Dana Hrachová

V útvaru: Odbor životního prostředí / Oddělení ochrany životního prostředí
Funkce: pověřena vedením odd. ochrany životního prostředí
E-mail: dana.hrachova@praha2.cz
Pracoviště:
Místnost: 521
Telefon: 236 044 200
Fax:
Mobil:

Vytisknout