Ing. arch. Jan Schneedörfler

V útvaru: Odbor majetku a investic / Oddělení investic
Funkce: Příprava, zadávání a realizace veřejných zakázek
E-mail: jan.schneedorfler@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 423
Telefon: 236 044 247
Fax:

Vytisknout