Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
627 17 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele městskou část Praha 2 pro rok 2018 a 2019" 11. září 2017
628 17 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Legerova 1843/34 11. září 2017
629 17 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Trojanova 343/16 11. září 2017
630 17 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Korunní 762/17 11. září 2017
631 17 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Vocelova 474/11 11. září 2017
632 17 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Vinohradská 405/21 11. září 2017
633 17 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 12 dne 31.8.2017 11. září 2017
634 17 k prodloužení nájemních smluv dle Pravidel pronájmu služebních bytů a žádosti o výměnu služebního bytu 11. září 2017
635 17 k podnájmu pronajatých prostor v části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (Viničního altánu) ČESKÉ TELEVIZI pro natáčení TV pořadu „Hodina zpěvu“ 11. září 2017
636 17 k žádosti nájemce rychlého občerstvení na pozemku parc. č. 4174/2 v k.ú. Vinohrady (Tylovo náměstí) 11. září 2017
637 17 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 53 dne 31.8.2017 – nebytové prostory 11. září 2017
638 17 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0081/OIV na veřejnou zakázku "ZŠ Slovenská 27/1726 - oprava podlahy v tělocvičně" včetně rozpočtového opatření 11. září 2017
639 17 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2017/0082/OIV na veřejnou zakázku "ZŠ Botičská 8/130 - výměna povrchu školního hřiště" 11. září 2017
640 17 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Balbínova 6/323 – rekonstrukce objektu pro klub Dvojka pro seniory včetně vybavení" 11. září 2017
641 17 k výši limitu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 pro rok 2017 11. září 2017
642 17 k vyhodnocení nabídky podané na základě záměru prodeje nebytové jednotky č. 622/101 v domě na adrese Rubešova 622/12, Praha 2 11. září 2017
643 17 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru TOP 09 pro pořádání akce „Zakončení kampaně TOP 09“ 11. září 2017
644 17 k uzavření dodatku č. 15 k mandátní smlouvě č. 1529/2009 ze dne 8.12.2009 11. září 2017
645 17 k zajištění odběru elektrické energie v parcích Havlíčkovy sady a Folimanka pro veřejné osvětlení 11. září 2017
646 17 k uzavření a prodloužení nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky 11. září 2017
647 17 ke splátkovým dohodám č. 12/2017, 13/2017, 14/2017 a 16/2017 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti do 18 měsíců 11. září 2017
648 17 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 41 v Praze 2, Rubešova 1 11. září 2017
649 17 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné 11. září 2017
650 17 k zúžení společného nájmu bytu v Praze 2, Balbínova 6 11. září 2017
651 17 k uzavření dalších dohod o spolupráci s partnery klubu "Dvojka pro přátele kultury" 11. září 2017
652 17 k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. z důvodu odstranění havárie kanalizace 11. září 2017
653 17 k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti Squadra Production s.r.o. po pořádání Promo akce "Samsung - Riegrovy sady" 11. září 2017
654 17 k pronájmu části nemovitosti nám. Míru, parku Riegrovy sady a parku Sady Svatopluka Čecha společnosti Signal Productions s.r.o. pro pořádání akce "Signal festival světla" 11. září 2017
655 17 k výpůjčce kanceláří č. 508 a 510 v sídle MČ Prahy 2 za účelem promítání z budovy ÚMČ Praha 2 v rámci pořádání akce SIGNAL festival světla 11. září 2017
656 17 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů 11. září 2017
12345678910...