Usneseni rady č. 790

k aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 na roky 2020 - 2022

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

USNESENÍ

č. 790

ze dne 02.12.2019

k aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 na roky 2020 - 2022

R A D A   M Ě S T S K É   Č Á S T I   P R A H A   2

I. s c h v a l u j e

aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2, pro roky 2020 - 2022 dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. zajistit zveřejnění aktualizovaného Střednědobého výhledu rozpočtu dle bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: Petra Hainzová, vedoucí odboru školství

Termín: 16.12.2019

2. informovat školské příspěvkové organizace o bodu I. tohoto usnesení

K realizaci: Petra Hainzová, vedoucí odboru školství

Termín: 16.12.2019

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka

Hlavní dokument:
Usneseni rady č. 790 (53,5 kB)

Přílohy:
Priloha_1_4 - 20.790.pdf (1,1 MB)