Usneseni rady č. 802

k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 v oblasti volného času dětí a mládeže a ostatní zájmové činnosti a rekreace

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 802

ze dne 02.12.2019

k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 v oblasti volného času dětí a mládeže a ostatní zájmové činnosti a rekreace

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření městské části Praha 2 na rok 2019 v oblasti volného času dětí a mládeže a ostatní zájmové činnosti a rekreace, přesun mezi položkami: § 3421 položka 5041 ORJ 0441 UZ 00000 ORG 00140 snížení o 5.000,- Kč § 3421 položka 5169 ORJ 0441 UZ 00000 ORG 00140 snížení o 10.000,- Kč § 3421 položka 5139 ORJ 0441 UZ 00000 ORG 00140 navýšení o 7.000,- Kč § 3421 položka 5494 ORJ 0441 UZ 00000 ORG 00140 navýšení o 8.000,- Kč § 3429 položka 5499 ORJ 0441 UZ 00000 ORG 00140 snížení o 90.000,- Kč § 3429 položka 5139 ORJ 0441 UZ 00000 ORG 00140 navýšení o 90.000,- Kč Celkový objem rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2019 se nemění

II. u k l á d á

realizovat bod I. tohoto usnesení

1. K realizaci: Ing. Marie Kostelecká, vedoucí odboru ekonomického

Termín: 06.12.2019

Předkladatel: Jan Korseska, místostarosta

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 802 (55,8 kB)