Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
550 16 ke jmenování vedoucí ekonomického odboru 7. září 2020
551 16 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 8 dne 27.8.2020 7. září 2020
552 16 ke zmírnění ekonomických dopadů šíření epidemie koronaviru na nájemce nebytových prostor v domech svěřených do správy městské části Praha 2 – III. část 7. září 2020
553 16 k žádosti nájemců nebytových prostor o poskytnutí slevy z nájemného a odkladu plateb nájemného s ohledem na omezení užívání pronajatých prostor v souvislosti s epidemií koronavirového onemocnění 7. září 2020
554 16 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 736 v Praze 2, Sázavská 1 7. září 2020
555 16 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 6 v Praze 2, Lublaňská 55 7. září 2020
556 16 k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 325 v Praze 2, Karlovo náměstí 7 7. září 2020
557 16 k výpůjčce části nemovitosti parčíku Na Výtoni Muzeu hlavního města Prahy pro pořádání akce "Zažít Výtoň jinak" 7. září 2020
558 16 k výpůjčce části nemovitosti na Bastionu XXXI zapsanému spolku Ohňostroj pro Prahu, z. s. pro pořádání „Novoročního ohňostroje“ 7. září 2020
559 16 k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru spolku ŽIJEME V CENTRU z.s. pro pořádání akce „UMtrh“ 7. září 2020
560 16 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Londýnská 34/782 - PD na opravu střešní krytiny s rozšířením o půdní vestavbu" 7. září 2020
561 16 k návrhu na změnu obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a návrhu dílčích změn v příloze č. 4 7. září 2020
562 16 ke zrušení společného nájmu bytu v Praze 2, Mikovcova 7 7. září 2020
563 16 k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady spolku Dobrovolnické centrum Protěž, z.s. pro pořádání akce „Vesele do nového školního roku s Protěží 2020“ 7. září 2020
564 16 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru spolku Hlasohled, z.s. pro pořádání akce „Zpěvomat“ 7. září 2020
565 16 k odvolání a jmenování člena komise životního prostředí Rady městské části Praha 2 7. září 2020
566 16 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2020 v oblasti životního prostředí 7. září 2020
567 16 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2020 (odbor majetku a investic) 7. září 2020
568 16 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2020 - Odbor komunikace 7. září 2020
569 16 k přiznání odměny řediteli základní školy 7. září 2020
570 16 k uzavření nájemní smlouvy k místnosti určené k bydlení 7. září 2020
571 16 k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel pronájmu služebních bytů 7. září 2020
572 16 k uzavření a prodloužení nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky 7. září 2020
573 16 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné 7. září 2020
574 16 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 539 v Praze 2, Záhřebská 15 7. září 2020
575 16 k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka spolku Piána na ulici z.s. pro umístění pingpongového stolu v rámci akce "Pingpongáče na ulici" 7. září 2020
576 16 k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Jana Masaryka 21/400 – rekonstrukce části povrchu školního hřiště a sanace stěny budovy ZŠ" 7. září 2020
577 16 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemní komunikace - Den válečných veteránů 2020 7. září 2020
578 16 ke spolupořadatelství projektu Koncert pro českou kněžnu u příležitosti svátku sv. Ludmily 7. září 2020
579 16 k uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/000443/2020 z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb pro rok 2020 7. září 2020
12345678910...