Zóna placeného stání

Na území Prahy 2 existují od 1. 10. 2017 dva druhy zón placeného stání (ZPS) – modrá a fialová (smíšená) zóna. Správcem ZPS je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., a zřizovatelem ZPS je hlavní město Praha.

PAPÍROVÉ PARKOVACÍ KARTY SE PŘESTALY POUŽÍVAT 30. 9. 2017, PO TOMTO DATU JE AUTOMATICKY NAHRADILO ELEKTRONICKÉ PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ (POP). V PŘÍPADĚ DRŽITELŮ OPRÁVNĚNÍ VYDANÝCH NA RZ/SPZ STAČÍ ŽÁDAT
O PRODLOUŽENÍ POP AŽ KE KONCI JEHO PLATNOSTI (lze zjistit z obdrženého dokladu o vydaném POP anebo z parkovací karty – k datu platí od přičíst dobu, na kterou bylo zakoupeno oprávnění).

DRŽITELÉ PŘENOSNÝCH PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ SI MUSÍ ZŘÍDIT PŘÍSTUP DO OSOBNÍCH STRÁNEK UŽIVATELE,
ABY MOHLI MĚNIT RZ/SPZ PARKUJÍCÍCH VOZIDEL.Zóna placeného stání od 1. 10. 2017