Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
713 21 k novým Pravidlům pronájmu tzv. "služebních bytů" 16. listopadu 2020
714 21 k bytovým záležitostem 16. listopadu 2020
715 21 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 1912 v Praze 2, Trojická 11 16. listopadu 2020
716 21 k úpravě Novin Prahy 2 16. listopadu 2020
717 21 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Korunní 906/29 - PD rekonstrukce dvorního objektu č.p.2513" 16. listopadu 2020
718 21 k programu, termínu a místu konání 10. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 16. listopadu 2020
719 21 k úhradě zůstatkové hodnoty technického zhodnocení bytu a k rozpočtovému opatření v rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2020 (odbor majetku a investic) 16. listopadu 2020
720 21 k uzavření nové nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v domě čp. 636 v Praze 2, Rubešova 6 16. listopadu 2020
721 21 k uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30343150/4 se společností Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 16. listopadu 2020
722 21 k žádosti nájemce nebytového prostoru čp. 208 v Praze 2, Vinohradská 14 16. listopadu 2020
723 21 k žádostem o možnost uzavření splátkové dohody 16. listopadu 2020
724 21 ke změně užívání nebytových prostor v domě Karlovo náměstí 287/18 16. listopadu 2020
725 21 k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky 16. listopadu 2020
726 21 k prodloužení nájemních smluv dle Pravidel pronájmu služebních bytů 16. listopadu 2020
727 21 k poskytnutí veřejné finanční podpory na projekt Minisérie 3 komorních flamenkových koncertů ("tabláos") 16. listopadu 2020
728 21 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě (půdní vestavba) v Praze 2, Na Libušince 3 16. listopadu 2020
729 21 k poskytnutí části nemovitosti - budovy Úřadu městské části Praha 2 za účelem natáčení filmu 16. listopadu 2020
730 21 ke zrušení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "náměstí Míru - revitalizace sadových úprav u kostela svaté Ludmily" 16. listopadu 2020
731 21 k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ochrana majetku na území městské části Praha 2 proti poškození sprejovými nástřiky - graffiti" 16. listopadu 2020
732 21 k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu TDS a BOZP při realizaci stavebních prací "Na Libušince 3/83 (Rašínovo nábřeží 18/83) - oprava a rekonstrukce bytového domu a vybudování nového vestavěného výtahu" 16. listopadu 2020
733 21 k uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce s příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha 2 16. listopadu 2020
734 21 k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 16. listopadu 2020
735 21 ke změně zápisu Mateřské školy Trojlístek, Praha 2, Kladská 25, IČ 70890935, v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 16. listopadu 2020
736 21 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za 1. - 3. čtvrtletí 2020 16. listopadu 2020
737 21 k přijetí neinvestiční dotace na odměny zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 - rozpočtové opatření 16. listopadu 2020
738 21 k přijetí neinvestiční dotace na kompenzaci pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19 - rozpočtové opatření 16. listopadu 2020
739 21 k rozpočtovému opatření k přijetí účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z MMR - pohřebné 16. listopadu 2020
740 21 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2020 - odbor humanitní 16. listopadu 2020
741 21 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2020 – činnost místní správy 16. listopadu 2020
742 21 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2020 - odbor kancelář tajemníka 16. listopadu 2020
12345678910...