28.1.2019 14:56)

   Dobrý den,

   protože městská část není provozovatelem a ani zřizovatelem ZPS, svůj dotaz musíte položit na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a. s., oddělení ZPS.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Platnost parkovací karty (Matěj Chlad 15.01.2019 13:04) – Zóna placeného stání
  Dobrý den,
  chci se zeptat jak zjistím kdy mi končí parkovací karta.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.1.2019 13:47)

   Dobrý den,

   pokud Vám nebyl vytvořen přístup na osobní stránky uživatele/portálový účet/, pak nezbývá než zavolat na výdejnu parkovacích oprávnění – tel.: 236 044 267 nebo 236 044 371 a po prověření osobních údajů Vám tuto informaci podáme.

   S pozdravem

   Š. Zahálková, ZPS

    

 • Otázka: Parkování v ulici Pod Slovany (Marian Henč 13.01.2019 13:49) – Zóna placeného stání
  Dobrý den, žena parkovala dne 28.9. (neděle a tátní svátek) v ulici Pod Slovany ve fialové zóně. Nyní přišla výzva k zaplacení pokuty za neoprávněné stání. Předpokládám, že se jedná o chybu systému. Jakým způsobem toto řešit?
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 14.1.2019 9:01)

   Dobrý den, pane Henči,

   Úřad městské části Praha 2, odbor správních agend, oddělení přestupků, Vás na Vaši žádost vyrozumívá o podmínkách parkování v ZPS o státních svátcích.

   Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání pro oblasti na území hl. m. Prahy vymezené územím celé městské části upravuje stání/zastavení v zónách placeného stání v době státní svátků, ostatních svátků a vánočních prázdnin, a to takto:

   Maximální cena stání v oranžové, zelené a fialové zóně v době státních svátků, ostatních svátků[1] a vánočních prázdnin za každé započaté stání v délce nepřesahující 24 hodin. (Cenové zvýhodnění platí pouze u úseků, které nemají provozní dobu v celotýdenním režimu.) 

   1. cenové pásmo 80,- Kč  3,20 € 

   2. cenové pásmo 40,- Kč  1,60 € 

   3. cenové pásmo 20,- Kč  0,80 €

   Z výše uvedeného tedy vyplývá, že stání Vašeho vozidla v předmětné lokalitě bylo vyhodnoceno správně jako neoprávněné.

   O podmínkách užívání zón placeného stání se můžete více dozvědět na internetových stránkách Úřadu městské části Praha 2, na odkazu: http://www.praha2.cz/ZONY-PLACENEHO-STANI-MC-PRAHA-2.html, kde naleznete i výše uvedený ceník.

   V případě dalších dotazů mě můžete telefonicky kontaktovat  na tel.: 236 044 488.

   S pozdravem

   Bc. Lucie Chuchlová

   vedoucí oddělení přestupků ÚMČ Praha 2   [1] Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

 • Otázka: Placené stání o svátcích (Vagnerova Jirina 24.12.2018 11:19) – Zóna placeného stání
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to s parkováním v ulici Budečská, na místech vyhrazené pro návštěvníky... myslím tím placené stání. Bude v období svátků, 25.12.- 26.12. 2018 zdarma jako o víkendu, nebo se musí platit jako ve všední den. Děkuji za odpověď
 • Otázka: Zóna ulice Kladská (Kateřina Nedvídková 23.10.2018 10:38) – Zóna placeného stání
  Dobrý den,
  je mi jasné, že městská část Praha 2 nemůže za nový systém parkování, který zvýhodňuje nerezidenty proti rezidentům, takže zaparkovat v modrých zónách je mnohem obtížnější. Nicméně v ulici Kladská ubyla další parkovací místa. Původně měla MŠ Kladská 25 jedno parkovací místo rezervované PO-NE od 6 do 17 hod, nyní má místa dvě. Chtěla bych znát důvod, proč potřebují parkovací místa a ještě v tomto rozsahu. Také mě překvapilo, že v památkové zóně Vinohrady je možné místo bytu v přízemí vybudovat garáž pro 1 auto. Stalo se tak v Kladské 21 a ulice přišla o další parkovací místo. Je to opravdu tak jednoduché zažádat si o vybudování garáže, nenávratné zničení domu a zabrání parkovacího místa? Předem děkuji za odpověď na oba mé dotazy.
  Kateřina Nedvídková
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 24.10.2018 9:19)
   Dobrý den, paní Nedvídková,

   rozsah vyhrazených míst pro školu v Kladské je stejný, jen možná přibyly na vozovce 2 kříže pro vyhrazené stání – to si přála městská policie, aby odsud mohla na žádost školy odtahovat. Svislé značení se však neposouvalo, na vozovce je nyní povolen zábor pro kontejner.

   Zmiňovaná stavební úprava byla projednána stavebním úřadem s tím, že stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Navrhovaná změna v užívání stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města  Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, ve znění novel, neboť plocha, na které se stavba nachází, je určena pro funkční využití čistě obytné OB-8, kde navrhovaná funkce garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí) náleží mezi využití doplňková.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek,
   webadmin
 • Otázka: Dotaz (Martin Jindra 03.10.2018 10:32) – Zóna placeného stání
  Můžu parkovat s rezidencí parkovací kartou i na stání kde je zóna s automaty?