Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
425 13 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 26. června 2017
426 13 k výpůjčce části nemovitosti parku Zítkovy sady zapsanému ústavu Česká hlava PROJEKT z.ú. pro pořádání akce "Machři roku 2017" 26. června 2017
427 13 k odměnám ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 2 26. června 2017
428 13 k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech, samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou 26. června 2017
429 13 k poskytnutí mimořádné odměny řediteli Novoměstské radnice, příspěvkové organizace 26. června 2017
430 13 k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 26. června 2017
431 13 k záměru prodeje nebytové jednotky č. 622/101 v domě na adrese Rubešova 622/12, Praha 2 26. června 2017
432 13 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Balbínova 323/6, Praha 2 26. června 2017
433 13 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Vinohradská 1368/26, Praha 2 26. června 2017
434 13 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 50 dne 1.6.2017 26. června 2017
435 13 k návrhu novely nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 26. června 2017
436 13 k výběru dodavatele otevřeného zadávacího řízení na podlimitní zakázku „ZŠ Kladská 1/1201 – vybudování jídelny ve vnitrobloku“ 26. června 2017
437 13 k výběru dodavatele na veřejné zakázky malého rozsahu "ZŠ Botičská 8/130 - výměna povrchu hřiště" a "ZŠ Slovenská 27/1726 - výměna podlahy v tělocvičně" a rozpočtovému opatření pro tyto zakázky 26. června 2017
438 13 k řešení problematiky pobytových sociálních služeb pro seniory v Praze 2 26. června 2017
439 13 k poskytnutí části nemovitosti - budovy Úřadu městské části Praha 2 za účelem natáčení reklamního spotu 26. června 2017
440 13 k prodloužení nájemní smlouvy k bytu za smluvní nájemné v Praze 2, Žitná 16 26. června 2017
441 13 k uzavření nové nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Bělehradská 39 26. června 2017
442 13 k dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 16/2010 (MF reklama Praha, s.r.o.) 26. června 2017
443 13 k zahájení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele městskou část Praha 2 pro rok 2018 a 2019" 26. června 2017
444 13 k vypsání zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu v oblasti školství 26. června 2017
445 13 k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 432 v Praze 2, Čelakovského sady 12 26. června 2017
446 13 ke smlouvě o financování projektu "Vybudování nového zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v objektu MČ Praha 2 na adrese Na rybníčku, Ječná 29/529, č. parcely 2165" v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR 26. června 2017
447 13 k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2017/06 "Chytré odpadové hospodářství na Praze 2" v rámci projektu Smart Cities 26. června 2017
448 13 k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2017/04 "Správa a provoz serverové infrastruktury a vybraných aplikací" 26. června 2017
449 13 k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2017/07 "Dodávka FW + WIFI AP" 26. června 2017
450 13 k nadlimitní veřejné zakázce IO/2017/08 „Optimalizace pracovního prostředí a technické vybavení úřadu městské části Praha 2“ 26. června 2017
451 13 k prodloužení smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení (byty v domech s pečovatelskou službou) v souvislosti s mimořádnou událostí v domě Tyršova 1834/11, Praha 2 26. června 2017
452 13 k uzavření smlouvy o spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Praha Královské Vinohrady 26. června 2017
453 13 k dotačnímu programu městské části Praha 2 v oblasti sportu na období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2018 26. června 2017
454 13 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2017 v oblasti sportu - rozpočtové opatření 26. června 2017
12345678910...