Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
621 19 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 13 dne 19.9.2019 7. října 2019
622 19 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Máchova 17 7. října 2019
623 19 k uzavření nájemní smlouvy k bytům v Praze 2, Legerova 37 7. října 2019
624 19 k záměru prodeje pozemku parc. č. 1631 pod dříve prodaným bytovým domem a pozemku parc. č. 1632, k. ú. Nové Město, na adrese Benátská 1712/3, Praha 2 7. října 2019
625 19 k předložení nabídky možnosti dodatečné koupě pozemku s bytovou jednotkou č. 969/9, na adrese Korunní 969/33, Praha 2 7. října 2019
626 19 ke zpětvzetí výpovědi z nebytových prostor v domě čp. 125 v Praze 2, Lublaňská 20 7. října 2019
627 19 k předložení nabídky možnosti dodatečné koupě pozemku s bytovou jednotkou č. 2054/8, na adrese Podskalská 2054/8, Praha 2 7. října 2019
628 19 k předložení nabídky možnosti dodatečné koupě pozemku s bytovou jednotkou č. 338/2, na adrese Dittrichova 338/11, Praha 2 7. října 2019
629 19 k předložení nabídky možnosti dodatečné koupě pozemku s bytovou jednotkou č. 336/24, na adrese Trojanova 336/7, Praha 2 7. října 2019
630 19 k předložení nabídky možnosti dodatečné koupě pozemku s bytovou jednotkou č. 343/15, na adrese Trojanova 343/16, Praha 2 7. října 2019
631 19 k předložení nabídky možnosti dodatečné koupě pozemku s bytovou jednotkou č. 565/8, na adrese Žitná 565/16, Praha 2 7. října 2019
632 19 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné 7. října 2019
633 19 k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení spočívající ve stavebních úpravách, nástavbě, přístavbě a změně využití objektu Ječná 7/548, parc. č. 1920, k. ú. Nové Město, Praha 2 7. října 2019
634 19 k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení spočívající ve stavebních úpravách, nástavbě a změně využití objektu Rašínovo nábřeží 66/1696, parc. č. 1207, k. ú. Nové Město, Praha 2 7. října 2019
635 19 k výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku "ZŠ Botičská 8/130 - rekonstrukce podezdívky a oplocení" 7. října 2019
636 19 k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0005/OIV, č. zhotovitele AQS/58/2017, na podlimitní veřejnou zakázku s názvem "ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště" 7. října 2019
637 19 k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu OI/2019/06 - "Správa a provoz serverové infrastruktury a vybraných aplikací" 7. října 2019
638 19 k uzavření příkazní smlouvy o prodeji vstupenek s Nadačním fondem Dvojka srdcem 7. října 2019
639 19 k vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Grafika a pravidelný zlom měsíčníku Noviny Prahy 2" 7. října 2019
640 19 k likvidaci majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkové organizaci zřízené městskou částí Praha 2 - Centrum sociálních služeb Praha 2 7. října 2019
641 19 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 (Správa nemovitostí Praha 2, a.s.) 7. října 2019
642 19 k výpůjčce severní části nemovitosti parku Karlovo náměstí Novoměstské radnici, příspěvkové organizaci pro pořádání akce „Festival delikátních chutí“ 7. října 2019
643 19 k výpůjčce jižní části nemovitosti parku Karlovo náměstí společnosti KAP CZ, s.r.o. pro pořádání akce „Světový den diabetu 2019“ 7. října 2019
644 19 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru a komunikace IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru společnosti POST BELLUM, o.p.s. pro pořádání putovní výstavy „Nejsme tu sami: Příběhy našich menšin“ 7. října 2019
645 19 k přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb - rozpočtové opatření 7. října 2019
646 19 k přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na podporu registrovaných sociálních služeb - rozpočtové opatření 7. října 2019
647 19 k přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu projektů v oblasti řešení bezdomovectví – rozpočtové opatření 7. října 2019
648 19 k odvolání a jmenování odborného člena Redakční rady Novin Prahy 2 7. října 2019
649 19 k prodloužení nájemních smluv dle Pravidel pronájmu služebních bytů 7. října 2019
650 19 ke zrušení společného nájmu bytu v Praze 2, Sarajevská 23 7. října 2019
12345678910...