Usnesení Rady a Zastupitelstva 

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
48 3 k bytovým záležitostem 8. února 2021
49 3 k námitce a k uzavření nájemní smlouvy v Praze 2, Belgická 8 8. února 2021
50 3 k revokaci usnesení k bytu v Praze 2, Rejskova 11 8. února 2021
51 3 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 31 dne 14.1.2021 8. února 2021
52 3 k žádosti nájemce části pozemku parc. č. 4174/3 v k.ú. Vinohrady (Tylovo náměstí) o snížení nájemného 8. února 2021
53 3 k podání výpovědí nájemcům nebytových prostor v domě čp. 325 v Praze 2, Karlovo náměstí 7 8. února 2021
54 3 k žádosti nájemce Václavských garáží 8. února 2021
55 3 k projektové dokumentaci k územnímu řízení "Revitalizace Karlova náměstí - etapa II" 8. února 2021
56 3 k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2021 8. února 2021
57 3 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Praha 2 - opravy chodníků" 8. února 2021
58 3 k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady (části tržního místa č. 1111 – hlavní cesty parku) společnosti KAVOTÉKA s.r.o. pro pojízdný prodej zmrzliny 8. února 2021
59 3 k programu, termínu a místu konání 11. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 8. února 2021
60 3 k zajištění spolupráce hlavního města Prahy s městskými částmi v oblasti dopravy 8. února 2021
61 3 k ukončení smlouvy o obhospodařování majetku 8. února 2021
62 3 ke zrušení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "náměstí Míru - revitalizace sadových úprav u kostela svaté Ludmily" 8. února 2021
63 3 k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2021/01 "Nákup výpočetní techniky" 8. února 2021
64 3 k dodatku č. 12 ke zřizovací listině Novoměstské radnice, příspěvkové organizace 8. února 2021
65 3 k dodatku č. 11 ke zřizovací listině Knihovny na Vinohradech samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou 8. února 2021
66 3 k dodatku č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 8. února 2021
67 3 k dodatkům ke zřizovacím listinám základních škol zřízených městskou částí Praha 2 8. února 2021
68 3 k dodatkům ke zřizovacím listinám mateřských škol zřízených městskou částí Praha 2 8. února 2021
69 3 k provozu mateřské školy 8. února 2021
70 3 k prázdninovému provozu mateřských škol, školních družin a školních klubů základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 8. února 2021
71 3 k přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb - rozpočtové opatření 8. února 2021
72 3 k výměně bytu s obcí 8. února 2021
73 3 ke zrušení společného nájmu bytu v Praze 2, Sázavská 1 a Slavojova 14 8. února 2021
74 3 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2021 - dosadba stromů do uličních stromořadí na území městské části Praha 2 na rok 2021 8. února 2021
75 3 k dodatkům ke smlouvám o výpůjčce školským příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 8. února 2021
18 2 k návrhu novely nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 25. ledna 2021
19 2 k novým žádostem dle Pravidel pronájmu služebních bytů 25. ledna 2021
123