Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
106 5 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 3 dne 16.2.2017 6. března 2017
107 5 k žádosti o prodloužení lhůty na vyklizení bytu v Praze 2, Záhřebská 4 6. března 2017
108 5 k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. I./17 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - tzv. aukce, konané dne 15.2.2017 6. března 2017
109 5 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 44 dne 9.2.2017 6. března 2017
110 5 k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 287 v Praze 2, Karlovo náměstí 18 6. března 2017
111 5 k námitce nájemce nebytových prostor v domě čp. 323 v Praze 2 Balbínova 6 6. března 2017
112 5 k řešení problematiky sociálních služeb pro seniory v Praze 2 6. března 2017
113 5 k záměru prodeje pozemku parc. č. 1367, k. ú. Nové Město pod dříve prodaným bytovým domem Na Výtoni 296/3, Praha 2 6. března 2017
114 5 k záměru prodeje pozemků parc. č. 2380 pod dříve prodaným bytovým domem a parc. č. 2379, to vše v k. ú. Vinohrady, na adrese Slavíkova 1730/11, Praha 2 6. března 2017
115 5 k záměru prodeje pozemků parc. č. 10 pod dříve prodaným bytovým domem a parc. č. 11/1, to vše v k. ú. Vyšehrad, na adrese Rašínovo nábřeží 26/50, Praha 2 6. března 2017
116 5 k záměru prodeje pozemků parc. č. 2160 pod dříve prodaným bytovým domem a parc. č. 2161, to vše v k. ú. Vinohrady, na adrese Anny Letenské 1108/15, Praha 2 6. března 2017
117 5 k zúžení společných nájmů bytů v Praze 2, Karlovo náměstí 34, Rašínovo nábřeží 64, Trojanova 16 a Štěpánská 1 6. března 2017
118 5 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné 6. března 2017
119 5 k Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě s Kooperativa pojišťovnou, a.s. 6. března 2017
120 5 k vypsání zadávacího řízení na veřejné zakázky malého rozsahu - oblast školství 6. března 2017
121 5 k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Vybudování zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v MČ Praha 2" 6. března 2017
122 5 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S980/2016/0042/OIV na veřejnou zakázku "Slezská 2298/5 - oprava fasády, střechy, krovu, výměna oken" 6. března 2017
123 5 k pronájmu jižní části nemovitosti parku Karlovo náměstí spolku Nové trhy, z.s. pro pořádání akce "MINT: Prague Fashion Market" 6. března 2017
124 5 k uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení pro poskytování služby tísňové péče „AREÍON“ a k poskytnutí adresné finanční pomoci na úhradu této služby 6. března 2017
125 5 ke změně Podpisového řádu Úřadu městské části Praha 2 6. března 2017
126 5 ke splátkovým dohodám č. 4/2017, 5/2017 a 6/2017 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti do 18 měsíců 6. března 2017
127 5 k výpůjčce jižní části nemovitosti parku Karlovo náměstí spolku Jóga v denním životě Praha, z.s. pro pořádání akce "Mezinárodní den jógy 2017" 6. března 2017
128 5 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru obecně prospěšné společnosti Život dětem, o.p.s. pro pořádání akce "Zábavné odpoledne pro děti i dospělé - Srdíčkový den" 6. března 2017
129 5 k výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady zapsanému spolku 360challenge, z.s. pro pořádání běhu „360? Challenge“ 6. března 2017
130 5 k výpůjčce střední části nemovitosti parku Karlovo náměstí, části nemovitosti parku Riegrovy sady a náměstí Míru spolku Nerudný fest.cz pro pořádání akce "Praha Žije Hudbou" 6. března 2017
131 5 k pronájmu části nemovitosti parku Riegrovy sady (tržního místa č. 1073) společnosti VODPOČÍVÁRNA s.r.o. pro pojízdný prodej zmrzliny 6. března 2017
132 5 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Nadačnímu fondu Mathilda pro umístění stánku v rámci soutěže v prostorové orientaci nevidomých osob 6. března 2017
133 5 k právním jednáním při správě bytového a nebytového fondu 6. března 2017
134 5 k sloučení bytu č.3 a sušárny v domě Čerchovská 1981/6 6. března 2017
135 5 k podání výpovědi nájemcům nebytových prostor v domě čp. 529 v Praze 2, Ječná 29 6. března 2017
12345