Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
294 8 k žádosti spolku Štěpán z.s., IČ 22709991, o poskytnutí daru - rozpočtové opatření 16. dubna 2018
295 8 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Dittrichova 1543/2, Praha 2 16. dubna 2018
296 8 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Svobodova 144/4, Praha 2 16. dubna 2018
297 8 k prodloužení nájemní smlouvy v Praze 2, Sekaninova 16 16. dubna 2018
298 8 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 60 dne 22.3.2018 16. dubna 2018
299 8 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 325 v Praze 2, Karlovo náměstí 7 16. dubna 2018
300 8 k žádosti nájemce bytu za smluvní nájemné v domě čp. 621 v Praze 2, Nezamyslova 12 16. dubna 2018
301 8 k žádosti bývalého nájemce bytu za smluvní nájemné v domě čp. 264 v Praze 2, Na Zbořenci 7 16. dubna 2018
302 8 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2016/0145/OIV na veřejnou zakázku "ZŠ Slovenská 27/1726 - dokumentace pro provedení stavby jídelny, školního hřiště a úprava kuchyně" 16. dubna 2018
303 8 k souhlasu s odepsáním pohledávky Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ 48134201 16. dubna 2018
304 8 ke splátkové dohodě č. 9/2018 v souvislosti s užíváním nebytových prostor se lhůtou splatnosti do 18 měsíců 16. dubna 2018
305 8 k žádosti o spolupořadatelství oslav 125. výročí vysvěcení kostela sv. Ludmily 16. dubna 2018
306 8 k žádosti o spolupořadatelství akce Apetit Piknik 16. dubna 2018
307 8 k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. I./18 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - tzv. aukce, konané dne 26.3.2018 16. dubna 2018
308 8 k přijetí finančních darů příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha 2 16. dubna 2018
309 8 k účetnímu odpisu nedokončených investic 16. dubna 2018
310 8 k zapojení ponechaných nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2017 – rozpočtové opatření 16. dubna 2018
311 8 k přijetí účelové dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení – rozpočtové opatření 16. dubna 2018
312 8 k přijetí účelových neinvestičních dotací z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 - rozpočtové opatření 16. dubna 2018
313 8 k rozpočtovému opatření k přijetí účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z MMR - pohřebné 16. dubna 2018
314 8 k rozpočtovému opatření k přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT a z EU - Šablony pro MŠ a ZŠ 16. dubna 2018
315 8 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 - odbor informatiky 16. dubna 2018
316 8 k vypsání zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování telekomunikačních služeb" 16. dubna 2018
317 8 k nové žádosti dle Pravidel pronájmu služebních bytů 16. dubna 2018
318 8 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné 16. dubna 2018
319 8 ke splátkovým dohodám č. 6/2018, 8/2018 a 10/2018 v souvislosti s užíváním bytu a nebytových prostor se lhůtou splatnosti do 18 měsíců 16. dubna 2018
320 8 k uzavření nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky 16. dubna 2018
244 7 ke směně pozemků parc. č. 1355 a 4351/2, k. ú. Vinohrady, Praha 2 ve vlastnictví společnosti C.D.K.K.HOLDING, a. s. za pozemek parc. č. 907/6, k. ú. Smíchov, Praha 5 ve vlastnictví hlavního města Prahy 9. dubna 2018
245 7 k výsadbě stromů v parcích a na veřejných dětských hřištích na území městské části Praha 2 9. dubna 2018
246 7 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (horní část parku a Růžová zahrada) společnosti FTV Prima, spol. s r. o. pro pořádání akce „DERMACOL LOVE DAY“ 9. dubna 2018
12345678910...