Usnesení Rady a Zastupitelstva 

1234567
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
174 7 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (Růžová zahrada a přilehlá část) společnosti FTV Prima, spol. s r. o. pro pořádání akce „DERMACOL LOVE DAY“ 3. dubna 2017
175 7 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 - motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazeným do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodního ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace 3. dubna 2017
176 7 k pronájmu části fasády v podloubí domu čp. 801, Praha 2, Lublaňská 67 pro umístění informačního panelu 3. dubna 2017
177 7 k veřejné zakázce malého rozsahu "Zprostředkování další etapy prodeje volných bytů prostřednictvím aukce" 3. dubna 2017
178 7 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zpracování architektonické studie revitalizace parteru objektů Sokolská 464/27, 464/29, 490/31 a 486/33, k.ú. Nové Město, Praha 2" 3. dubna 2017
179 7 k výběru dodavatelů na veřejné zakázky malého rozsahu v oblasti školství 3. dubna 2017
180 7 k programu, termínu a místu konání 12. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 3. dubna 2017
181 7 k žádosti Mateřské školy a základní školy speciální ČCE Diakonie, IČ 71197630, o poskytnutí daru - rozpočtové opatření 3. dubna 2017
182 7 k úpravě ceníku inzerce a způsobu plateb za inzerci v Novinách Prahy 2 3. dubna 2017
183 7 k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2017/OKSVV s názvem „Výroba Novin Prahy 2 – tisk” 3. dubna 2017
184 7 k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Riegrovy sady - rekonstrukce památkově chráněné brány Vozová" 3. dubna 2017
185 7 k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Americká 46/227 - rekonstrukce kanceláří pro potřeby úřadu" 3. dubna 2017
186 7 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2017 (odbor majetku a investic) 3. dubna 2017
187 7 k rozpočtovému opatření v rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017 (odbor majetku a investic) 3. dubna 2017
188 7 k přijetí dotace z investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy – rozpočtové opatření 3. dubna 2017
189 7 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí grantu z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb pro rok 2017 3. dubna 2017
190 7 k přijetí daru příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha 2 3. dubna 2017
191 7 k uzavření smlouvy o spolupráci s Art Salon S, z s. 3. dubna 2017
192 7 k uzavření smlouvy o zajištění výletů pro členy klubu Dvojka pro seniory 3. dubna 2017
193 7 k rezignaci a volbě člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 3. dubna 2017
194 7 k odvolání a jmenování člena Redakční rady Novin Prahy 2 3. dubna 2017
195 7 k uzavření partnerských smluv v rámci činnosti Klubu Dvojka pro děti a rodiče 3. dubna 2017
196 7 k výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Praha 2 pro pořádání akce "Pohádkový les" 3. dubna 2017
197 7 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru církevní organizaci Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze - Církev XXI. století pro pořádání akce "ARTSLINK 2017" 3. dubna 2017
198 7 k výpůjčce části nemovitosti venkovních prostor areálu Bastion XXXI společnosti EUROPEAN HOUSE s.r.o. pro pořádání výstavy soch Radka Andrleho 3. dubna 2017
199 7 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru (hl. parkové cesty) společnosti POST BELLUM, o.p.s. pro pořádání výstavy "Příběhy 20. století" 3. dubna 2017
200 7 k výpůjčce jižní části nemovitosti parku Karlovo náměstí z důvodu restaurování pomníku Benedikta Roezla 3. dubna 2017
201 7 k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro zásobování stánku se sezónním ovocem 3. dubna 2017
202 7 k dodatku č. 8 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace 3. dubna 2017
203 7 k dodatku č. 7 ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou 3. dubna 2017
1234567