Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
773 23 k nastoupení náhradníka na uvolněné místo člena Zastupitelstva městské části Praha 2 2. prosince 2019
774 23 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 16 dne 21.11.2019 2. prosince 2019
775 23 ke stanovení výše základního nájemného 2. prosince 2019
776 23 k doplnění kvóty služebních bytů na rok 2019 2. prosince 2019
777 23 k uzavření a prodloužení nájemních smluv a k novým žádostem dle Pravidel pronájmu služebních bytů 2. prosince 2019
778 23 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Belgická 2 2. prosince 2019
779 23 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 18 dne 7.11.2019 2. prosince 2019
780 23 k výběru dodavatele na údržbu vinice Grébovka 2. prosince 2019
781 23 k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru pro pořádání akce „koncert norského žesťového souboru Askoy Brass Band“ 2. prosince 2019
782 23 k prodloužení otevírací doby v objektu Pavilon Grébovka v části nemovitosti parku Havlíčkovy sady 2. prosince 2019
783 23 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Jana Masaryka 21/400 - oprava sociálního zařízení v 1.NP" 2. prosince 2019
784 23 k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb k licenci sw PROEBIZ PARK se společností NAR marketing s.r.o. 2. prosince 2019
785 23 k právním jednáním 2. prosince 2019
786 23 k výpůjčce části nemovitosti na Bastionu XXXI zapsanému spolku Ohňostroj pro Prahu, z. s. pro pořádání novoročního ohňostroje - Praha božská 2. prosince 2019
787 23 k poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům městské části Praha 2 pro rok 2020 a I. čtvrtletí 2021 2. prosince 2019
788 23 k Dodatku č. 6 ke smlouvě o spolupráci Čj. NR/S/03/2011 ze dne 17. 1. 2011 mezi Novoměstskou radnicí, příspěvkovou organizací a INVEXHIB PRAGUE, s.r.o. 2. prosince 2019
789 23 k aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu Novoměstské radnice, příspěvkové organizace a Knihovny na Vinohradech, samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou na roky 2020 - 2022 2. prosince 2019
790 23 k aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 na roky 2020 - 2022 2. prosince 2019
791 23 k aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 na roky 2020 - 2022 2. prosince 2019
792 23 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 - odbor humanitní 2. prosince 2019
793 23 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 v oblasti životního prostředí 2. prosince 2019
794 23 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 - odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů 2. prosince 2019
795 23 k rozpočtovému opatření k přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT a z EU - Šablony pro ZŠ Štěpánská 2. prosince 2019
796 23 k likvidaci majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 - školy a Knihovna na Vinohradech 2. prosince 2019
797 23 k likvidaci majetku městské části Praha 2 2. prosince 2019
798 23 k vyřazení majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené městskou částí Praha 2 - Centrum sociálních služeb Praha 2 2. prosince 2019
799 23 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 (odbor majetku a investic) 2. prosince 2019
800 23 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 (Správa nemovitostí Praha 2, a.s.) 2. prosince 2019
801 23 k přeúčtování účelové dotace ze SFŽP na projekt EU - Vytvoření sítě podzemních kontejnerů na Praze 2 – rozpočtové opatření 2. prosince 2019
802 23 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 v oblasti volného času dětí a mládeže a ostatní zájmové činnosti a rekreace 2. prosince 2019
12345678910...