Usnesení Rady a Zastupitelstva 

123456
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
126 6 k prodloužení nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky a FOKUS Praha, z.ú. 16. března 2020
127 6 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 23 dne 20.2.2020 16. března 2020
128 6 k žádosti nájemce nebytových prostor v objektu čp. 1751 v Praze 2, Horská 4 16. března 2020
129 6 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 871 v Praze 2, Bělehradská 25 16. března 2020
130 6 k záměru dodatečného prodeje bytové jednotky v budově č. p. 336 stojící na pozemku parc. č. 1126 zaps. na LV 6963 a 6964 k. ú. Nové Město na adrese Trojanova 336/7, Praha 2 16. března 2020
131 6 k záměru dodatečného prodeje bytové jednotky v budově č. p. 338 stojící na pozemku parc. č. 1138 zaps. na LV 6942 a 6943 k. ú. Nové Město na adrese Dittrichova 338/11, Praha 2 16. března 2020
132 6 k záměru dodatečného prodeje bytové jednotky v budově č. p. 2054 stojící na pozemku parc. č. 1371 zaps. na LV 7046 a 7047 k. ú. Nové Město na adrese Podskalská 2054/8, Praha 2 16. března 2020
133 6 k záměru dodatečného prodeje bytové jednotky v budově č. p. 565 stojící na pozemku parc. č. 1937/1 zaps. na LV 6730 a 6731 k. ú. Nové Město na adrese Žitná 565/16, Praha 2 16. března 2020
134 6 k záměru dodatečného prodeje bytové jednotky v budově č. p. 969 stojící na pozemku parc. č. 1908 zaps. na LV 13840 a 13841 k. ú. Vinohrady na adrese Korunní 969/33, Praha 2 16. března 2020
135 6 k zajištění úklidu veřejného WC v parku Havlíčkovy sady 16. března 2020
136 6 k výpůjčce severní části nemovitosti parku Karlovo náměstí společnosti AUTENTISTÉ s.r.o. pro pořádání akce „Praha pije víno“ 16. března 2020
137 6 k pronájmu jižní části nemovitosti parku Karlovo náměstí spolku Nerudný fest.cz pro pořádání akce "Mladí ladí jazz open-air" 16. března 2020
138 6 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2019/0163/OIV na veřejnou zakázku "ZŠ Jana Masaryka 21/400 - oprava sociálního zařízení v 1.NP" 16. března 2020
139 6 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Horská - administrace soutěže o návrh na řešení objektu zahradní restaurace a parku" 16. března 2020
140 6 k systému "chytrých" opatření v parku Havlíčkovy sady, Praha 2 v souvislosti s adaptací na klimatické změny v podmínkách měst 16. března 2020
141 6 k uzavření Smlouvy o poskytování servisních služeb pro aplikaci Systému Včasné Intervence (SVI) se společností CES EA s.r.o. 16. března 2020
142 6 ke spolupořadatelství akce 107. Primátorky - rozpočtové opatření 16. března 2020
143 6 k žádosti o spolupořadatelství akce RatolestFest 2020 16. března 2020
144 6 k uzavírání nájemních smluv s ohledem na rozhodnutí vlády ČR o přijetí krizových opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 16. března 2020
145 6 ke svěření pravomocí o povolování či zakazování akcí 16. března 2020
146 6 k provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 16. března 2020
147 6 k provozu jeslí zřizovaných městskou částí Praha 2 a poskytování služeb dětských skupin/jeslí 16. března 2020
148 6 k veřejné zakázce malého rozsahu "Vánoční osvětlení městské části Praha 2" 16. března 2020
149 6 k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2020/01 "Obnova technické podpory zálohovací aplikace Veeam" 16. března 2020
150 6 k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2020/02 "Nákup výpočetní techniky" 16. března 2020
151 6 ke zrušení společného nájmu bytu v Praze 2, Dittrichova 9 16. března 2020
152 6 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ZŠ Londýnská 34/782 - výměna oken a oprava fasády" 16. března 2020
153 6 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2020 (odbor majetku a investic) 16. března 2020
154 6 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2020 v oblasti životního prostředí 16. března 2020
155 6 k vydání povolení vjezdu do části nemovitosti parku Riegrovy sady pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 2, Na Smetance 1 16. března 2020
123456