Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
570 14 k odkupu pozemků u objektu Londýnská 18, parc. č. 871/1 a 871/2, k.ú. Vinohrady městské části Praha 2 16. července 2018
571 14 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Mánesova 1080/3, Praha 2 16. července 2018
572 14 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Trojická 1449/4, Praha 2 16. července 2018
573 14 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 9 dne 21.6.2018 16. července 2018
574 14 k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. II./18 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - tzv. aukce, konané dne 25.6.2018 16. července 2018
575 14 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 65 dne 21.6.2018 16. července 2018
576 14 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (Růžové zahrady) společnosti Ernst & Young, s.r.o. pro pořádání akce „Alumni EY party“ 16. července 2018
577 14 k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady pro cvičení stretchingu 16. července 2018
578 14 k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady pro pořádání akce Sousedské slavnosti „Rígráče“ 16. července 2018
579 14 k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0065/OIV na veřejnou zakázku "Vybudování zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v MČ Praha 2" 16. července 2018
580 14 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0136/OIV, S980/2017/0027/OIV na veřejnou zakázku "Karlovo náměstí 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken" a k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 16. července 2018
581 14 ke zrušení a novému vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Máchova 14/1029 - oprava fasády a střechy" 16. července 2018
582 14 k výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku "Folimanka - oprava horní cesty se zdí a schodištěm" 16. července 2018
583 14 k výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku "Riegrovy sady - revitalizace stráně nad pomníkem F.L. Riegra" 16. července 2018
584 14 k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu OI/2018/03 "Hostování virtuálních serverů včetně správy a dohledu perimetru sítě" 16. července 2018
585 14 k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu OI/2018/05 "Pořízení centrálního záložního napájení serverovny" 16. července 2018
586 14 k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu OI/2018/06 "Pravidelný servis technického zabezpečení technických místností úřadu ÚMČ Praha 2" 16. července 2018
587 14 k uzavření Dodatku č. 4 smlouvy č. 051/2007 o systémové podpoře při rozvoji informačního systému s firmou T-MAPY spol. s r.o. 16. července 2018
588 14 k žádosti o spolupořadatelství akce Letní soirée v Havlíčkových sadech 16. července 2018
589 14 k uzavření nájemní smlouvy a k novým žádostem dle Pravidel pronájmu služebních bytů 16. července 2018
590 14 k uzavření nájemní smlouvy v Praze 2, Uruguayská 8, dle Pravidel pronájmu služebních bytů 16. července 2018
591 14 k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky 16. července 2018
592 14 ke zrušení a rozšíření společného nájmu bytu v Praze 2, Trojická 1 16. července 2018
593 14 k pronájmu části nemovitosti čp. 464 v Praze 2, Sokolská 29 pro natáčení českého filmu „Na střeše“ 16. července 2018
594 14 k svěření části pozemku parc. č. 4208, k. ú. Vinohrady v majetku hlavního města Prahy do správy městské části Praha 2 16. července 2018
595 14 k pronájmu části nemovitosti parku Folimanka a parku Riegrovy sady společnosti Finders production s.r.o. pro natáčení filmu "Na střeše" 16. července 2018
596 14 k výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady, části nemovitosti parku Folimanka a části nemovitosti Havlíčkovy sady společnosti Stanice O, a.s. pro pořádání akce "ÓČKO akusticky v parku" 16. července 2018
597 14 k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru (komunikace IV. třídy před kostelem sv. Ludmily a části pozemku z boku kostela) společnosti Stillking Films, spol. s r.o. pro umístění filmové techniky z důvodu natáčení filmu "BOSCO" 16. července 2018
598 14 k vánočním trhům na náměstí Míru a Tylově náměstí v letech 2019-2023 16. července 2018
599 14 k uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 14/2018 se společností Pas a pas s.r.o. 16. července 2018
12345678910...