Ing. Michael Grundler

V útvaru: Struktura úřadu / Zástupce starostky pro oblast správy majetku - uvolněný člen ZMČ
Funkce: místostarosta
E-mail: michael.grundler@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 318
Telefon: 236 044 339
Fax:

Zvolen za: TOP 09
Nynější zastupitelský klub: TOP 09

 

Působnost:

1. oblast správy majetku vyjma oblasti životního prostředí a veřejné zeleně

Vytisknout