Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
280 10 k realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Na Slupi 14/1483 - rekonstrukce objektu za účelem zřízení rodinného centra, Na Slupi 12/1484 a 14/1483 výměna oken a oprava pavlačí“ 15. května 2017
281 10 k výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Vinobraní na Grébovce 2017" 15. května 2017
282 10 k uzavření nájemní smlouvy s TJ Sokol Praha Královské Vinohrady 15. května 2017
283 10 k prodloužení smluv o nájmu, provozu a údržbě zdroje tepelné energie pro vytápění a odběr tepla pro ÚT a ohřev teplé vody a dodávce tepelné energie 15. května 2017
284 10 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Čelakovského sady - oprava schodišť a opěrných zídek" 15. května 2017
285 10 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru České straně sociálně demokratické pro upořádání akce "Uvítání léta" 15. května 2017
286 10 k veřejné zakázce malého rozsahu "Vánoční osvětlení městské části Praha 2" 15. května 2017
287 10 k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky 15. května 2017
288 10 k výběru dodavatele na administrátora zadávacích řízení k veřejným zakázkám na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro centrálního zadavatele městskou část Praha 2 pro rok 2018 a 2019 realizovaných prostřednictvím elektronické aukce 15. května 2017
289 10 k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ZŠ Kladská 1/1201 - vybudování jídelny ve vnitrobloku" 15. května 2017
290 10 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 15. května 2017
291 10 k projektům Smart City v sociální oblasti 15. května 2017
292 10 k poskytnutí veřejné finanční podpory v dotačním programu městské části Praha 2 v oblasti životního prostředí na období roku 2017 a I. čtvrtletí roku 2018 15. května 2017
293 10 k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast kultury na období roku 2017 a I. čtvrtletí 2018 15. května 2017
294 10 k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast mimoškolní činnosti dětí a mládeže na období roku 2017 a I. čtvrtletí 2018 15. května 2017
295 10 k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sportu na období roku 2017 a I. čtvrtletí 2018 15. května 2017
296 10 k poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti sociální a sociálně zdravotní na období roku 2017 a I. čtvrtletí roku 2018 15. května 2017
297 10 k poskytnutí účelových dotací Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920 15. května 2017
298 10 k poskytnutí účelových dotací v sociální oblasti 15. května 2017
299 10 k poskytnutí účelové dotace zapsanému spolku AKORD 15. května 2017
300 10 k přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – rozpočtové opatření 15. května 2017
301 10 k přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na aktivity specifické protidrogové prevence – rozpočtové opatření 15. května 2017
302 10 k přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na dokrytí integrace žáků pro mateřské a základní školy – rozpočtové opatření 15. května 2017
303 10 k rozpočtovému opatření pro vytvoření položky pro zúčtování omylových plateb v rozpočtu odboru ekonomického 15. května 2017
304 10 k rozpočtovému opatření k přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT a z EU - Šablony MŠ Slovenská 15. května 2017
305 10 k rozpočtovému opatření k přijetí účelové neinvestiční dotace na primární prevenci ve školách 15. května 2017
306 10 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017 v oblasti volného času dětí a mládeže - rozpočtové opatření 15. května 2017
307 10 k rozpočtovému opatření k přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků ve školství 15. května 2017
308 10 k účetní závěrce Mateřské školy, Praha 2, Šumavská 37, za rok 2016 15. května 2017
309 10 k účetní závěrce Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, za rok 2016 15. května 2017
12345678910...